LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2005 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 „DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 5 d.   Nr. V-915

Vilnius

 

 

 

1P a k e i č i u Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 35 punkto lentelės 12.4 papunktį.

1.2. Papildau 35 punkto lentelę 27 punktu:

27

 

Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos:

27.1

anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei

11,41

 

 

Paslaugą skiria šeimos gydytojas.

Ši paslauga teikiama asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei. Apmokama vienam asmeniui suteikta viena paslauga.

Anti-HCV testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas šio testo rezultatas.

27.2

anti-HCV testo atlikimas asmenims, priskiriamiems rizikos grupei

11,41

1

 

Paslaugą skiria šeimos gydytojas arba gydytojas, teikiantis pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Ši paslauga teikiama rizikos grupės asmenims – asmenims, kurių šeimos nariui diagnozuotas hepatitas C, asmenims, kurie aktyviai vartoja švirkščiamuosius narkotikus, yra užsikrėtę ŽIV infekcija, ir asmenims, gydomiems priklausomybės ligų klinikose, neatsižvelgiant į amžių ir lytį.

Anti-HCV testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas šio testo rezultatas.

 

2. N u s t a t a u, kad įsakymo nuostatos taikomos nuo 2022 m. gegužės 1 d. atsiskaitant už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                            Arūnas Dulkys