LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL VIRGINIJOS VINGRIENĖS IR BENIAUS RŪTELIONIO VEIKSMŲ ŠEŠTOKUOSE VYKUSIAME RENGINYJE

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. Sp-299

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 17 d. pažymą Nr. 3-118 (1.2) „Dėl Virginijos Vingrienės ir Beniaus Rūtelionio veiksmų Šeštokuose vykusiame renginyje“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti rinkėjų papirkimu 2020 m. liepos 11 d. Lazdijų rajone, Šeštokuose vykusiame renginyje „Šeštokų vasara“:

1. Virginijos Vingrienės įteiktų padėkų šventės dalyviams ir saldainių bendruomenės šventei.

2. Beniaus Rūtelionio šventės dalyviams įteiktų organizatorių paruoštų dovanų.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė