LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ PASKIRSTYMO GYVENVIETĖSE ESANTIEMS IR GYVENVIETES JUNGIANTIEMS KELIAMS (GATVĖMS) SU ŽVYRO DANGA ASFALTUOTI

 

2020 m. gegužės 25 d. Nr. 3-346

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 422 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 19 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos sudarymo“, 2020 m. gegužės 18 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. gegužės 20 d. protokolas Nr. 6-1717) bei teikimą dėl konkrečių kelių projektų:

1P a s k i r s t a u  Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšas pagal Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą veiklą atrankos komisijos atrinktiems gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti (pridedama).

2Lėšos numatomos iš valstybės biudžeto programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonės „Finansuoti iš KPPP vietinės reikšmės kelių priežiūrą“ (programos priemonės kodas 01.009.01.01.02) finansavimo šaltinio „Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas“ (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.5) išlaidų klasifikacijos pagal valstybės funkcijas „Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“ (valstybės funkcijos kodas 04.05.01.02) ekonominės klasifikacijos straipsnių „Dotacijos savivaldybėms einamiems tikslams“ (straipsnio kodas 2.5.3.1.1.02) arba „Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti“ (straipsnio kodas 2.5.3.2.1.02).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                             Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-346

 

EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti, Paskirstymo SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Apskrities,

savivaldybės

pavadinimas

Kelių objekto pavadinimas, numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

 

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšos gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti,

iš šiai veiklai numatytų lėšų:

27 411,8

 

 

 

1.

ALYTAUS APSKRITIS

1.1.

Alytaus miesto

Genių gatvei (Nr. AM0054) kapitališkai remontuoti

50,0

Vėtrungės gatvei (Nr. AM0239) kapitališkai remontuoti

100,0

Ryto gatvei (Nr. AM0164) kapitališkai remontuoti

120,0

Rugių gatvei (Nr. AM0167) kapitališkai remontuoti

50,0

1.2.

Alytaus rajono

Punios seniūnijos Medukštos kaimo Sodininkų gatvei
(Nr. 7007) kapitališkai remontuoti

207,0

Punios seniūnijos Norgeliškių kaimo Parko gatvei
(Nr. AL7024) kapitališkai remontuoti

35,0

Punios seniūnijos Padvariškių kaimo Serbentų gatvei
(Nr. AL7023) kapitališkai remontuoti

81,0

Simno miesto Pavasario gatvei (Nr. AL1886) kapitališkai remontuoti

72,0

1.3.

Lazdijų rajono

Šventežerio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. LZ0919 „Privažiuojamasis kelias prie Barčių gamybinio centro nuo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2509 Rūda–Šventežeris–Teizai–Kavalčiuka“ kapitališkai remontuoti

527,5

1.4.

Varėnos rajono

Valkininkų ir Matuizų seniūnijų vietinės reikšmės keliui
Nr. Val-20 ir Mat-20d Naujieji Valkininkai–Pamerkiai rekonstruoti

771,6

Jakėnų seniūnijos Bartelių kaimo Merkio gatvei
(Nr.
JakBar1) kapitališkai remontuoti

62,7

Matuizų seniūnijos Biekšių kaimo Paupio gatvei
(Nr.
MatBie1) kapitališkai remontuoti

59,6

2.

KAUNO APSKRITIS

2.1.

Kauno miesto

Naujadvario gatvei (Nr. 4795) kapitališkai remontuoti

423,0

Kanalo gatvei (Nr. 2745) kapitališkai remontuoti

348,9

Gurguolių gatvei (Nr. 2175) kapitališkai remontuoti

24,0

Griškabūdžio gatvei (Nr. 2050) kapitališkai remontuoti

227,0

Pagirėnų gatvei (Nr. 5052) kapitališkai remontuoti

169,0

Tyrulių gatvės (Nr. 7690) ruožui nuo Vaškų gatvės iki Laimės gatvės kapitališkai remontuoti

164,0

Dūkšto gatvei (Nr. 1410)  kapitališkai remontuoti

48,0

2.2.

Birštono

Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelių Nr. BR-9 ir BR-10 „Vietinės reikšmės viešasis kelias Būdų k.–Širvinių k.–Birštono vs.“ ruožui kapitališkai remontuoti

89,2

 

2.3.

Jonavos rajono

Šveicarijos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. DU-084 Šveicarija–Gaižiūnų gel. stotis kapitališkai remontuoti

253,0

 

2.4.

Kauno rajono

Domeikavos seniūnijos Domeikavos kaimo Vyturio gatvei (Nr. d-62g) kapitališkai remontuoti

150,0

Neveronių seniūnijos Neveronių kaimo Tvenkinio gatvei
(Nr. n-8g) kapitališkai remontuoti

143,0

Ringaudų seniūnijos Mitkūnų kaimo Tvenkinio gatvei
(Nr. rg-48g) kapitališkai remontuoti

250,0

Alšėnų seniūnijos Mastaičių kaimo Miglės gatvės daliai
(Nr. al-32g) ir Samanų gatvei (Nr. al-33g) kapitališkai remontuoti

300,0

Karmėlavos seniūnijos Rykštynės kaimo Vieškelio gatvei (Nr. kr-67-1g) ir Pelenių kaimo Pamiškės gatvei (Nr. kr-67g) kapitališkai remontuoti

216,0

Ringaudų seniūnijos Ringaudų kaimo Kamšos gatvei (Nr. rg-15g) kapitališkai remontuoti

75,0

3.

KLAIPĖDOS APSKRITIS

3.1.

Klaipėdos

miesto

Tauralaukio gyvenvietės Virkučių gatvei (Nr. LM2160) ir Klaipėdos gatvei (Nr. LM1258) kapitališkai remontuoti

300,0

Joniškės gatvės (Nr. LM1221) ruožui nuo Klemiškės gatvės (Nr. LM1367) iki Liepų gatvės (Nr. LM1251), Šienpjovių gatvės (Nr. LM1227), Paupio alėjos (Nr. LM1226) rekonstruoti (II etapas)

55,0

3.2.

Klaipėdos

rajono

Dovilų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KL0402 Kiškėnai–Lėbartai–Ketvergiai ruožui Lėbartai–Ketvergiai rekonstruoti

583,5

 

3.3.

Kretingos

rajono

Kretingos miesto Teresiečių gatvės (Nr. KT8218) ruožui nuo Pievų gatvės iki Mėguvos gatvės rekonstruoti

330,0

 

3.4.

Skuodo rajono

Aleksandrijos seniūnijos Klauseikių kaimo vietinės reikšmės
keliui Nr. Al-36-2 „Nuo kelio Skuodas–Mažeikiai į Knežę
(Jedžiotų gatvė)“ kapitališkai remontuoti

285,0

Skuodo miesto Šatrijos gatvei (Nr. SM-59) rekonstruoti

135,0

Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Ežero gatvei
(Nr. MO-73) rekonstruoti

310,0

Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos kaimo Bijūnų gatvei (Nr. AL-54) kapitališkai remontuoti

105,0

4.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

4.1.

Kazlų Rūdos

Jankų seniūnijos Jankų kaimo Pievų gatvės (Nr. KR7201) ruožui nuo Mokyklos gatvės iki Pušyno gatvės rekonstruoti

223,8

4.2.

Marijampolės

Marijampolės miesto Marių gatvei (Nr. MR8116) rekonstruoti

300,0

Marijampolės miesto Lazdynų gatvei (Nr. MR8322) kapitališkai remontuoti

73,0

Marijampolės miesto Aušros gatvei (Nr. MR8018) kapitališkai remontuoti

136,7

Marijampolės miesto Naručio gatvei (Nr. MR8124-1) rekonstruoti

93,0

Kumelionių kaimo Marių gatvei (Nr. MS0157) rekonstruoti

200,0

Kumelionių kaimo Gando gatvei (Nr. MS0155) kapitališkai remontuoti

74,0

Igliaukos seniūnijos Igliaukos kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. IS0007 „Igliaukos k.–Igliaukos k. kapinės“ kapitališkai remontuoti

90,0

4.3.

Vilkaviškio

rajono

Klausučių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. VK0813 „Privažiuojamasis kelias prie Biliūnų kaimo (nuo kelio 5112 Virbalis-Žalioji)“ Privažiuojamasis kelias prie Biliūnų kaimo (nuo kelio 5112 Virbalis–Žalioji)“ ir vietinės reikšmės keliui Nr. VK0812 Klausučiai–Drebulinė kapitališkai remontuoti

1 363,7

Kybartų seniūnijos Kybartų miesto J. Žemaitės gatvei
(Nr. VK7152) kapitališkai remontuoti

147,2

5.

PANEVĖŽIO APSKRITIS

5.1.

Panevėžio

miesto

Bruknynės gatvei (Nr. Pnv-053) kapitališkai remontuoti

70,4

Liublino gatvei (Nr. Pnv-153) kapitališkai remontuoti

95,2

5.2.

Kupiškio

rajono

Šimonių seniūnijos Migonių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 3v4 „Privažiavimas prie Migonių nuo kelio 1202 Pagojė–Viešintos–Nociūnai“ (Vedrupio gatvei) rekonstruoti
(I etapas)

423,6

Kupiškio seniūnijos Šepetos kaimo Saulėtekio gatvei
(Nr. 1v159) ir Skodinio gatvei (Nr. 1v157) rekonstruoti

237,1

Šimonių seniūnijos Šimonių miestelio Šimonėlių gatvei (Nr. 3s8) rekonstruoti

147,0

Šimonių seniūnijos Migonių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. 3v4 „Privažiavimas prie Migonių nuo kelio 1202 Pagojė–Viešintos–Nociūnai“ (Vedrupio gatvei) rekonstruoti
(II etapas)

175,0

Kupiškio miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvei (Nr. 5), Topolių gatvei (Nr. 42) ir Račiupėnų gatvei (Nr. 33) rekonstruoti

200,0

5.3.

Pasvalio rajono

Pasvalio apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Ps-038 „Privažiuojamasis kelias į Čižiškių kaimą nuo magistralinio kelio A-10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga“ kapitališkai remontuoti

220,0


6.

ŠIAULIŲ APSKRITIS

6.1.

Šiaulių miesto

Pailių gatvei (Nr. SM181) kapitališkai remontuoti

380,0

6.2.

Joniškio rajono

Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. JN0513 Kirnaičiai–Gasčiūnai kapitališkai remontuoti

727,0

6.3.

Kelmės rajono

Pakražančio seniūnijos Šimaitukų kaimo vietinės reikmės keliui Nr. Pa-16 „Kelias A12–Palėkinis“ kapitališkai remontuoti

190,0

Kelmės miesto Kęstučio gatvei (Nr. Ke-32) kapitališkai remontuoti

121,1

6.4.

Pakruojo

rajono

Pakruojo seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. PK0019 Mažeikoniai–Noreikoniai–Telišioniai kapitališkai remontuoti

170,6

6.5.

Radviliškio

rajono

Radviliškio miesto Turgaus gatvės (Nr. RD8031) ruožui tarp Žalgirio gatvės ir M. Mažvydo gatvės rekonstruoti

200,0


7.

TAURAGĖS APSKRITIS

7.1.

Jurbarko

rajono

Jurbarko miesto Smukučių gatvei (Nr. jrm19683) rekonstruoti

202,8

Jurbarko miesto Miškininkų gatvės (Nr. jrm19608-1) pravažiavimui ir Klevų gatvei (Nr. jrm19600) su gatvės atkarpa (Nr. jrm19600-1) kapitališkai remontuoti

465,2

Jurbarko miesto Ugniagesių gatvei (Nr. jrm19582) rekonstruoti

226,6

Jurbarko miesto Kranto gatvei (Nr. jrm19698) rekonstruoti

357,7

7.2.

Pagėgių

Pagėgių seniūnijos Benininkų kaime Prūdo gatvei
(Nr. PG7230) kapitališkai remontuoti

188,6

Pagėgių miesto Sodų gatvės (Nr. PG7214) ruožui nuo PK06+58 iki PK09+58 kapitališkai remontuoti

99,0


7.3.

Šilalės rajono

Šilalės miesto D. Poškos gatvei (Nr. Ssi-9) ir Kovo 11-osios gatvei (Nr. Ssi 20) rekonstruoti (I etapas)

508,5

Bijotų seniūnijos Bijotų kaimo Baublių gatvei (Nr. Sbj-1) ir Malūno gatvei (Nr. Sbj-2) rekonstruoti

295,9

Pajūrio seniūnijos Kalniškių I kaimo Bijūnų gatvei (Nr. Pj-26) rekonstruoti

105,3

Kvėdarnos seniūnijos Grimzdų kaimo Liepų gatvei (Nr. Skv-2) kapitališkai remontuoti

105,9

Bilionių seniūnijos Bilionių kaimo Aukštagirės gatvei
(Nr. Bl-06) ir Sartalės gatvei (Nr. Sbl-3) kapitališkai remontuoti

481,8

Šilalės miesto D. Poškos gatvei (Nr. Ssi-9) ir Kovo 11-osios gatvei (Nr. Ssi 20) rekonstruoti (II etapas)

315,0

Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno kaimo Akmenos gatvei (Nr. Up-03) kapitališkai remontuoti

151,9


7.4.

Tauragės

rajono

Mažonų seniūnijos Papušynės kaimo Šaltalankių gatvei
(Nr. TR7650) rekonstruoti

300,0

Tauragės miesto T. Ivanausko gatvei (Nr. TR7550) rekonstruoti

300,0

8.

TELŠIŲ APSKRITIS

8.1.

Plungės

rajono

Kulių seniūnijos Šiemulių kaimo Čiuželių gatvei
(Nr. PL0387) kapitališkai remontuoti

100,0

Babrungo seniūnijos Babrungo kaimo Parko gatvei
(Nr. PL0255) kapitališkai remontuoti

100,0

9.

UTENOS APSKRITIS

9.1.

Visagino

Karlų kaimo Karlų gatvei (Nr. 81) kapitališkai remontuoti

65,2

9.2.

Anykščių

rajono

Skiemonių seniūnijos Pūstalaukių kaimo Pūstalaukių gatvei (Nr. 27SkS) kapitališkai remontuoti

180,0

Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaimo Šilelio gatvei (Nr. 41AS) kapitališkai remontuoti

1051,0

9.3.

Molėtų rajono

Molėtų miesto Daubos gatvei (Nr. M-13) ir Melioratorių gatvei (Nr. M-50) rekonstruoti

450,0

Joniškio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Jo-13 Graužiniai–Žydavainiai kapitališkai remontuoti

352,0

9.4.

Utenos rajono

Utenos miesto Žibuoklių gatvei (Nr. 134) rekonstruoti

550,0

10.

VILNIAUS APSKRITIS


10.1.


 

Šalčininkų

rajono

Dainavos seniūnijos Liubkiškių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. Da-9 „Dainavos k.–Trėbuškių k.“ ruožui rekonstruoti

320,0

Šalčininkų seniūnijos Zavišonių kaimo Visinčios gatvei
(Nr. ŠA-12151) ir Visinčios gatvės tiltui rekonstruoti

323,0

10.2.

Širvintų rajono

Musninkų seniūnijos Musninkų kaimo Vyšnių gatvei
(Nr. MUSN7 ir MUSN8) kapitališkai remontuoti

98,0

Jauniūnų seniūnijos Skėterių kaimo Kalno gatvei ir  Pasieniečių gatvei (Nr. JAU20) kapitališkai remontuoti

123,3

Gelvonų seniūnijos Gelvonų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. GEL14 Gelvonai–Žieveliškiai–Bagaslaviškis kapitališkai remontuoti

18,0

Gelvonų seniūnijos Liukonių kaimo Malūno gatvei
(Nr. GEL22) kapitališkai remontuoti

8,0

Širvintų miesto Atgimimo gatvei (Nr. ŠIRVM55) ir Liepų gatvei (Nr. ŠIRVM56) rekonstruoti

100,1

Širvintų seniūnijos Kabaldos kaimo Kriaunaitiškių gatvei
(Nr. ŠIR130) rekonstruoti

150,0

Musninkų seniūnijos Musninkų miestelio Krunų gatvei
(Nr.
MUSN4) ir Barboros gatvei (MUSN10) kapitališkai remontuoti

107,7

10.3.

Švenčionių

rajono

Švenčionių miesto Saulėtekio gatvės (Nr. 11.43) ruožui rekonstruoti

157,0

Švenčionių miesto Statybininkų gatvės (Nr. 11.47) ruožui rekonstruoti

174,5

Švenčionėlių miesto Kranto gatvei (Nr. 10.21) rekonstruoti

451,4

Švenčionėlių miesto Ateities gatvės (Nr. 10.4) ruožui rekonstruoti (II etapas)

369,1

Kločiūnų kaimo Magūnų gatvei (Nr. 6.150) taisyti (remontuoti)

232,2

Pabradės seniūnijos Pavoverės kaimo Bažnyčios gatvei 
(Nr. 6.131) taisyti (remontuoti)

27,0

Pabradės seniūnijos Pavoverės kaimo Parko gatvei
(Nr. 6.132) taisyti (remontuoti)

180,0

Pabradės seniūnijos Pavoverės kaimo Piorkų gatvei
(Nr. 6.133) taisyti (remontuoti)

34,2

Pabradės seniūnijos Pavoverės kaimo Svajonės gatvei
(Nr. 6.135) taisyti (remontuoti)

54,0

10.4.

Trakų rajono

Paluknio seniūnijos Liepynų kaimo Liepynų gatvei
(Nr. PSV44) kapitališkai remontuoti

250,0

Aukštadvario seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ASV17 Čižiūnai–Ubiškės kapitališkai remontuoti

500,0

Lentvario seniūnijos Rykantų kaimo Bažnyčios gatvei
(Nr. LSV113) kapitališkai remontuoti

142,7

Rūdiškių seniūnijos Anglininkų kaimo Malūno gatvei
(Nr. RSV92) kapitališkai remontuoti

136,0

Lentvario seniūnijos Rykantų kaimo Balčiūnų gatvei
(Nr. LSV116) kapitališkai remontuoti

57,1

Rūdiškių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. RSV55 Slabada–Karažiškės kapitališkai remontuoti

342,5

Grendavės seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. GSV15 „Privažiuojamasis kelias prie Žuklijų nuo kelio 4734 Moniai–Bagdanonys–Strėva“ kapitališkai remontuoti

400,0

Paluknio seniūnijos Paluknio kaimo Rūdiškių gatvei 
(Nr. PSV23) kapitališkai remontuoti

400,0

Rūdiškių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. RSV35 „Privažiuojamasis kelias prie Lieponių nuo kelio 4704 Paluknys–Žėronys–Valkininkų g. st.“ (Liepų gatvei) kapitališkai remontuoti

296,8

Rūdiškių seniūnijos Tiltų kaimo Tvenkinio gatvei
(Nr. RSV082) kapitališkai remontuoti

57,1

10.5.

Ukmergės

rajono

Deltuvos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. De-60 Pagojė–Leonpolis kapitališkai remontuoti

711,3

10.6.

Vilniaus

rajono

Rukainių seniūnijos Juodiškių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. VL2125 Arklėnai–Juodiškės–Varkalabiškės ir Juodiškių gatvei (Nr. VL8824) kapitališkai remontuoti

760,0

Nemėžio seniūnijos Klonių kaimo Šv. Jono Pauliaus II gatvei (Nr. VL7140) kapitališkai remontuoti

300,0

______________________________