herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO VACLOVUI DAUNORUI

 

2019 m. birželio 27 d.  Nr. T-135

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ (2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-250 redakcija), ir atsižvelgdama į Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo komisijos 2019 m. birželio 10 d. posėdžio protokolą Nr. (1.38) GPV-1, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Suteikti Lietuvos operos solistui Vaclovui Daunorui Joniškio garbės piliečio vardą už nuopelnus Joniškio kraštui: ilgametę, aktyvią kultūrinę veiklą, Joniškio krašto garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, ryškų indėlį į Lietuvos kultūros plėtrą.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                     Vaida Aleknavičienė