LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-2742 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 1 d. įsakymO Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 25  d. Nr. V-645

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. V-2742 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO IR JO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ APDOROJIMO JONIZUOJANČIĄJA SPINDULIUOTE REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 2002 m. spalio 23 d. Komisijos sprendimu 2002/840/EB, pateikiančiu patvirtintų maisto apšvitinimo įmonių sąrašą trečiosiose šalyse, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/120, ir įgyvendindamas 1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008, ir 1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/3/EB dėl jonizuojančiąja spinduliuote apdorotų maisto produktų ir maisto komponentų Bendrijos sąrašo patvirtinimo:

1. Tvirtinu Maisto ir jo sudedamųjų dalių apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Pakeičiu Maisto ir jo sudedamųjų dalių apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų aprašą, patvirtintą nurodyto įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstytu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“, ir 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

Maisto ir jo sudedamųjų dalių apdorojimo

jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų aprašo

2 priedas

 

EUROPOS BENDRIJOS PATVIRTINTŲ ASMENŲ, APDOROJANČIŲ MAISTĄ JONIZUOJANČIĄJA SPINDULIUOTE TREČIOSIOSE ŠALYSE, SĄRAŠAS

 

1. Identifikavimo kodas: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

Pietų Afrikos Respublika

Tel. +27 215512440

Faks. +27 215511766

 

2. Identifikavimo kodas: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

PO Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Pietų Afrikos Respublika

Tel. +27 119748851

Faks. +27 119748986

 

3. Identifikavimo kodas: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

PO Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Pietų Afrikos Respublika

Tel. +27 319028890

Faks. +27 319121704

 

4. Identifikavimo kodas: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK AS

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

Turkija

Tel. +90 2827265790

Faks. +90 2827265178

 

5. Identifikavimo kodas: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

Šveicarija

Tel. +41 622889060

Faks. +41 622889070

 

6. Identifikavimo kodas: EU-AIF 07-2006

THAI IRRADIATION CENTER

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organisation)

37 Moo 3, TECHNOPOLIS

Klong 5, Klong Luang

Pathumthani 12120

Tailandas

Tel. +66 25774167 (arba 68, 69, 70, 71)

Faks. +66 25771945

 

7. Identifikavimo kodas: EU-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh

Amphur Muang

Chonburi 20000

Tailandas

Tel. +66 38458431–3 ir +66 38450092–3

Faks. +66 38458435 ir +66 38717146

 

8. Identifikavimo kodas: EU-AIF 09-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

Department of Atomic Energy

BRIT/BARC Vashi Complex

Sector 20, Vashi

Navi Mumbai – 400 705 (Maharashtra)

Indija

Tel. +91 2227840000/+91 2227887000

Faks. +91 2227840005

El. paštas [email protected]; [email protected]

 

9. Identifikavimo kodas: EU-AIF 10-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

ISOMED

Bhabha Atomic Research Centre

South Site Gate, Refinery Road

Next to TATA Power Station, Trombay

Mumbai – 400 085 (Maharashtra)

Indija

Tel. +91 2225595684/+91 2225594751

Faks. +91 2225505338

El. paštas [email protected]; [email protected]

 

10. Identifikavimo kodas: EU-AIF 11-2010

Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd

Plot No 14 Bommasandra- Jigani Link Road Industrial Area

KIADB, Off Hosur Road

Hennagarra Post

Bengalooru – 562 106 (Karnataka)

Indija

Tel. +91 8110653932/+91 8110414030

Faks. +91 8110414031

El. paštas [email protected]

 

11. Identifikavimo kodas: EU-AIF 12-2021

Synergy Health

Moray Road

Elgin Industrial Estate

Swindon

SN2 8XS

Jungtinė Karalystė

Tel. +44 1793-601004

El. paštas [email protected]

______________