LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 342, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-297

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 342 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 342 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

342 straipsnis. Augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo, naudojimo, reklamavimo, apskaitos tvarkymo, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

1. Augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

3. Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

5. Augalų apsaugos produktų reklamavimo reikalavimų, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 1107/2009, apskaitos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

7. Augalų apsaugos produktų įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

9. Augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 3421 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3421 straipsniu:

3421 straipsnis. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimo, saugojimo, naudojimo, reklamavimo, apskaitos tvarkymo, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

1. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimo, saugojimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių panaikinamas leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ar leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

3. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, naudojimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių panaikinamas leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ar leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

5. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, reklamavimo reikalavimų, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 1107/2009, apskaitos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

7. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

9. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių panaikinamas leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ar leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 3422 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3422 straipsniu:

3422 straipsnis. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nurodytas išimtis, vežimas, saugojimas, naudojimas, reklamavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimas rinkai

1. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b, c, d punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, vežimas, saugojimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų.

5. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, reklamavimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio devynių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

7. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio devynių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

9. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, tiekimas rinkai

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki trijų tūkstančių vieno šimto eurų.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 3423 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3423 straipsniu:

3423 straipsnis. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimas, saugojimas, naudojimas, reklamavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimas rinkai

1. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimas, saugojimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

3. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

5. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, reklamavimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

7. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

9. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, tiekimas rinkai

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių šešių šimtų eurų.“

 

5 straipsnis. Kodekso papildymas 3424 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3424 straipsniu:

3424 straipsnis. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų vežimas, saugojimas, naudojimas, reklamavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimas rinkai

1. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų vežimas, saugojimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

3. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

5. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų reklamavimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

7. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių šešių šimtų eurų.

9. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų tiekimas rinkai

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių šešių šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių keturių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių šešių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.“

 

6 straipsnis. Kodekso papildymas 3425 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3425 straipsniu:

3425 straipsnis. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b, c, d punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) falsifikuotų augalų apsaugos produktų, taip pat augalų apsaugos produktų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ar augalų apsaugos produktų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, tvarkymo reikalavimų nesilaikymas

1. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimo pašalinti iš rinkos Lietuvos Respublikoje neregistruotus augalų apsaugos produktus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b, c, d punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) falsifikuotus augalų apsaugos produktus ar augalų apsaugos produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ar augalų apsaugos produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, ir Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atitinkamas atliekas, nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių penkių šimtų eurų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.“

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 3426 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3426 straipsniu:

3426 straipsnis. Augalų apsaugos produktų platinimas neturint Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto augalų apsaugos produktų platinimo leidimo

1. Augalų apsaugos produktų platinimas neturint Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto augalų apsaugos produktų platinimo leidimo

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki septynių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.“

 

8 straipsnis. Kodekso papildymas 3427 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3427 straipsniu:

3427 straipsnis. Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų laikymosi pažeidimas

1. Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų laikymosi pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

9 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 95, 99, 127, 143, 150, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 185, 186, 187, 188, 193, 198, 205 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224 straipsniuose, 3422 straipsnio 1, 2 dalyse, 3423 straipsnio 1, 2 dalyse, 3424 straipsnio 1, 2 dalyse, 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40) Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 1411, 143, 173, 174, 176, 187, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 219, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 308 straipsnio 6 dalyje, 3081 straipsnio 2, 3, 5, 7, 8 dalyse, 309 straipsnio 6, 9 dalyse, 310 straipsnio 12, 13 dalyse, 312 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 7, 8 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 436, 437, 450 straipsniuose, 459 straipsnio 4, 5, 6, 9 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 5101, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57) Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 139, 156, 224 straipsniuose, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 312, 337, 338, 341, 342, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

4. Pakeisti 589 straipsnio 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57) Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 139, 156, 224 straipsniuose, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 312, 337, 338, 341, 342, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

10 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Pakeisti Kodekso priedo 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1381.“

2. Papildyti Kodekso priedą 551 punktu:

551. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 8 straipsnį ir 9 straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

2. Šio įstatymo 8 straipsnis ir 9 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio straipsnio 2 dalyje nurodytų straipsnių nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda