herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ METINIŲ

VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 23 d. Nr. A-256

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-99,

t v i r t i n u pridedamus Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų metinius veiklos planus:

1. Gaižaičių seniūnijos metinį veiklos planą;

2. Gataučių seniūnijos metinį veiklos planą;

3. Joniškio seniūnijos metinį veiklos planą;

4. Kepalių seniūnijos metinį veiklos planą;

5. Kriukų seniūnijos metinį veiklos planą;

6. Rudiškių seniūnijos metinį veiklos planą;

7. Satkūnų seniūnijos metinį veiklos planą;

8. Saugėlaukio seniūnijos metinį veiklos planą;

9. Skaistgirio seniūnijos metinį veiklos planą;

10. Žagarės seniūnijos metinį veiklos planą.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas