LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

Dėl PARTIJOS „LAISVĖ IR TEISINGUMAS“ įregistravimo dalyvauti

2023 m. KOVO 5 D. savivaldybių tarybų IR MERŲ rinkimuose

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. Sp-152

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 75 straipsnio 1 dalimi ir 78 straipsnio 3 dalimi, nusprendžia:

Įregistruoti Partiją „Laisvė ir teisingumas“ dalyvauti 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose 4 savivaldybėse:

1. Jonavos rajono Nr. 10.

2. Kauno miesto Nr. 15.

3. Ukmergės rajono Nr. 53.

4. Visagino Nr. 59.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                             Jolanta Petkevičienė