Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 19 d. Nr. 362

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.1. Papildyti 2.1.2.19 papunkčiu:

2.1.2.19. užsieniečiams, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas – po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo, po antros „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų).“

1.2. Pakeisti 2.1.31.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.31.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos Respublikoje), turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas – po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo, po antros „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);“.

1.3. Pakeisti 2.1.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.5.1. viešose uždarose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų, dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis arba didesnėmis asmenų grupėmis, kai šiuo nutarimu leidžiama teikti paslaugas ar vykdyti veiklas didesnėms asmenų grupėms. Viešose atvirose vietose asmenys gali būti ne didesnėmis nei 10 asmenų, dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis arba didesnėmis asmenų grupėmis, kai šiuo nutarimu leidžiama teikti paslaugas ar vykdyti veiklas didesnėms asmenų grupėms. Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau kaip 50 asmenų, išskyrus ritualines paslaugas teikiančius asmenis;“.

1.4. Pakeisti 2.1.8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.8.1. daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių arba daugiau nei 5 asmenų uždarose erdvėse, arba daugiau nei 10 asmenų atvirose erdvėse artimi kontaktai;“.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 2.2.2.4 papunktį.

1.6. Pakeisti 2.2.31 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.31. Paslaugų, kurios šiuo nutarimu nedraudžiamos, teikimo vietose (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas ir paslaugų, nurodytų šio nutarimo 2.2.6.3.2, 2.2.6.7, 2.2.61.3, 2.2.61.6 ir 2.2.9–2.2.11 papunkčiuose, teikimo vietas) turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“

1.7. Pakeisti 2.2.6.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.6.4. pirčių paslaugas, teikiamas ne daugiau kaip 2 asmenims, vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams arba tik asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 22 punkte nurodytus kriterijus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.8. Pakeisti 2.2.6.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.6.5. baseinų paslaugas, teikiamas ne daugiau kaip 50 asmenų (neįskaičiuojant paslaugų teikėjų ir jų darbuotojų), užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui, lankytojų registraciją ir kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Vykdant grupines treniruotes (užsiėmimus), viename baseino takelyje gali būti ne daugiau kaip 5 asmenys (neįskaičiuojant paslaugų teikėjų ir jų darbuotojų). Kai baseinų paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 22 punkte nurodytus kriterijus, šiame papunktyje nurodyti maksimalaus asmenų skaičiaus ir paslaugos teikimo ploto vienam asmeniui reikalavimai netaikomi;“.

1.9. Pakeisti 2.2.6.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.6.7. sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugas, teikiamas užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui (įskaičiuojant paslaugų teikėjus) bei kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Grupinės treniruotės gali būti vykdomos dalyvaujant ne daugiau kaip 5 asmenims (neįskaičiuojant paslaugų teikėjų). Kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 22 punkte nurodytus kriterijus, šiame papunktyje nurodyti maksimalaus asmenų skaičiaus ir paslaugos teikimo ploto vienam asmeniui reikalavimai netaikomi;“.

1.10. Pakeisti 2.2.61.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.61.2. lankomi pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės, zoologijos ir botanikos sodai, esantys atvirose lauko erdvėse, ne didesnėmis nei 10 asmenų grupėmis, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius ir ekskursijas su gidu, kai dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją;“.

1.11. Pakeisti 2.2.61.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.61.3. lankomi uždarose erdvėse esantys muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės, zoologijos ir botanikos sodai, užtikrinant lankytojų srauto ribojimą, – didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2 ploto, išskyrus ekskursijas su gidu, kai dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją;“.

1.12. Pakeisti 2.2.7.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.7.3. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC) ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką, oficialių delegacijų nariams ir jų priėmime dalyvaujantiems asmenims;“.

1.13. Pakeisti 2.2.7.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.7.5. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma nuo 7 iki 22 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkio narius;“.

1.14. Papildyti 2.2.7.7 papunkčiu:

2.2.7.7. apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų gavėjams teikiamos viešojo maitinimo paslaugos apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose.“

1.15. Pakeisti 2.2.8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.8.2. laidotuves, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 50 asmenų, išskyrus ritualines paslaugas teikiančius asmenis;“.

1.16. Pakeisti 2.2.8.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.8.4. ekskursijas, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją ir kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.17. Pakeisti 2.2.9.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus šiuos atvejus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:

2.2.9.3.1. užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių;

2.2.9.3.2. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja viena neformaliojo vaikų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 asmenys;

2.2.9.3.3. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 vaikų ir užtikrinamas 10 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui;

2.2.9.3.4. vaikų stovyklų veiklas, kai vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 15 vaikų ir užtikrinamas 5 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui;

2.2.9.3.5. individualius neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus;“.

1.18. Pakeisti 2.2.9.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.4. neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus šiuos atvejus, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:

2.2.9.4.1. aviacijos, jūrininkų bei statutinių profesinio mokymo įstaigų įvadinio mokymo kursų praktinius mokymus, transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius mokymus, užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, ir valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo vienam asmeniui plotas;

2.2.9.4.2. neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip viena neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupė, bet ne daugiau nei 25 asmenys;

2.2.9.4.3. neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo vienam asmeniui plotas;

2.2.9.4.4. individualius neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo užsiėmimus;

2.2.9.4.5. neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 22 punkte nurodytus kriterijus;“.

1.19. Pakeisti 2.2.9.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.5. profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, arba mišriu būdu periodiškai atliekant studentų ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos gali būti vykdomi patalpose, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba kai dalyvauja 11–30 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui;“.

1.20. Pakeisti 2.2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.14. Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvauja ne daugiau nei 50 asmenų, išskyrus ritualines paslaugas teikiančius asmenis) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.“

1.21. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Birštono, Ignalinos rajono, Joniškio rajono, Kretingos rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Telšių rajono savivaldybėse šiuo nutarimu gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje.“

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.1 ir 1.21 papunkčius, įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.

3. Šio nutarimo 1.1 ir 1.21 papunkčiai įsigalioja 2021 m. gegužės 31 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                    Arūnas Dulkys