HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 7 d. Nr. D1-597

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje kuriame vykdoma limituota žvejyba ir dėl kurio neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, arba gaudyti žuvis, kurių žvejyba limituojama.“

2. Pakeičiu 1 priedo 1 punkto 3 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį, ne mažesnius kaip 65 cm. Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia. Sugavus lašišą ar šlakį per 10 dienų privaloma el. paštu - info@am.lt arba faksu (8-5) 266 2707 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per sutartį su Aplinkos ministerija sudariusius platintojus) ar per ALIS (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) pateikti ataskaitą, nurodant žvejybos datą, upės atkarpą, kurioje sugauta lašiša ar šlakis, sugautos žuvies svorį, ilgį (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytį, kitus, žvejo nuomone, svarbius duomenis.“.

3. Pakeičiu 1 priedo 1 punkto 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje KavarskasKurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

100

10.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

11.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

12.

Venta

Nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

 

Pastaba: nuo liepos 1 d. draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 6 priede nurodytose Nemuno upės vietose.“

 

4. Pakeičiu 1 priedo 1 punkto 2 lentelės 5 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„5.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje KavarskasKurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

neribojamas“

 

5. Papildau 1 priedo 1 punkto 2 lentelę nauju 14 punktu:

 

„14.

Venta

Nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas“

 

6. Pakeičiu 1 priedo 1 punkto 2 lentelės pastabą ir ją išdėstau taip:

„Pastaba: draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 ir 6 prieduose nurodytose upių vietose.“

7. Pakeičiu 1 priedo 5 punkto 6 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

2.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

4.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

5.

Siesartis

Molėtų

503,6

6.

Vištytis

Vilkaviškio

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

8. Pakeičiu 1 priedo 9 punkto 4 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 3 karpius. Asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių – turėdami žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamą žvejybos teisę, gali žvejoti paleisdami sugautus karpius ir žvejoti kitų rūšių žuvis.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas