LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 25 IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1233

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) grįžę iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos;“.

 

2 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) grįžę iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_9b338f58f31e44be93e90f03845c788f_end