Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VYTAUTO MAČERNIO METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 13 d. Nr. 19

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. XIII‑3275 „Dėl 2021 metų paskelbimo Vytauto Mačernio metais“ 2 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Vytauto Mačernio metų minėjimo 2021 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir atitinkamoms institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Žemaičių dailės muziejui, Žemaičių Kalvarijos kultūros centrui, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai, Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatrui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, viešajai įstaigai „Rašytojų klubas“, Vilniaus dailės akademijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Plungės rajono savivaldybei, Telšių rajono savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Simonas Kairys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 19

 

VYTAUTO MAČERNIO METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

 

Įvykdymo terminas

 

I SKYRIUS

KONFERENCIJOS, KULTŪRINIAI IR EDUKACINIAI RENGINIAI

1.

Pastatyti ir parodyti spektaklį pagal Vytauto Mačernio poeziją, laiškus, amžininkų prisiminimus „Karūna Poetui“, skirtą Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras

2021 m. I–II ketvirčiai

2.

Organizuoti visuomenei renginių ciklą „Po ūkanotu nežinios dangum“, skirtą Vytauto Mačernio metams paminėti

Kultūros ministerija,

Viešoji įstaiga „Rašytojų klubas“

2021 m. I–III ketvirčiai

3.

Parengti poeto Vytauto Mačernio muziejaus ekspozicijos atnaujinimą

Plungės rajono savivaldybė,

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

2021 m. I–IV ketvirčiai

4.

Organizuoti renginių ciklą „Vizijos“, skirtą Vytauto Mačernio metams paminėti

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2021 m. I–IV ketvirčiai

5.

Organizuoti šventinį renginį, skirtą Vytauto Mačernio 100-osioms metinėms paminėti

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2021 m. II ketvirtis

6.

Organizuoti Žemaičių Kalvarijos kultūros centre mokslinę konferenciją „Vytautui Mačerniui 100“

Plungės rajono savivaldybė,

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

2021 m. II ketvirtis

 

7.

Organizuoti šventinį renginį, skirtą Vytauto Mačernio 100-osioms metinėms paminėti

Plungės rajono savivaldybė,

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

2021 m. II ketvirtis

8.

Organizuoti šventinių renginių ciklą: literatūrinę popietę, poezijos vakarą ir koncertą „Aš laimingas esu“, skirtą Vytauto Mačernio metams paminėti

Plungės rajono savivaldybė,

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

2021 m. II ketvirtis

9.

Organizuoti jaunimui ir suaugusiesiems edukacinę programą, skirtą Vytauto Mačernio gyvenimui ir kūrybai paminėti

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2021 m. II ketvirtis

 

10.

Surengti literatūrinę edukacinę parodą, skirtą Vytauto Mačernio metams paminėti

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2021 m. II–IV ketvirčiai

11.

Organizuoti renginių ciklą: literatūrinę parodą, poezijos vakarą, literatūrinę popietę ir parodą, skirtą Vytauto Mačernio metams paminėti

Telšių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

2021 m. II–IV ketvirčiai

12.

Organizuoti Žemaičių dailės muziejuje mokslinę konferenciją, skirtą Vytauto Mačernio metams paminėti

Plungės rajono savivaldybė,

Žemaičių dailės muziejus

2021 m. II–IV ketvirčiai

13.

Organizuoti mokslinę tarpdalykinę konferenciją „Trumpas gyvenimas ryškiai atminčiai: Vytautui Mačerniui – 100“

 

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2021 m. IV ketvirtis

 

II SKYRIUS

LEIDYBOS IR VIEŠINIMO DARBAI

14.

Parengti ir išleisti Viktorijos Daujotytės knygą „Žemės keleiviai. Mačernis“

Kultūros ministerija,

Vilniaus dailės akademija

2021 m. I–II ketvirčiai

15.

Parengti ir išleisti Vytauto Mačernio knygą „Man patiko tik vandenys gilūs“, serija „Gyvoji poezija“ su 2CD (tradicinis ir elektroninis leidinys)

Kultūros ministerija,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2021 m. I–II ketvirčiai

16.

Išleisti Vytauto Mačernio knygą „Raštai“

Kultūros ministerija,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2021 m. I–IV ketvirčiai

17.

Parengti ir išleisti leidinį „Vytautas Mačernis. Archyvai“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2021 m. I–IV ketvirčiai

18.

Transliuoti Lietuvos aktorių įskaitytą Vytauto Mačernio poeziją per televizijos kanalą „LRT PLIUS“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. I–IV ketvirčiai

19.

Skleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos naujienų programose, portale „LRT.lt“ informaciją apie Vytauto Mačernio minėjimo metams skirtus renginius

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. I–IV ketvirčiai

20.

Sukurti specialias žymes portale „LRT.lt“, kurios nukreips į visas su Vytautu Mačerniu susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. I–IV ketvirčiai

21.

Sukurti vaizdo klipą, skirtą Vytauto Mačernio metams paminėti

Kultūros ministerija

2021 m. II–IV ketvirčiai

22.

Transliuoti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programose, portale „LRT.lt“ Vytauto Mačernio metų minėjimui skirtą vaizdo klipą

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

23.

Transliuoti Vytautui Mačerniui skirtą programą „Literatūros pėdsekys“ per LRT televizijos kanalus

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. III ketvirtis

 

 

____________________________