NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-220 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-209

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ (2016 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T1-112 redakcija) 2 punktu, 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Rinkliavos dydžiai:

 

Eil. Nr. pagal viešų vietų sąrašą

Už Leidimo išdavimą

Renginiui, Eur

Fiksuotas mokestis, Eur

 

Nidoje

Preiloje, Pervalkoje

Juodkrantėje

 

1.; 2.; 3; 4.; 6.; 7.

Prekybai iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų dviračių

29

290

115

175

 

5.

Prekybai maisto produktais kioskuose, iš prekybai pritaikytų automobilių, priekabų

87

870

350

520

 

8.;12.

Poilsio ir sporto reikmenų ir įrangos, motorolerių nuomos paslaugos teikimui

87

350

140

210

 

10.

Žaidimų, mažųjų atrakcionų paslaugos teikimui

87

60

140

210

 

11.

Kinkomojo transporto ar keleivių vežimo mažaisiais autotraukinukais paslaugos teikimui

87

580

230

350

 

9.

Vandens pramogų inventoriaus nuomos paslaugos teikimui

87

260

120

175

 

13.

Apžvalgos žiūronų nuomos paslaugos teikimui

29

250

-

150

 

14

Prekyba paveikslais

87

175

60

120

 

15.

Piešimo ir mobiliojo fotografavimo paslauga

87

175

60

120

 

16.

Išnešiojamoji prekyba

29

290

120

175

 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Darius Jasaitis