KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO KELMĖS R. SAV., KRAŽIŲ SEN., BUTKIŠKĖS K., 
KRAŽIŲ G. 11, 13, 15 IR 17 DETALIOJO PLANO, KEIČIANT DETALŲJĮ PLANĄ (REGISTRO NR. T00028238), PATVIRTINTĄ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-02-26 SPRENDIMU NR.T-111, KONCEPCIJOS ETAPO SPRENDINIAMS

 

2019 m. kovo      d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 7 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 252, 293 punktais ir atsižvelgdama į MB V. Olišauskienės architektūros studijos 2019-03-01 prašymą, užregistruotą Nr. (7.18)G-1046,

pritariu Kelmės r. sav., Kražių sen., Butkiškės k., Kražių g. 11, 13, 15 ir 17 detaliojo plano, keičiant detalųjį planą (TPDR Nr. T00028238), patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T-111“, TPDRIS Nr. K-VT-54-17-194, koncepcijos etapo sprendiniams.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminių administracinių ginčų nagrinėjimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                        Danutė Laivienė
einanti Administracijos direktoriaus pareigas