LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2024 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ SUDARYMO

 

2023 m. lapkričio 30 d. Nr. Sp-291

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 16 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis ir atsižvelgdama į 2023 m. spalio 12 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą Nr. Sp-248 „Dėl Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos sudarymo“, nusprendžia:

1. Sudaryti 71 vienmandatę rinkimų apygardą 2024 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams organizuoti ir vykdyti (pridedama).

2. Paskelbti šio sprendimo 1 punkte nurodytas vienmandates rinkimų apygardas sudarančių rinkimų apylinkių sąrašą, apygardų rinkėjų skaičių, apygardų rinkimų komisijų buveinių adresus ir pastatų, kuriuose yra balsavimo patalpa, adresų koordinates.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                    Lina Petronienė