LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 65 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. XIV-256

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 65 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

65 straipsnis. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis susijusią veiklą, pažeidimas

1. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis susijusią veiklą, pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusi veikla neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai šie dokumentai reikalingi,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda