LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2012 M. GEGUŽĖS 24 D. NUTARIMO NR. XI-2035 „DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 11 d. Nr. XII-2677

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Paskirti šiuos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narius:

1) Gintautą AKELAITĮ;

2) Albiną AUKSORIŪTĘ;

3) Vladą BRAZIŪNĄ;

4) Albiną DRUKTEINĮ;

5) Zigmantą GUDŽINSKĄ;

6) Danutę Dalią KUNICKIENĘ;

7) Ritą MILIŪNAITĘ;

8) Liną MURINIENĘ;

9) Sigitą NARBUTĄ;

10) Jūratę PALIONYTĘ;

11) Almą RAGAUSKAITĘ;

12) Meilutę RAMONIENĘ;

13) Viliją SALIENĘ;

14) Mindaugą STROCKĮ;

15) Bonifacą STUNDŽIĄ;

16) Daivą VAIŠNIENĘ;

17) Rasuolę VLADARSKIENĘ.“

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė