Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VYRIAUSYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. 1162

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu, 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis ir įgyvendindama Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 83 „Dėl valstybės kultūros ir meno premijų“, 10 ir 11 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti trejiems metams šią Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisiją (toliau – Komisija):

Vydas Dolinskas – kultūros istorikas, muziejininkas (Komisijos pirmininkas);

Artūras Asauskas – architektas;

Mindaugas Bačkus – violončelininkas;

Daiva Daugirdienė – vertėja;

Unė Kaunaitė – Ministro Pirmininko patarėja;

Margarita Matulytė – kultūros tyrinėtoja, fotografijos istorikė;

Dalia Michelevičiūtė – aktorė;

Danielius Mušinskas – rašytojas;

Ernestas Parulskis – menotyrininkas;

Rasa Paukštytė – kino kritikė;

Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė – šiuolaikinio šokio atlikėja, choreografė;

Gintautė Žemaitytė – kultūros viceministrė.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 798 „Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Mindaugas Kvietkauskas