LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. V-754 „DĖL AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. vasario 28 d. Nr. V-279

Vilnius

 

P a k e i č i u Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir 3 punktą išdėstau taip:

3. Ambulatorinės chirurgijos paslaugos gali būti teikiamos Įstaigose, atitinkančiose bendruosius sveikatos priežiūros įstaigoms taikomus sveikatos saugos ir infekcijų kontrolės reikalavimus bei turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas atitinkamas ambulatorines chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, vaikų chirurgijos, urologijos, akušerijos ir ginekologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, gastroenterologijos, dermatovenerologijos, neurologijos, reumatologijos, pulmonologijos, burnos chirurgijos, echoskopijos, endoskopijos, radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys