LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. XIV-287

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pakuotės, kad jas būtų galima identifikuoti ir klasifikuoti, gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų rūšis  ir tinkamiausią pakuočių atliekų tvarkymo būdą. Pakuočių ženklinimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gamintojai ir importuotojai (arba jiems atstovaujančios organizacijos), patys ar kolektyviai organizuojantys pakuočių, įskaitant pakuotes, kurioms taikomas užstatas pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 ar 2 dalį, atliekų tvarkymą, be šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodyto ženklinimo, papildomai gali savo gaminių pakuotes žymėti kitais jų pačių pasirinktais ženklais, nurodančiais dalyvavimą atitinkamoje organizacijoje ar pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2021 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda