LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINĖS AUTOMATŲ DUOMENŲ VALDYMO SISTEMOS PRIJUNGIMO PRIE LOŠIMO AUTOMATŲ KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS

 

 

2018 m. spalio 23 d. Nr. DI-526

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2017 m. lapkričio 21 d. įstatymo Nr. XIII-771 redakcija) 161 straipsnio 5 dalimi, n u s t a t a u, kad:

1. Lošimus organizuojančių bendrovių valdomos Elektroninės automatų duomenų valdymo sistemos prie Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomos ir tvarkomos Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos prijungiamos elektroniniu būdu, saugiu elektroninio ryšio kanalu, iš nustatytų IP adresų bei žiniatinklio paslaugos (WEB-Service) pagrindu.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                               Virginijus Daukšys