LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ ATMINIMO METAIS

 

2018 m. birželio 14 d. Nr. XIII-1272

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 1918 m. pabaigoje ir 1919–1920 metais Lietuvoje vyko Nepriklausomybės kovos;

vertindamas ypatingą Lietuvos savanorių, Lietuvos kariuomenės ir kitų Lietuvos žmonių indėlį Nepriklausomybės kovose ginant ką tik atkurtą Lietuvos valstybę;

pagerbdamas visų kovojusiųjų ir žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę atminimą;

pabrėždamas Nepriklausomybės kovų reikšmę tęsiant ginkluotą ir neginkluotą pasipriešinimą okupacijų metais ir siekiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo;

akcentuodamas puoselėjamas krašto apsaugos savanorių tradicijas ir suprasdamas jų aktualumą ginant atkurtą Lietuvos valstybę;

suvokdamas Nepriklausomybės kovų svarbą ugdant pilietinę visuomenę ir skatindamas visuomenės patriotiškumą, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metų komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2018 m. spalio 1 d. parengtų Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metų programą;

2) 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos parengtai ir Vyriausybės patvirtintai Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metų programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis