herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO

 

2016 m. spalio 25 d. Nr. A-960

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Joniškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų  projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A-851, 21 ir 22 punktais ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos siūlymus (2016 m. spalio 13 d. protokolas Nr. JP-2):

1. S k i r i u Joniškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti 1000 Eur:

1.1. Skaistgirio jaunimo klubo „SJK“ projektui „Respublikinė prevencinė „Sniego gniūžtės“ stovykla“ 300 Eur;

1.2. jaunimo kultūros klubo ETC projektui „Joniškio jaunimo apdovanojimai – 2016“

700 Eur.

2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas