RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEDUVOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO  PATVIRTINIMO

 

2017 m.  lapkričio 23 d. Nr. T-714

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 32 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 223 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. spalio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. REG46024 teigiamą išvadą, Radviliškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrojo plano patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-319 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrojo plano tvirtinimo“,  keitimą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Čepononis