Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO
2019–2020 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 6 d. Nr. 225

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr.  XIII‑1151 „Dėl 2020 metų paskelbimo Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo 2019–2020 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Kauno Maironio universitetinei gimnazijai, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešajai bibliotekai, Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijai, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai, Mykolo Romerio universitetui, Nalšios muziejui, Šeduvos kultūros ir amatų centrui, Švenčionių rajono savivaldybės Viešajai bibliotekai, Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinei bibliotekai, Vladislavo Sirokomlės muziejui – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Kauno miesto savivaldybei, Kelmės rajono savivaldybei, Marijampolės savivaldybei, Radviliškio rajono savivaldybei, Švenčionių rajono savivaldybei, Varėnos rajono savivaldybei, Vilkaviškio rajono savivaldybei, Vilniaus rajono savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Mindaugas Kvietkauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 225

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO 20192020 METAIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

               I SKYRIUS

VIEŠINIMO VEIKLOS

1.       

Rengti ir transliuoti portale www.lrt.lt publikacijas apie Steigiamojo Seimo narius ir Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio įvykio reikšmę

viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 metų I–IV ketvirčiai

2.       

Rengti ir transliuoti per LRT radijo laidą ,,Radijo dokumentika“ radijo paskaitas, skirtas Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimui

viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 metų I–IV ketvirčiai

3.       

Rengti ir transliuoti informacinėse radijo ir televizijos laidose reportažus apie Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo renginius

viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 metų I–IV ketvirčiai

4.       

Sukurti ir transliuoti vaizdo užsklandą, skirtą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimui

viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 metų I ketvirtis

5.       

Per LRT Plius kanalą rodyti dokumentinį filmą ,,Parlamentarizmas Lietuvos ateičiai. Steigiamasis Seimas“

viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 metų II ketvirtis

II SKYRIUS

KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS IR PILIETINĖS VEIKLOS

 

Parodų parengimas ir eksponavimas:

 

 

6.       

Organizuoti stacionarias parodas ,,Klaipėdos krašto signatarai archyvų dokumentuose“, ,,Tauragės krašto signatarai archyvų dokumentuose“, ,,Telšių krašto signatarai archyvų dokumentuose“

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas,

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2020 metų I–IV ketvirčiai

7.       

Organizuoti parodą, skirtą Steigiamojo Seimo nariams, kilusiems iš Marijampolės krašto

Kauno regioninis valstybės archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas

2020 metų I–IV ketvirčiai

8.       

Organizuoti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos parengtos kilnojamosios parodos „Valstybė tampa Respublika: nuo Vasario 16-osios iki Gegužės 15-osios“, skirtos Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti, pristatymą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2020 metų I–IV ketvirčiai

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

9.       

Organizuoti virtualią parodą ,,Vietos savivaldos institucijų formavimas Šiaulių apskrityje 1990–1992 metais“

Šiaulių regioninis valstybės archyvas, Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2020 metų I–IV ketvirčiai

10.   

Organizuoti virtualią parodą ,,Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Steigiamojo Seimo narė, Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio pirmininkė“

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

2020 metų I ketvirtis

11.   

Organizuoti parodą Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune apie Steigiamąjį Seimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2020 metų II ketvirtis

12.   

Organizuoti virtualią parodą ,,Steigiamajam Seimui – 100 metų“

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,

Lietuvos ypatingasis archyvas,

Kauno regioninis valstybės archyvas

2020 metų II ketvirtis

13.   

Organizuoti virtualią parodą ,,Aukštaitijos krašto atstovai Lietuvos Steigiamajame Seime“

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

2020 metų II ketvirtis

14.   

Organizuoti kilnojamos parodos, skirtos Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui „Valstybė tampa Respublika: nuo Vasario 16-osios iki Gegužės 15-osios“ parengimą“

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2020 metų II ketvirtis

 

Edukaciniai projektai:

 

 

15.   

Surengti edukacinę programą bendrojo ugdymo mokykloms ,,Kauno Maironio universitetinė gimnazija – Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimų rūmai“

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

2020 metų I–IV ketvirčiai

 

16.   

Surengti edukacinį renginį bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ,,Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918‑1922 m. Steigiamasis Seimas“

Šiaulių regioninis valstybės archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas

  2020 metų I–IV ketvirčiai

17.   

Surengti Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje ekskursiją ir leidinių parodą ,,Žmonės, kurie kūrė Lietuvą: broliai Juozas ir Jonas Vailokaičiai“

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

2020 metų I ketvirtis

18.   

Pravesti edukacinius kaligrafijos užsiėmimus, kurių metu bus užrašyti Lietuvos Steigiamojo Seimo atstovų vardai ir pavardės

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vladislavo Sirokomlės muziejus

2020 metų II ketvirtis

19.   

Surengti kūrybines dirbtuves, edukacinius renginius vaikams ir jaunimui, skirtus aktualinti Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio sukaktį

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2020 metų II ketvirtis

20.   

Organizuoti viktoriną ,,Moderniojo parlamentarizmo ištakos Kaune“ Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

2019 metų III ketvirtis

21.   

Organizuoti teminę ekskursiją apie Steigiamojo Seimo narius, kurie kilę iš muziejaus pristatomos aplinkos

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Lietuvos liaudies buities muziejus

2019 metų IV ketvirtis

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

22.   

Organizuoti mokinių viktoriną „Steigiamasis Seimas: veikla, uždaviniai, reikšmė, reformos“

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2019 metų IV ketvirtis

 

Meno projektai ir pilietinės akcijos:

 

 

 

23.   

Organizuoti renginių ciklą, skirtą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti (parodos, edukaciniai užsiėmimai, apskritojo stalo diskusijos, pilietinės akcijos – žygiai)

Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, Radviliškio rajono savivaldybė, Šeduvos kultūros ir amatų centras, Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka, Nalšios muziejus, Marijampolės savivaldybė, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Varėnos rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka

2020 metų I–IV ketvirčiai

24.   

Organizuoti filmų ir kitos vaizdo medžiagos, susijusios su Steigiamuoju Seimu, peržiūras Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kino salėje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2020 metų II ketvirtis

25.   

Organizuoti jaunimo sambūrį ,,Ten, kur dirbo Lietuvos Respublikos Seimai (1920–1927 m.)“

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Kauno Maironio universitetinė gimnazija, Lietuvos istorijos mokytojų asociacija, Lietuvos istorijos institutas

2020 metų II ketvirtis

26.   

Organizuoti pilietinę akciją ,,Paimsime arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

2020 metų II ketvirtis

27.   

Organizuoti mokiniams žygius, ekspedicijas Steigiamojo Seimo narių gyvenimo keliais ir Steigiamojo Seimo narių kovų už Lietuvos laisvę vietomis

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2020 metų III ketvirtis

III SKYRIUS

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS, MINĖJIMAI, TIRIAMOSIOS VEIKLOS IR JŲ SKLAIDA

 

Konferencijos, šventiniai minėjimai:

 

 

 

28.   

Surengti konferenciją Lietuvos Respublikos Seime ,,Lietuvos Steigiamojo Seimo veiklos tąsa. Žiniasklaidos laisvė, pliuralizmas ir reguliavimo iššūkiai šiandien“

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

2020 metų I ketvirtis

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

29.   

Organizuoti tarptautinę konferenciją Lietuvos Respublikos Seime „Parlamentarizmo raidos Rytų ir Vidurio Europos 100‑ečio perspektyva: sėkmės ir nesėkmės, laukiantys iššūkiai“

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos istorijos institutas

2020 metų II ketvirtis

30.   

Surengti renginių-diskusijų ciklą, skirtą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2020 metų II ketvirtis

31.   

Organizuoti konferenciją Lietuvos Respublikos Seime apie nepriklausomos Lietuvos valstybės teisės, viešojo valdymo ir viešojo saugumo genezę ir raidą

Mykolo Romerio universitetas

2020 metų III ketvirtis

32.   

Organizuoti Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimo renginį, pristatant leidinį bei pagerbiant tautinių bendruomenių atstovus, aktyviai dalyvavusius Lietuvos nepriklausomybės atkūrime

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 metų IV ketvirtis

 

Moksliniai straipsniai, leidiniai

 

 

33.   

Parengti straipsnių ciklą, skirtą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti, ir paskelbti ,,Švietimo naujienų“ interneto svetainėje

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2020 metų I–II ketvirčiai

34.   

Parengti ir išleisti reprezentacinį leidinį „Lietuvos Respublikos Seimas“, skirtą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2019 metų IV ketvirtis

35.   

Parengti ir išleisti leidinį, skirtą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinis muziejus

2019 metų IV ketvirtis

36.   

Parengti ir išleisti leidinį „Lietuvos Steigiamasis Seimas, 1920‑1922 m.“

Lietuvos istorijos institutas

2019 metų IV ketvirtis

37.   

Parengti ir išleisti informacinę medžiagą apie tautinių bendruomenių įsitraukimą į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo procesus

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 metų IV ketvirtis

38.   

Parengti ir išleisti specialų Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti skirtą leidinio „Parlamento studijos“ numerį

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2020 metų IV ketvirtis

________________________________________