Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 2 d. Nr. 433
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.81 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.81.            leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:    

4.81.1.            išdavimą                                                                                                  44

4.81.2.            dublikato išdavimą                                                                                   24“.

 

2. Pakeisti 4.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.82.            leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu:

4.82.1.            išdavimą                                                                                                  44

4.82.2.            dublikato išdavimą                                                                                   24“.

 

3. Papildyti 4.933 papunkčiu:

 

4.933.           asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:                                                                       

4.933.1.           išdavimą                                                                                                  50

4.933.2.           dublikato išdavimą                                                                                   10“.

 

4. Pakeisti 4.596 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.596.          leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:                                                                                    

4.596.1.          išdavimą                                                                                                  1 288

4.596.2.          dublikato išdavimą                                                                                   36“.

 

5. Papildyti 4.6001 papunkčiu:

 

4.6001.         asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:                                

4.6001.1.         išdavimą                                                                                                  64

4.6001.2.         dublikato išdavimą                                                                                   13“.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis                                                 Rimantas Šadžius

finansų ministras