LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL PROTOKOLO, KURIUO PAKEIČIAMAS KONVENCIJOS DĖL NUTEISTŲJŲ ASMENŲ PERDAVIMO PAPILDOMAS PROTOKOLAS, RATIFIKAVIMO

 

2019 m. liepos 11 d. Nr. XIII-2308

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. kovo 26 d. dekretą Nr. 1K-1590, ratifikuoja 2017 m. lapkričio 22 d. Strasbūre priimtą Protokolą, kuriuo pakeičiamas Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo papildomas protokolas (toliau – Protokolas), su pareiškimu.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

Vadovaudamasis Protokolo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad iki įsigaliojant Protokolui Lietuvos Respublika Protokolo nuostatas taikys laikinai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda