Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

 

2015 m. vasario 16 d. Nr. 1K-230

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 22 punktu,

a p d o v a n o j a m i Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Algirdas BUTKEVIČIUS – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas; sėkmingų valstybės strateginių projektų įgyvendintojas;

Andrius KUBILIUS – Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas; sėkmingų valstybės strateginių projektų įgyvendintojas;

Linas Antanas LINKEVIČIUS – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras; sėkmingų valstybės strateginių projektų įgyvendintojas;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Petras VAITIEKŪNAS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius; aktyvus europinių vertybių Ukrainoje ir dvišalių Lietuvos ir Ukrainos santykių propaguotojas;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi

 

Jacques Martin  Henri  Marie  de LAROSIERE  de CHAMPFEU  (Jacques  Martin Henri  Marie  de LAROSIÈRE  de CHAMPFEU) – Mokslinio forumo Eurofi vadovas, buvęs Prancūzijos centrinio banko vadovas, okupuotos Lietuvos  aukso atsargų originalaus pavidalo saugotojas bei grąžinimo  Lietuvos Respublikai iniciatorius  ir vykdytojas (Prancūzijos Respublika);

 

 

 

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi

 

Gintaras KORYZNA – Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas leitenantas;

 

Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi

 

Rokas MASIULIS – Lietuvos Respublikos energetikos ministras; sėkmingų valstybės strateginių projektų įgyvendintojas;

Arvydas SEKMOKAS – buvęs Lietuvos Respublikos energetikos ministras; sėkmingų valstybės strateginių projektų įgyvendintojas;

Rimantas ŠADŽIUS – Lietuvos Respublikos finansų ministras; sėkmingų valstybės strateginių projektų įgyvendintojas;

Ingrida ŠIMONYTĖ – Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja, buvusi Lietuvos Respublikos finansų ministrė; sėkmingų valstybės strateginių projektų įgyvendintoja;

Vitas VASILIAUSKAS – Lietuvos banko valdybos pirmininkas; sėkmingų valstybės strateginių projektų įgyvendintojas;

 

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi

 

Birutė FEDARAVIČIENĖ – ilgametė aktyvi Lietuvos valstybės nepriklausomybės siekio ir Pietryčių Lietuvos regiono istorijos puoselėtoja;

Vytas MILIUS – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, ilgametis Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas ir šio teismo pirmininkas, reikšmingai prisidėjęs prie Lietuvos teismų sistemos kūrimo ir tobulinimo;

 

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi

 

Karl Gustaf  EDBERG – aktyvus Lietuvos energetinės nepriklausomybės siekio puoselėtojas, Lietuvos ir Švedijos elektros jungties idėjos autorius (Švedijos Karalystė);

Philip Martin LOVE (Philip Martin LOWE) –   buvęs Europos Komisijos energetikos direktorato generalinis direktorius; aktyvus Lietuvos energetinės nepriklausomybės propaguotojas ir Lietuvos interesų gynėjas (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė);

 

 

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi

 

Linas POCIUS – Lietuvos kariuomenės karininkas, majoras;

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi

 

Petras GENIUŠAS – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, pianistas, naujų ir nekasdieniškų išraiškos formų muzikos atlikėjas;

Gabija Marija PETRAUSKAS – ilgametė Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė; aktyvi labdaros ir paramos Lietuvai organizatorė, valstybės tarnybos Lietuvoje steigimo ir stiprinimo iniciatorė (Kanada);

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

 

Vytautas DIDŽPETRIS – viešosios įstaigos „Žiemgalos leidykla“ direktorius; aktyvus Šiaurės Lietuvos krašto istorijos ir kultūros paveldo vertybių puoselėtojas;

Hans Michael HAGER – Europos Komisijos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės komisaro kabineto vadovas, buvęs Europos Komisijos energetikos komisaro kabineto vadovas; Lietuvos energetinės nepriklausomybės ir energetinių interesų propaguotojas ir gynėjas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Rimantas Petras KARECKAS – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktorius; aktyvus lietuvių enciklopedijų rengėjas ir leidėjas;

Gerhard LUTTMER – Vokietijos labdaros fondo „Vaikai turi matyti“ valdybos pirmininkas; aktyvus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Vaikų ligoninės ir Neišnešiotų naujagimių asociacijos rėmėjas (Vokietijos Federacinė Respublika);

Rolandas RASTAUSKAS – rašytojas, poetas, dramaturgas, vertėjas, tarptautinių kultūrinių ryšių puoselėtojas, eseistikos pradininkas Lietuvoje;

Vytas RUTKAUSKAS – Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius; aktyvus Lietuvos kultūros ir istorijos paveldo, tarpvalstybinių kultūrinių santykių puoselėtojas;

Erika SAUSVERDE – Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro įkūrėja, buvusi ilgametė jo vadovė, docentė, daktarė; aktyvi Lietuvos ir Skandinavijos šalių akademinių ir kultūrinių ryšių puoselėtoja;

 

Vyčio Kryžiaus ordino medaliu

 

Audrius ABROMAITIS – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos skyriaus viršininko pavaduotojas;

Leonardas Zigmantas VAŠATKEVIČIUS – aktyvus neginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvis, jaunimo pogrindžio organizacijos narys, politinis kalinys;

Vilmantas VITKAUSKAS – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos valdybos viršininkas;

 

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

 

Mantas BARTUŠKA – akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius; sėkmingo suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto vykdytojas;

Pranas KIZNIS – uždarosios akcinės bendrovės „Lietpak“ direktorius; aktyvus labdaros ir paramos kultūriniams ir socialiniams projektams iniciatorius ir rėmėjas;

Rolandas ZUKAS – akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo departamento direktorius; sėkmingo suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto vykdytojas;

Sigitas ŽVIRBLIS – uždarosios akcinės bendrovės „Intersurgical“ generalinis direktorius; medicinos įrangos gamybos pažangių technologijų plėtotojas Lietuvoje ir užsienyje; efektyvios regioninio verslo plėtros vykdytojas ir propaguotojas;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

 

Aldona Elena AUGUSTAITIENĖ – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorė, skaitymo skatinimo iniciatyvų puoselėtoja;

Maksim MELMAN – Lietuvos roko grupės „Biplan“ lyderis, vokalistas, gitaristas, muzikos ir tekstų autorius, aktyvus akcijos Ukrainai palaikyti Lietuvoje ir Ukrainoje dalyvis;

Vladislovas MOLIS – valstybės įmonės „Automagistralė“ direktorius, Kelių muziejaus steigimo iniciatorius ir propaguotojas, tarptautinio kelių muziejų bendradarbiavimo puoselėtojas;

Audronė STEPONAVIČIŪTĖ ZUPKAUSKIENĖ – Vilniaus kultūros centro moterų choro „Liepos“ vadovė; Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choro vadovė, mokytoja ekspertė, choro meno ir chorinio dainavimo tradicijų puoselėtoja;

Romas Petras ŠAULYS – visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius; aktyvus labdaros ir paramos socialiniams ir kultūriniams projektams iniciatorius ir rėmėjas;

Tadas ŠUMSKAS – Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ meno vadovas ir dirigentas; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; aktyvus chorinio dainavimo tradicijų puoselėtojas.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė