LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KATARO VALSTYBĖS SUSITARIMO DĖL ORO SUSISIEKIMO RATIFIKAVIMO

 

2023 m. balandžio 27 d. Nr. XIV-1918

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. sausio 20 d. dekretą Nr. 1K-1221 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimą dėl oro susisiekimo“, ratifikuoja 2021 m. spalio 18 d. Liuksemburge priimtą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimą dėl oro susisiekimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_63a3db3e2f3e4737bf2236068ce08463_end