Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Nutarimo nr. 1458 „Dėl konkrečių Valstybės Rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. birželio 11 d. Nr. 533
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstyti 4.924 papunktį taip:

 

„4.924.

už paraiškos suteikti atitinkamai produktų grupei ES ekologinį ženklą nagrinėjimą:

 

4.924.1.

labai mažoms įmonėms

1 000 litų;

4.924.2.

mažoms ir vidutinėms įmonėms

1 400 litų;

4.924.3.

kitiems, 4.924.1 ir 4.924.2 papunkčiuose nenurodytiems, asmenims

3 500 litų;

4.924.4.

asmenims, įregistravusiems Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS):

 

4.924.4.1.

labai mažoms įmonėms

700 litų;

4.924.4.2.

mažoms ir vidutinėms įmonėms

980 litų;

4.924.4.3.

kitiems, 4.924.4.1 ir 4.924.4.2 papunkčiuose nenurodytiems, asmenims

2 450 litų;

4.924.5.

asmenims, sertifikuotiems pagal ISO 14001 standartą:

 

4.924.5.1.

labai mažoms įmonėms

850 litų;

4.924.5.2.

mažoms ir vidutinėms įmonėms

1 190 litų;

4.924.5.3.

kitiems, 4.924.5.1 ir 4.924.5.2 papunkčiuose nenurodytiems, asmenims

2 975 litai“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius