LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių sąrašo ir rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo

 

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. Sp-269

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 18 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų direktorių teikimus dėl savivaldybių teritorijų suskirstymo į rinkimų apylinkes, nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių sąrašą;

1.2. Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių ribų sąrašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimą Nr. Sp-79 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių sąrašo ir rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo“.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                     Lina Petronienė