TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021 M. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 1 d. Nr. A1-283    

Telšiai 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, t v i r t i n u  2021 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planą (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Tomas Katkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Albina Ročiuvienė

2021-03-01