herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2018 M. BIRŽELIO 12 D. NUTARIMO NR. 03-97 „DĖL DRAUDIMO TARPININKŲ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. 03-55

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-97 „Dėl Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Draudimo įstatyme nustatytos metinės minimalios draudimo tarpininko civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumos vienam draudžiamajam įvykiui ir visiems draudžiamiesiems įvykiams, galintiems atsirasti dėl apdraustojo neteisėtų veiksmų, atliktų per vienus draudimo sutarties galiojimo metus, indeksuotas dydis nustatomas Europos Sąjungos teisės aktuose. Indeksuotas draudimo sumos dydis skelbiamas draudimo priežiūros institucijos interneto svetainėje.“

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                             Vitas Vasiliauskas