Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. liepos 26 d. Nr. 597

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.      Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.             asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą arba keitimą         50

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“. 

 

2.      Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.             prašymo išduoti ar pakeisti teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą ir teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimą arba keitimą                                                                                                 10“.

 

3.      Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4.             prašymo išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)         60“.

 

4.      Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5.             prašymo pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)         40“.

 

5.      Pakeisti 2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.6.             prašymo išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą)                                                                                                               160

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“. 

 

6.      Pakeisti 2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.7.             leidimo laikinai gyventi pakeitimą:                                                       

2.7.1.            prašymo pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą)                                     160

2.7.2.            leidimo laikinai gyventi naujai įforminimą                                            45

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“. 

 

7.      Pakeisti 2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.8.             prašymo išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo nuolat gyventi išdavimą (neišdavimą)                                                                        160

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“. 

 

8.      Pakeisti 2.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.9.             leidimo nuolat gyventi pakeitimą                                                           45

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“. 

 

9.      Pakeisti 2.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.10.           asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą:                                       

2.10.1.          bendra tvarka                                                                                         10

2.10.2.          skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo                     60

2.10.3.          skubos tvarka per vieną darbo dieną nuo prašymo priėmimo                100“.

 

10.    Pakeisti 2.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.11.           paso išdavimą, keitimą:                                                                         

2.11.1.          bendra tvarka                                                                                         50

2.11.2.          skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo                     100

2.11.3.          skubos tvarka tą pačią darbo dieną                                                        200“.

 

11.    Pakeisti 2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.13.           prašymo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)   50“.

 

12.    Pakeisti 2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.14.           prašymo pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)       25“.

 

13.    Pakeisti 2.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.15.           prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)                                                  50“.

 

14.    Pakeisti 2.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.16.           prašymo pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)                                         25“.

 

15.    Pakeisti 2.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.19.           prašymų išduoti nacionalinę vizą svarstymą, sprendimų dėl nacionalinės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje                                             140“.

 

16.    Pakeisti 2.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.21.           pabėgėlio kelionės dokumento išdavimą arba keitimą                          50

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“. 

 

17.    Pakeisti 2.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.22.           užsieniečio paso išdavimą arba keitimą                                                 65“.

 

18.    Pakeisti 2.25 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.25.           prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą:                  

2.25.1.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo                                       120

2.25.2.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka    120

2.25.3.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka  120

2.25.4.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka             120

2.25.5.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo                                     120

2.25.6.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo                                   60

2.25.7.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo                                  90“.

 

19.    Pakeisti 2.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.26.           prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą                                                                                                   100“.

 

20.    Pakeisti 3.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.21.           licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                                        289“.

 

21.    Pakeisti 3.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.22.           licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                   108“.

 

22.    Pakeisti 3.24 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.24.           licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          108“.

 

23  Pakeisti 3.25 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.25.           licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                    108“.

 

24Pakeisti 3.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.26. licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą            711“.

 

25Pakeisti 3.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.27. licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                     711“.

 

26Pakeisti 3.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.28. licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                      711“.

 

27Pakeisti 3.281 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.281. licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                     711“.

 

28.       Pakeisti 3.36 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.36.           didžiųjų loterijų veiklos licencijos ir mažųjų loterijų veiklos licencijos, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                          

3.36.1.          išdavimą                                                                                                 1 620

3.36.2.          patikslinimą, kai pasikeičia formalūs licencijoje nurodyti duomenys (loterijų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas)                                                                      86

3.36.3.          patikslinimą, kai derinamos naujos loterijos taisyklės                           685

3.36.4           patikslinimą, kai derinami suderintų loterijos taisyklių pakeitimai       362

3.36.5.          patikslinimą, kai derinama organizuojamos loterijos pabaiga               235“.

 

29Pakeisti 3.81.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.4.      branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    62 555“.

 

30Pakeisti 3.81.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                             64 136“.

 

31Pakeisti 3.81.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.2.         eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:                                    

3.81.2.1.       branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę        80 000

3.81.2.2.       dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę                      80 000

3.81.2.3.       neenergetinį branduolinį reaktorių                                                         80 000

3.81.2.4.       branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    44 823

3.81.2.5.       branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    78 894

3.81.2.6.       radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    61 624

3.81.2.7.       radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, kai licencija išduodama kitam subjektui eksploatuoti tą pačią radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurią eksploatuoti licencija jau buvo išduota                                 9 113

3.81.2.8.       radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                             62 324

3.81.2.9.       radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  60 727“.

 

32Pakeisti 3.81.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.4.      branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    68 381“.

 

33Pakeisti 3.81.3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                             69 648“.

 

34Pakeisti 3.81.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.         vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą:          

3.81.4.1.       branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės      80 000

3.81.4.2.       dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                 80.000

3.81.4.3.       neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                  80.000

3.81.4.4.       branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    35 665

3.81.4.5.       branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    39 551

3.81.4.6.       radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    36 160

3.81.4.7.       radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  36 662“.

 

35Pakeisti 3.81.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.5.         prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną                              61 840“.

 

36Pakeisti 3.81.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.6.         vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                                   8 340“.

 

37Pakeisti 3.81.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.7.         įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                                                      6 532“.

 

38Pakeisti 3.81.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.8.         vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                                                   6 511“.

 

39Pakeisti 3.81.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.9.         įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas    4 406“.

 

40Pakeisti 3.82.4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.11.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                      69 621“.

 

41Pakeisti 3.82.4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.12.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                       66 889“.

 

42Pakeisti 3.82.4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.13.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                               68 545“.

 

43Pakeisti 3.82.4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.14.    branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                       69 879“.

 

44Pakeisti 3.82.4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.15.     branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                71 561“.

 

45Pakeisti 3.82.4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.16.     radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                70 317“.

 

46Pakeisti 3.82.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.5.          prižiūrėti du ar daugiau uždarytų radioaktyviųjų atliekų atliekynų       70 253“.

 

47Pakeisti 3.83 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.83.            nurodytų 3.81 ir 3.82 papunkčiuose licencijų pakeitimą:                     

3.83.1.          pasikeitus licencijos turėtojo rekvizitams                                              41

3.83.2.          pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui                    41

3.83.3.          Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytos licencijos atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis, branduolinio kuro ciklo arba daliosiomis medžiagomis                                                                                                                131

3.83.4.          Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytos licencijos atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis arba daliosiomis medžiagomis  131

3.83.5.          keičiantis veiklos apimčiai, kai viena iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, užbaigiama        206

3.83.6.          keičiantis veiklos apimčiai, kai bent vienai iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, išduodama nauja licencija ir (arba) keičiama jau išduota licencija                                                                           206

3.83.7.          kai teisė vykdyti dvi ar daugiau veiklų suteikiama bendroje licencijoje, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, kai veiklai buvo išduota licencija     241“.

 

48.       Pakeisti 3.119 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.119          licencijos organizuoti azartinius lošimus, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, patikslinimą                                                          102“.

 

49.       Pripažinti netekusiu galios 4.66 papunktį.

50Pakeisti 4.781 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.781.         2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, numatytos klinikinio vaistinio preparato tyrimo paraiškos vertinimo ataskaitos parengimą, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos bioetikos komitetui vertinant paraišką:                    

4.781.1.        kai Lietuvos Respublika yra ataskaitą rengianti valstybė narė ir nėra kitų susijusių valstybių narių:           

4.781.1.1.     Reglamento (ES) Nr. 536/2014 6 straipsnyje nurodytais aspektais       2 025

4.781.1.2.     Reglamento (ES) Nr. 536/2014 6 ir 7 straipsniuose nurodytais aspektais       2 340

4.781.2.        kai Lietuvos Respublika yra ataskaitą rengianti valstybė narė ir vertinime dalyvauja kitos susijusios valstybės narės:                                                                                         

4.781.2.1.     Reglamento (ES) Nr. 536/2014 6 straipsnyje nurodytais aspektais       2 625

4.781.2.2.     Reglamento (ES) Nr. 536/2014 6 ir 7 straipsniuose nurodytais aspektais       2 940

4.781.3.        kai Lietuvos Respublika nėra ataskaitą rengianti valstybė narė ir vertinime dalyvauja kaip susijusi valstybė narė arba papildoma susijusi valstybė narė:                                   

4.781.3.1.     Reglamento (ES) Nr. 536/2014 6 straipsnyje nurodytais aspektais       2 025

4.781.3.2.     Reglamento (ES) Nr. 536/2014 6 ir 7 straipsniuose nurodytais aspektais       2 340

4.781.4.        kai Lietuvos Respublika yra ataskaitą rengianti valstybė narė, susijusi valstybė narė arba papildoma susijusi valstybė narė tik Reglamento (ES) Nr. 536/2014 7 straipsnyje nurodytais aspektais                     1 585“.

 

51Pakeisti 4.81 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.81.           leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras

4.81.1.          išdavimą                                                                                                 83

4.81.2.          dublikato išdavimą                                                                                 42“.

 

52Pakeisti 4.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.82.           leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:                  

4.82.1.          išdavimą                                                                                                 83

4.82.2.          dublikato išdavimą                                                                                 42“.

 

53Pakeisti 4.89 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.89.           laikinojo leidimo gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          162“.

 

54Pakeisti 4.90 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.90.           laikinojo leidimo prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                      108“.

 

55Pakeisti 4.92 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.92.           laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          108“.

 

56Pakeisti 4.93 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.93.           laikinojo leidimo vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                           108“.

 

57Pakeisti 4.933 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.933.         asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          58“.

 

58Pakeisti 4.934 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.934.         asmens, turinčio teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                     58“.

 

59Pakeisti 4.935 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.935.         veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurią registruoja Radiacinės saugos centras, registravimą                                                                                                   233“.

 

60Pakeisti 4.936 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.936.         radiacinės saugos eksperto pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą 77“.

 

61Pakeisti 4.937 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.937.         standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, kurį patvirtina Radiacinės saugos centras, patvirtinimą                     76“.

 

62Pakeisti 4.938 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.938.         standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kurį suderina Radiacinės saugos centras, suderinimą       76“.

 

63Pakeisti 4.939 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.939.         pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                            66“.

 

64Pakeisti 4.9310 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.9310.        asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imančio ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                          507“.

 

65Pakeisti 4.153 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.153.         atestato, suteikiančio asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisę tvarkyti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas:                                                                                                     

4.153.1.        išdavimą                                                                                                 384

4.153.2.        dublikato išdavimą                                                                                 22“.

 

66Pakeisti 4.154 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.154.         atestato, suteikiančio fiziniam asmeniui teisę tvarkyti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas:          

4.154.1.        išdavimą                                                                                                 263

4.154.2.        dublikato išdavimą                                                                                 22“.

 

67Pakeisti 4.1581 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1581.       statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:                                                                               

4.1581.1.      kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                       896

4.1581.2.      kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis Lietuvos Respublikos statybų leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“)      866“.

 

68.       Pakeisti 4.1582 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1582.       branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą                     896“.

 

69.       Pakeisti 4.375.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.375.3.      atnaujinimą                                                                                             56“.

 

70.       Pakeisti 4.420.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.420.1.      vienos geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos geriamojo vandens stebėsenos programos derinimą       13“.

 

71.       Pakeisti 4.497 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.497.         leidimo atidaryti automatų saloną:                                                        

4.497.1.        išdavimą                                                                                                 1504

4.497.2.        pratęsimą                                                                                                186“.

 

72.       Pakeisti 4.498 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.498.         leidimo atidaryti bingo saloną:                                                              

4.498.1.        išdavimą                                                                                                 1 504

4.498.2.        pratęsimą                                                                                                186“.

 

73.       Pakeisti 4.499 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.499.         leidimo atidaryti lošimo namus (kazino):                                             

4.499.1.        išdavimą                                                                                                 1 504

4.499.2.        pratęsimą                                                                                                186“.

 

74.       Pakeisti 4.500 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.500.         leidimo įsteigti totalizatoriaus ar lažybų punktą:                                  

4.500.1.        išdavimą                                                                                                 717

4.500.2.        pratęsimą                                                                                                186“.

 

75.       Pakeisti 4.501 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.501.         lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą                                      966“.

 

76.       Pakeisti 4.502 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.502.         lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir (ar) papildymų patvirtinimą   615“.

 

77.       Pakeisti 4.505 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.505.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą    369“.

 

78.       Pakeisti 4.506 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.506.         lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre        17“.

 

79.       Pakeisti 4.507 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.507.         Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą  13“.

 

80.       Pakeisti 4.5071 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5071.       žaidimo automato įrašymą į žaidimų automatų sąrašą                          46“.

 

81.       Pakeisti 4.508 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.508.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje                                                                                                  72“.

 

82.       Pakeisti 4.5081 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5081.       leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas     44“.

 

83.       Pakeisti 4.509 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.509.         lošimo įrenginio tipo patvirtinimą ir jo įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre       28“.

 

84.       Pakeisti 4.5091 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5091.       leidimo organizuoti nuotolinius lošimus:                                                

4.5091.1.      išdavimą                                                                                                   784

4.5091.2.      papildymą ar pakeitimą, išskyrus pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje, ir pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas                      369

4.5091.3.      pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje                                                    72

4.5091.4.      pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas                                                                                         44“.

 

85Pakeisti 4.578 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.578.         energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestato išdavimą   86“.

 

86Pakeisti 4.579 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.579.         energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklos atestato pakeitimą 70“.

 

87Pakeisti 4.5791 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5791.       leidimo gaminti elektros energiją:                                                         

4.5791.1.      išdavimą                                                                                                 86

4.5791.2.      pakeitimą                                                                                                70

4.5791.3.      patikslinimą                                                                                            70“.

 

88Pakeisti 4.5792 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5792.       leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:                       

4.5792.1.      išdavimą                                                                                                 86

4.5792.2.      pakeitimą                                                                                                70

4.5792.3.      patikslinimą                                                                                            70“.

 

89Pakeisti 4.5793 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5793.       leidimo tiesti tiesioginę elektros liniją:                                                 

4.5793.1.      išdavimą                                                                                                 86

4.5793.2.      pakeitimą                                                                                                70

4.5793.3.      patikslinimą                                                                                            70“.

 

90Pakeisti 4.5794 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5794.       leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės:                    

4.5794.1.      išdavimą                                                                                                 86

4.5794.2.      pakeitimą                                                                                                70

4.5794.3.      patikslinimą                                                                                            70“.

 

91Pakeisti 4.5795 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5795.       leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės:                    

4.5795.1.      išdavimą                                                                                                 86

4.5795.2.      pakeitimą                                                                                                70

4.5795.3.      patikslinimą                                                                                            70“.

 

92Pakeisti 4.594 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.594.          branduolinės saugos srities veiklos leidimų išdavimą:                         

4.594.1.        pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę:    

4.594.1.1.     kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, turėtojas                                                                                                          6 774

4.594.1.2.     kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turėtojas                                                                                                          80 000

4.594.2.        įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose                                             63 290

4.594.3.        atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą                                                                             80 000

4.594.4.        pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą:  

4.594.4.1.     branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės      80 000

4.594.4.2.     dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                   80 000

4.594.4.3.     neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                 72 265

4.594.4.4.     branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    14 566

4.594.4.5.     branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    31 953

4.594.4.6.     radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    22 753

4.594.4.7.     radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                            21 491

4.594.4.8.     radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  20 344

4.594.5.        paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo                                   28 904

4.594.6.        vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu    3 940

4.594.7.        vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą        3 940

4.594.8.        vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu                                                         24 915“.

 

93Pakeisti 4.595 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.595.          nurodytų 4.594.1–4.594.5 ir 4.459.8 papunkčiuose leidimų pakeitimą:         

4.595.1.        pasikeitus leidimo turėtojo rekvizitams                                                 41

4.595.2.        pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui                    41“.

 

94Pakeisti 4.596 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.596. leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas:                                                     

4.596.1. išdavimą                                                                                                         945

4.596.2.        dublikato išdavimą                                                                                 14“.

 

95Pakeisti 4.597 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.597.          laikinojo leidimo gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą  711“.

 

96Pakeisti 4.598 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.598.          laikinojo leidimo prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius išdavimą                                                                                                        711“.

 

97Pakeisti 4.5981 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5981.        laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą                     711“.

 

98Pakeisti 4.599 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.599.            laikinojo leidimo vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte išdavimą                                                                                      711“.

 

99Pakeisti 4.600 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.600.            saugos analizės ir pagrindimo dokumentų derinimą:                         

4.600.1.           branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos derinimą:                        

4.600.1.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 80 000

4.600.1.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                              80 000

4.600.1.3.        neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               53 845

4.600.1.4.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   35 766

4.600.1.5.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    35 766

4.600.1.6.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    35 766

4.600.1.7.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          77 851

4.600.1.8.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  35 766

4.600.2.           periodinės branduolinės energetikos objekto saugos vertinimo ataskaitos derinimą:          

4.600.2.1.        branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                            80 000

4.600.2.2.        neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               80 000

4.600.2.3.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   34 243

4.600.2.4.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    36 791

4.600.2.5.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    31 093

4.600.2.6.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          35 209

4.600.2.7.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  39 991

4.600.3.           branduolinės energetikos objekto pirmos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                    12 690

4.600.4.           branduolinės energetikos objekto antros kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                    10 208

4.600.5.           branduolinės energetikos objekto trečios kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą:                                                                                                 

4.600.5.1. fizinės saugos sistemų ir komponentų modifikacijos saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                  187

4.600.5.2. radiacinės kontrolės sistemos ir komponentų modifikacijos saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą    205

4.600.5.3. kitų nei nurodytų 4.600.5.1 ir 4.600.5.2 papunkčiuose trečios kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                           161

4.600.6.           branduolinės energetikos objekto ketvirtos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą:                                                                                                  

4.600.6.1. radionuklidais neužterštų branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kurie nepatenka į dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, vykdomų branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo metu, aprašus arba eksploatavimo nutraukimo projektus, modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                           130

4.600.6.2. branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projekto parengiamųjų veiklų įgyvendinimo branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo metu modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                           130

4.600.6.3. statinių priskyrimo nenaudojamiems ir nereikalingiems statiniams, kuriuos numatoma griauti, ir (ar) nenaudojamų ir nereikalingų statinių griovimo darbų vykdymo modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                    218

4.600.7.           branduolinės energetikos objekto penktos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                    3 146

4.600.8.           branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos derinimą:                        

4.600.8.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                                    80 000

4.600.8.2. neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       72 214

4.600.8.3.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   24 275

4.600.8.4.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    27 855

4.600.8.5.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    24 275

4.600.8.6.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          27 855

4.600.8.7.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  27 855

4.600.9.           nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems nukrypimams nuo branduolinės energetikos objekto projekto įgyvendinti atliekamos saugos pagrindimo dokumentų derinimą      3 875

4.600.10.         atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano derinimą                3 127

4.600.11.         priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programos derinimą        9 277

4.600.12.         branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizės derinimą:           

4.600.12.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 4 420

4.600.12.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                              5 015

4.600.12.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               4 420

4.600.12.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   3 679

4.600.12.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    4 420

4.600.12.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    3 679

4.600.12.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          3 679

4.600.12.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  4 359

4.600.13.         atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimą:                       

4.600.13.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 4 903

4.600.13.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                              4 903

4.600.13.3. neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                     4 903

4.600.13.4. branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    4 903

4.600.13.5. branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    4 903

4.600.13.6. radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    4 903

4.600.13.7. radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                4 903

4.600.13.8. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  4 903

4.600.13.9. veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                   3 711

4.600.13.10. veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                               3 711

4.600.13.11. veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                 546

4.600.13.12.    veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas                                                                                                     546

4.600.14.         branduolinio energetikos objekto techninės specifikacijos derinimą:          

4.600.14.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 33 612

4.600.14.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                              38 243

4.600.14.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               25 269

4.600.14.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   12 172

4.600.14.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    21 203

4.600.14.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    21 052

4.600.14.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          18 226

4.600.14.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  18 318

4.600.15.         galutinio radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo plano derinimą           4 864“.

 

100Pakeisti 4.6002.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6002.1. atestavimo egzamino laikymą ar perlaikymą                                             105“.

 

101Pakeisti 4.6003 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6003.          radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato išdavimą     4 965“.

 

102Pakeisti 4.6004 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6004.          radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo sertifikato išdavimą           3 243“.

 

103Pakeisti 4.6005 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6005.          pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato išdavimą                   7 662“.

 

104Pakeisti 4.6006 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6006.       pakuotės konstrukcijos ir radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato išdavimą                     12 117“.

 

105Pakeisti 4.6007 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6007.       kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą                                          482“.

 

106Pakeisti 4.6008 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6008.       kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą                                                               482“.

 

107Pakeisti 4.6009 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6009.       kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą       699“.

 

108Pakeisti 4.60010 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60010.      veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą        494“.

 

109Pakeisti 4.60011 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60011.      radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimą                                 81“.

 

110Pakeisti 4.60012 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60012.      standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, patvirtinimą                                  927“.

 

111Pakeisti 4.60013 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60013.      standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, suderinimą                                                                         927“.

 

112Pakeisti 4.60014 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60014.      asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, pripažinimo pažymėjimo išdavimą                                                        581“.

 

113Pakeisti 4.60015 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60015. sprendimo dėl sutikimo licencijos turėtojo pritarimui branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą priėmimą                           581“.

 

114.     Pakeisti pastraipą po 4.6115 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos“.

 

115.     Pakeisti 4.612 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.612. žemės ūkio paskirties ar miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimą 47“.

 

116.     Pakeisti pastraipą po 4.626 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Valstybės duomenų agentūros“.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojanti finansų ministrė                                 Gintarė Skaistė