LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JONO JARUČIO, LAURYNO KASČIŪNO, ARVYDO POCIAUS IR VALDO RAKUČIO DALYVAVIMO SUSITIKIMUOSE SU LENKIJOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ATSTOVAIS

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. SV-S-474

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją Joną Jarutį, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Lauryną Kasčiūną, Seimo narius Arvydą Pocių ir Valdą Rakutį 2022 m. gegužės 10–12 d. dalyvauti susitikimuose su Lenkijos Respublikos valdžios atstovais Varšuvoje (Lenkijos Respublika).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro vedėjas Evaldas Sinkevičius ir Vertimų skyriaus vyriausiasis specialistas Eduardas Piurko.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas Seimo parlamentinei diplomatijai skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                                     Jurgis Razma