isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. T-167

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-354 „Dėl Strateginio planavimo Pakruojo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2021 metų įgyvendinimo ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis