LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TINKAMUMO KARO, ŠAULIO KOVINIAME BŪRYJE AR ŽVALGYBOS PAREIGŪNO TARNYBAI PAGAL SVEIKATOS BŪKLĘ KRITERIJŲ IR SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. V-449

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Karinės medicinos ekspertizės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijus;

2. Sveikatos būklės įvertinimo metodiką.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                         Raimundas Karoblis

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-03-05 raštu Nr. (10.1.1.20-422)10-1540

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2020 m. birželio 3 d.

įsakymu Nr. V-449

 

TINKAMUMO KARO, ŠAULIO KOVINIAME BŪRYJE AR ŽVALGYBOS PAREIGŪNO TARNYBAI PAGAL SVEIKATOS BŪKLĘ KRITERIJAI

 

Punkto Nr.*

Papunkčio Nr.*

TLK-10-AM kodas

Ligos ir sveikatos sutrikimai

Pripažinus tinkamu maksimalus apribojimo laipsnis

1 skiltis**

2 skiltis***

 

3 skiltis

****

 

4skiltis

*****

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

A00–A09; A20–A28;

A30–A49; A65–A69;

A70–A74;

A75–A79; A90–A99; B00–B09; B15–B19; B25–B34; B35–B49;

B50–B64; B65–B83; B91;  B92;  B94;

B95–B97;  B99             

Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos:

 

1.1

 

Lėtinės, aktyvios eigos ligos, ryškus organų funkcijos nepakankamumas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

1.2

 

Lėtinės persistuojančios ar aktyvios eigos ligos, vidutinis organų funkcijos nepakankamumas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

1.3

 

Lėtinės ligos, nežymus organų funkcijos nepakankamumas

5

Netinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

1.4

 

Ūminės ligos

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

2

 

A15–A19; B90; Z03.0

Tuberkuliozė. Tuberkuliozės pasekmės:

 

2.1

 

Tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai. Ryškus kvėpavimo funkcijos nepakankamumas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

2.2

 

Tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai. Taikomas gydymas, po gydymo. Neryškus kvėpavimo funkcijos nepakankamumas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

2.3

 

Būklė po sėkmingo gydymo. Stabili, ilgalaikė remisija be plaučių ventiliacinės funkcijos sutrikimo ir kvėpavimo funkcijos nepakankamumo

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

3

 

C81–C96; D45; D46; D47;

D50–D53; D55–D59; D60–D64; D65–D69; D70–D77

Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai. Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais. Neaiškios ar nežinomos eigos navikai:

 

3.1

 

Sunkios eigos ligos, ryškus organų nepakankamumas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

3.2

 

Vidutinio sunkumo ligos

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

Lengvos, nesisteminės kraujo ligos

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

4

 

D80–D89

Tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais:

 

4.1

 

Ryškūs multisisteminiai ekstrapulmoniniai reiškiniai, ryškus funkcijos nepakankamumas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

4.2

 

Vidutiniškai išreikštas funkcijos nepakankamumas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

4.3

 

Neryškus funkcijos nepakankamumas. Ūmios būklės

 

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

5

 

E00–E07; E09–E14; E15–E16; E20–E35; E89; M80; M81; M82; M83; R73; R81

Endokrininės sistemos ligos. Osteoporozė be patologinio lūžio ir su juo, taip pat osteoporozė sergant kitomis ligomis. Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje ir glikozurija:

 

5.1

 

Ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

5.2

 

Vidutiniškai  ryškūs ir nežymūs  funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

5.3

 

Be funkcijos sutrikimo

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

5.4

 

Ūminės ligos. Lėtinių ligų radikalus gydymas

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

6

 

E40–E46; E50–E64; E65–E68

Prasta mityba ir medžiagų trūkumas. Nutukimas ir medžiagų perteklius:

 

6.1

 

Ryškios formos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

6.2

 

Vidutiniškai ryškios formos

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

6.3

 

Lengvos formos

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

7

 

E70–E88

Medžiagų apykaitos sutrikimai:

 

7.1

 

Ryškus funkcijos nepakankamumas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

7.2

 

Neryškus funkcijos nepakankamumas

5

Tinkami

Tinkami

Individualiai

Tinkami

8

 

I00–I09; I20–I25; I26–I28; I30–I52; I70; I71; I72; I73; I95–I99;

R00.0–R00.1

Kraujotakos sistemos ligos:

 

8.1

 

Sukeliantys ryškų širdies ar vainikinių arterijų kraujotakos nepakankamumą, linkę progresuoti, pavojingi gyvybei

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

8.2

 

Sukeliantys vidutiniškai ryškų  širdies ar vainikinių arterijų nepakankamumą

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

8.3

 

Sukeliantys neryškų širdies nepakankamumą, vainikinių arterijų nepakankamumo nėra

5

Netinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

8.4

 

Be širdies ir vainikinių arterijų nepakankamumo

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

8.5

 

Ūminės ligos

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

9

 

I10–I15

Hipertenzinės ligos:

 

9.1

 

II laipsnio, labai didelė rizika, III laipsnio

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

9.2

 

I laipsnio didelė ir labai didelė rizika, II laipsnio, vidutinė, didelė rizika

6

Netinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

9.3

 

I laipsnio maža ir vidutinė rizika

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

10

 

J06; J09–J18;                J20–J22;  J40; J41; J42; J43; J44;             J47; J60–J70;   J80–J84;              J90–J94;  J95–J99;   Q32; Q33; Q34     

Kvėpavimo sistemos ligos. Įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos:

 

10.1

 

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas, sunkus ar vidutinis ventiliacinės plaučių funkcijos sutrikimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

10.2

 

Lėtinės ligos, lengvas plaučių ventiliacinės funkcijos sutrikimas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

10.3

 

Lėtinės ligos, kvėpavimo nepakankamumo ir ventiliacinės funkcijos sutrikimo nėra

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

10.4

 

Ūminės ligos

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

11

 

J45; J46

Astma ir astminė būklė:

 

11.1

 

Nekontroliuojama eiga

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

11.2

 

Iš dalies kontroliuojama eiga

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

11.3

 

Kontroliuojama eiga

5

Netinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

11.4

 

Stabili, ilgalaikė remisija 

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

12

 

D18; K20–K31; K44; K50–K52; K57; K58; K59; K70–K77; K81; K82; K83; K85; K86; K87; K90–K93; I81; I82; I85; Q39; Q40; Q43; Q44; Q45

Hemangioma ir limfangioma. Virškinimo sistemos ligos. Venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos, neklasifikuojamos kitur. Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos:

 

12.1

 

Lėtinės sunkios eigos virškinimo organų ligos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

12.2

 

Lėtinės vidutinio sunkumo virškinimo organų ligos

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

12.3

 

Lengvos eigos virškinimo organų ligos

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

12.4

 

Ūminės ligos.

Lėtinių ligų paūmėjimas

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

13

 

M00–M03; M05–M14 (išskyrus M12.5); M30–M36; M45; M46; M49; M60 (išskyrus M60.2); M63; M79.0; M79.1

Jungiamojo audinio ir raumenų ir skeleto ligos:

 

13.1

 

Lėtinės sunkios, greitai progresuojančios ligos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

13.2

 

Lėtinės lėtai progresuojančios ligos

6

Netinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

13.3

 

Lėtinės ligos, funkcija nesutrikusi, stabili, ilgalaikė remisija

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

13.4

 

Ūminės ligos

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

14

 

N00–N08; N10–N16; N17–N19; N25; N28; N29; N30; N33; N39; N99

Lyties ir šlapimo sistemos ligos:

 

14.1

 

Lėtinės inkstų ligos, III−V stadija

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

14.2

 

Lėtinės inkstų ligos, I−III stadija

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

14.3

 

Lėtinės inkstų ligos be funkcijos sutrikimo, stabili ilgalaikė remisija

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

14.4

 

Ūminės ligos

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

15

 

Q20–Q28

Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos:

 

15.1

 

Sukeliančios D, C st. , II–IV FKl ŠN

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

15.2

 

Sukeliančios B, C st. I FKl ŠN

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

15.3

 

 

Sukeliančios A st. ŠN, be ŠN

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

16

 

R00–R99 (išskyrus R51, R55, R73, R81)

Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

17

 

T36–T50;   T51–T65; T66–T75;               T79; T80 (išskyrus T80.5); T81; T 82;               T85; T86; T88 (išskyrus T88.6); T96; T97; T98       

Apsinuodijimai narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis. Nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis. Kiti ir nepatikslinti išorinių poveikių padariniai. Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur:

 

17.1

 

Stabilūs, ryškūs organų ir sistemų funkcijų pažeidimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

17.2

 

Stabilūs, neryškūs organų ir sistemų funkcijų pažeidimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

17.3

 

Praeinantys funkciniai sutrikimai, kai nėra būtinybės gydyti stacionariai

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

18

 

T78; T80.5; T88.6

Nepageidaujamas poveikis, neklasifikuojamas kitur. Komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos. Kitos chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur:

 

18.1

 

Pasikartojančios sunkios eigos, generalizuotos alerginės reakcijos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

18.2

 

Lengvos eigos alerginės reakcijos, generalizuota alerginė reakcija užfiksuota vieną kartą

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

19

 

Z21; Z22

Infekcinių ligų nešiojimas

6

Netinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

20

 

Z92; Z94.0–Z94.4; Z95; Z98; Z99

Buvęs gydymas.

Persodinti organai ir audiniai. Širdies ir kraujagyslių implantai ir transplantatai. Kitos būklės po procedūrų. Negalėjimas apsieiti be pagalbinių mašinų ir įrenginių, neklasifikuojamas kitur

6

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

21

 

A80–A89; B02;

B90–B94; G00–G09

Virusų sukeltos centrinės nervų sistemos ligos.

Uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos:

 

21.1

 

Ryškūs ar vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

21.2

 

Neryškūs funkcijų sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

21.3

 

Atskiri organinio pažeidimo simptomai, funkcija nesutrikusi

5

Netinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

21.4

 

Būklė po ūmios ligos be liekamųjų reiškinių

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

22

 

C70; C71;  C72; D32; G10–G13;                                                                    G20–G26;                                      G30–G32;                                                        G35–G37;                                                                                                                                                                       G70–G73;                              G80–G83;                    G90–G99;   Q00–Q07  

Smegenų dangalų, smegenų, nugaros smegenų, galvinių nervų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybinis navikas / gerybinis navikas / neaiškios ar nežinomos eigos navikas. Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą. Ekstrapiramidi-niai ir judesių sutrikimai. Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos. Demielinizuojan-čios centrinės nervų sistemos ligos. Mioneuralinių jungčių ir raumenų:

 

22.1

 

Greitai progresuojančios ar su ryškiais funkcijos sutrikimais; lėtai progresuojančios ar kai vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

22.2

 

Lėtai progresuojančios, kai funkcijos sutrikimai neryškūs

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

22.3

 

Neprogresuojan-čios, funkcijos nesutrikusios

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

23

 

G40–G44; G47

Epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai. Miego sutrikimai:

 

23.1

 

Dažni ar vidutinio dažnumo paroksizminiai priepuoliai su ryškiais ar vidutiniškai ryškiais funkcijos sutrikimais

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

23.2

 

Reti paroksizmai be psichinių ekvivalentų ir kitų charakteringų asmenybės pakitimų

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

23.3

 

Reti epizodiniai sutrikimai

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

24

 

G45–G46; I60–I69; R51;

R55

Praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai. Kraujagysliniai smegenų sindromai sergant cerebrovaskulinė-mis (smegenų kraujagyslių) ligomis. Cerebrovaskuli-nės (smegenų kraujagyslių) ligos. Galvos skausmas.

Apalpimas ir kolapsas:

 

24.1

 

Ryškūs, vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

24.2

 

Neryškūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

24.3

 

Trumpalaikiai kraujotakos sutrikimai (be organinės kilmės simptomatikos ir liekamųjų reiškinių)

6

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

25

 

G50–G59; G60–G64; M42; M45; M46.0–M46.1; M46.4–M48; M50–M54; M79.2; S14.2; S14.6; S24.2– S24.6; S34.2–S34.6; S44; S54; S64; S74; S84; S94; T90.3; T92.4; T93.4

Nervų, nervų šaknelių ir rezginių ligos. Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai. Nugaros osteochondrozė. Spondilopatijos. Kitos dorsopatijos. Neuralgija ir neuritas nepatikslinti. Periferinės nervų traumos ir jų pasekmės:

 

25.1

 

Ryškūs, vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

25.2

 

Neryškūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

25.3

 

Atskiri organinio pažeidimo simptomai be funkcijos sutrikimo

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

25.4

 

Ūmi ligos eiga

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

26

 

S04; S06; S14.0–S14.13; S14.7;  S24.0–S24.12; S24.7; S34.0; S34.1; S34.7; T90.5; T91.1; T91.3  

Galvos ir nugaros smegenų traumos ir jų padariniai:

 

26.1

 

Ryškūs ar vidutiniškai ryškūs CNS funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

26.2

 

Neryškūs CNS funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

26.3

 

Atskiri organinio pažeidimo simptomai be CNS funkcijos sutrikimo

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

26.4

 

Būklės po galvos ar nugaros smegenų traumos be organinių pažeidimo požymių

6

Tinkami

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

27

 

F00–F09

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai:

 

 

 

 

27.1

 

Susiformavę ryškūs sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

27.2

 

Sutrikimai nežymūs

 

Individualiai

Individualiai

Tinkami

Tinkami

28

 

F10–F19;

Z72;

Z86.4

Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. Problemos, susijusios su gyvenimo būdu. Buvęs asmeniui sutrikimas dėl kitų psichotropinių medžiagų vartojimo:

 

 

 

 

28.1

 

Lėtiniai sutrikimai su ar be komplikacijų epizodiniai, progresuojantys sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Individualiai

28.2

 

Epizodiniai, neprogresuojan-tys, mediciniškai nepatvirtinti sutrikimai

 

Individualiai

Individualiai

Tinkami

Tinkami

29

 

F20–F29

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

30

 

F30–F39

Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai:

 

 

 

 

30.1

 

Susiformavę ryškūs sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

30.2

 

Sutrikimai nežymūs, nustatyti pirmą kartą

 

Individualiai

Individualiai

Tinkami

Tinkami

31

 

F40–F48

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai

 

Individualiai

Individualiai

Individualiai

Tinkami

32

 

F50–F59

Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais

 

Individualiai

Individualiai

Individualiai

Tinkami

33

 

F60–F69; Z73.1

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai. Asmenybės bruožų akcentavimas:

 

 

 

 

 

33.1

 

Sutrikimai bei ryškiai akcentuoti bruožai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Tinkami

33.2

 

Akcentuoti bruožai

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

34

 

F70–F79; Z55

Protinis atsilikimas. Problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu

 

Netinkami

Netinkami

Individualiai

Individualiai

35

 

F80–F89

Psichologinės raidos sutrikimai

 

Individualiai

Individualiai

Individualiai

Individualiai

36

 

F90–F98

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje

 

Individualiai

Individualiai

Individualiai

Individualiai

37

 

F98.5

Mikčiojimas:

 

 

37.1

 

Ryškus

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Tinkami

37.2

 

Nežymus

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

38

 

X60–X84; Z60; Z63; Z71.1; Z73; Z86.5; Z91.5

Tyčiniai susižalojimai. Problemos, susijusios su socialine aplinka. Kitos problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis, įskaitant šeimines aplinkybes. Asmuo su fobiniais skundais, kuriam diagnozė nenustatyta. Problemos, susijusios su gebėjimu įveikti gyvenimo sunkumus. Buvę asmeniui kiti psichikos ir elgesio sutrikimai. Buvęs asmeniui savęs žalojimas.

 

Individualiai

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Individualiai

Tinkami

39

 

H00–H06

 

Vokų, ašarų sistemos ir akiduobės ligos:

 

39.1

 

Ryškūs organiniai pakitimai ar funkcijų sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

39.2

 

Vidutiniškai išreikšti organiniai pakitimai ar funkcijų sutrikimai

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

39.3

 

Neprogresuojan-tys neryškūs pakitimai ar funkcijų sutrikimai, kai rega nesutrikusi

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

40

 

H10–H13

Junginės ligos:

 

40.1

 

Lėtinės ligos, kai ryškūs funkcijų sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

40.2

 

Reti paūmėjimai, efektyvus gydymas

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

41

 

H15–H22; Z94.7; Z97.0

Odenos, ragenos, rainelės ir krumplyno ligos:

 

41.1

 

Ligos, sukeliančios progresuojantį  regos silpnėjimą

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

41.2

 

Recidyvuojančios lėtinės ligos

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

41.3

 

Neprogresuojan-čios, retai recidyvuojančios vienos ar abiejų akių ligos, kai funkcijų sutrikimai nedideli

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

42

 

H25–H28; Z96.1

Lęšiuko ligos. Intraokulinis lęšis:

 

42.1

 

Afakija, abiejų akių lęšiukų pakitimai, kai yra didelių regėjimo funkcijų sutrikimų

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

42.2

 

Lęšiuko pakitimai, kai yra didelių regėjimo funkcijų sutrikimų arba pseudofakija

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

42.3

 

Lęšiuko pakitimai be didelių regos funkcijų sutrikimų

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

43

 

H30–H36

 

Gyslainės ir tinklainės ligos:

 

43.1

 

Įgimtos, paveldėtos ar įgytos ligos, turinčios tendenciją progresuoti

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

43.2

 

Susirgimai ar trauminiai pažeidimai, nelinkę progresuoti, bet trikdantys funkcijas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

43.3

 

Stabilūs, neprogresuojantys anatominiai pakitimai, kai nėra regėjimo funkcijų sutrikimo arba jis nedidelis

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

44

 

H40–H42

Glaukoma. Įgimta glaukoma:

 

 

44.1

 

Dekompensuota glaukoma

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

44.2

 

Kompensuota glaukoma

6

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

 

44.3

 

Hipertenzija, preglaukoma

3

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

45

 

H43–H45

Stiklakūnio ir akies obuolio ligos:

 

45.1

 

Vidutiniai ar dideli regėjimo sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

45.2

 

Nedideli regėjimo sutrikimai

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

46

 

H46–H48

Regos nervo ir regėjimo takų ligos:

 

46.1

 

Sukeliančios progresuojantį didelį ir vidutinį regos funkcijų sutrikimą

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

46.2

 

Sukeliantys nedidelį regos funkcijų sutrikimą

6

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

46.3

 

Stabilūs, neprogresuojantys vienos ar abiejų akių anatominiai pakitimai, kai nėra funkcijų sutrikimo

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

47

 

H49–H51; H53.2–H53.3; H55

Akies raumenų, abiejų akių judesių sutrikimai:

 

47.1

 

Ryškus žvairumas, akių judesių sutrikimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

47.2

 

Neryškus žvairumas, akių judesių sutrikimas

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

48

 

H52

Akies akomodacijos ir refrakcijos sutrikimai:

 

48.1

 

Trumparegystė ar toliaregystė viename iš meridianų 8.0 D ir daugiau

6

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

48.2

 

Trumparegystė ar toliaregystė viename iš meridianų iki 7,75 D

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

49

 

H53–H54

Regėjimo sutrikimai ir aklumas:

 

49.1

 

Kai nėra vienos akies obuolio ar yra aklumas, vienos akies regėjimas silpnesnis nei 0,05 arba abiejų akių – silpnesnis kaip 0,3 su korekcija

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

49.2

 

Su korekcija vienos akies regėjimas nuo 0,05 iki 0,2, kitos akies regėjimas silpnesnis kaip 0,5

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

49.3

 

Kiti regėjimo sutrikimai

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

50

 

H53.5

Spalvinio matymo trūkumai

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

51

 

H00–H59.9; S00.1; S00.2; S01.1; S02.1; S02.3; S02.8; S05; T15; T26; T90.4

Laikini akies obuolio ir priedų funkcijų sutrikimai po ligų. Laikini akies obuolio ir jo priedų funkcijų sutrikimai po operacijų ar sužalojimų. Išorinės akies svetimkūnis. Akies ir jos priedinių organų nudegimas

6

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

52

 

H65–H75; H95

Vidurinės ausies ligos, jų pasekmės:

 

52.1

 

Lėtinis atikoantralinis vidurinis otitas

6

Individualiai

Netinkami

Tinkami

Tinkami

52.2

 

Lėtinis tubotimpaninis vidurinis otitas

6

Individualiai

Netinkami

Tinkami

Tinkami

52.3

 

Persirgto otito stabilūs padariniai

4

Individualiai

Individualiai

Tinkami

Tinkami

52.4

 

Ūminės ligos ir būklės po jų

 

Tinkami

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

53

 

H60–H62

Išorinės ausies ligos:

 

53.1

 

Išorinės ausies lėtinė egzema

6

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

53.2

 

Retai paūmėjanti egzema ar egzema, užfiksuota anamnezėje

2

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

54

 

H80

Otosklerozė

6

Individualiai

Individualiai

Tinkami

Tinkami

55

 

H81; H83

Vestibulinio aparato funkcijų sutrikimai:

 

55.1

 

Pastovūs vestibulinės funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

55.2

 

Laikini vestibulinės funkcijos sutrikimai

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

56

 

H90–H91; H93; Q16; Q17

Ausies formavimosi ydos. Klausos pažeidimai:

 

56.1

 

Abipusis kurtumas ar ryškus abipusis prikurtimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

56.2

 

Vienpusis kurtumas ar abipusis prikurtimas

5

Netinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

56.3

 

Šiek tiek susilpnėjusi klausa

4

Individualiai

Tinkami

Tinkami

Tinkami

56.4

 

Pradiniai klausos pažeidimo požymiai

2

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

57

 

J30–J34; Q30

Nosies ertmės ir sinusų lėtinės ligos ir ydos:

 

57.1

 

Lėtiniai pūliniai ar polipoziniai sinusitai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

57.2

 

Kvėpavimo funkcijos sutrikimai

3

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

57.3

 

Nuolatinis alerginis rinitas

6

Individualiai

Individualiai

Tinkami

Tinkami

58

 

J35

Tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

59

 

J37–J38; Q31

Lėtinės gerklų ir balso klosčių ligos. Gerklų formavimosi ydos:

 

 

59.1

 

Gerklų stenozė (I, II, III laipsnis), abipusis gerklų paralyžius, vienpusis gerklų paralyžius.

Psichogeninis prikimimas. Afonija

6

Netinkami

Netinkami

Individualiai

Individualiai

59.2

 

Ikivėžinės gerklų ligos: papilomatozė, lėtinis keratozinis laringitas

6

Individualiai

Individualiai

Tinkami

Tinkami

60

 

K00; K01; K03; K07; K09; K10; K11; Q35–Q37; Q38

Danties raidos ir dygimo sutrikimai. Įstrigę ir suspausti dantys. Kitos kietųjų danties audinių ligos. Dantų ir veido anomalijos. Burnos ertmės cistos, neklasifikuojamos kitur. Kitos žandikaulių ligos. Seilių liaukų ligos. Lūpos ir gomurio defektai. Kitos įgimtos liežuvio, burnos ir ryklės formavimosi ydos:

 

60.1

 

Ryškūs kvėpavimo, uoslės, seilių išsiskyrimo, rijimo ir kramtymo funkcijų pažeidimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

60.2

 

Saikingi kvėpavimo, uoslės, seilių išsiskyrimo, rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimai

6

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

60.3

 

Nežymūs kvėpavimo, uoslės, seilių išsiskyrimo, rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimai

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

60.4

 

Praeinantys sutrikimai po gydymo

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami

Tinkami

Tinkami

61

 

K05– K06; K12–K14

Gingivitas ir periodonto ligos. Kiti dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai. Stomatitas ir susiję pakitimai. Kitos lūpos ir burnos gleivinės ligos. Liežuvio ligos:

 

61.1

 

Sunkaus laipsnio periodontitas, išplitusios periodonto ligos

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

61.2

 

Vidutinio sunkumo laipsnio periodontitas, išplitusios periodonto ligos, stomatitas, gingivitas, cheilitas ir kitos sunkiai gydomos burnos ertmės ligos

6

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

Tinkami

61.3

 

Periodontitas, lengvos formos išplitusi periodontozė

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

62

 

K02; K04

Dantų ėduonis. Pulpos ir periapikalinių audinių ligos

 

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

63

 

K08

Kiti dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimai:

 

63.1

 

Ryški antrinė adentija

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

63.2

 

Nežymi antrinė adentija

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

64

 

S00.5; S00.8; S01.4; S01.5; S02.4; S02.5; S02.6; S03.0; S03.2; S03.4

Lūpos, burnos ertmės ir kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas. Skruosto, smilkininio apatinio žandikaulio sąnario srities, lūpos ir burnos ertmės žaizda. Skruostikaulio ir viršutinio žandikaulio lūžis. Danties lūžis. Apatinio žandikaulio lūžis. Žandikaulio išnirimas. Danties išnirimas. Žandikaulio raiščių patempimas:

 

64.1

 

Ryškūs ir vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Netinkami

64.2

 

Nežymūs funkcijų sutrikimai

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

65

 

A50–A64

Dažniausiai lytiškai plintančios infekcijos:

 

65.1

A50; A52

Įgimtas, tretinis sifilis

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

65.2

A51; A53–A64

Pirminis, antrinis sifilis ir specifiniai uretritai

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

66

 

B00–B02, B07, B08.1–B09

Virusinės infekcijos, kurioms būdingi odos ir gleivinės pažeidimai:

 

66.1

 

Išplitę bėrimai

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

66.2

 

Pavieniai bėrimai

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

67

 

B35–B49

 

Mikozės:

 

Grybelinės ligos.

Įvairiaspalvė dedervinė

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

68

 

B85–B89

Pedikuliozė, akariazė ir kitos invazijos

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

69

 

L00–L08

Odos ir poodinių audinių infekcijos (piodermijos)

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

70

 

L10–L13; L20–L45; L50

Lėtiniai ir kiti sunkiai gydomi dermatitai, egzemos, pūslinės dermatozės ir papuloskvamozi-niai odos pakitimai:

 

70.1

 

Išplitę ar lokalūs, bet dažnai paūmėjantys

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

70.2

 

Lokalūs, retai paūmėjantys ar ilgalaikės remisijos

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami 

Tinkami 

71

 

L60–L75

Totalinė, difuzinė ar židininė alopecija

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

72

 

L70.1

Konglobatiniai  (susiliejantys) spuogai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami 

73

 

L80

Vitiligo liga:

 

 

 

Išplitęs ar lokalus pigmentacijos sutrikimas arba pigmentacijos sutrikimai atvirose kūno vietose

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami 

Tinkami 

74

 

L83; L85; L87–L92; L95; L98–L99

Diskeratozės, hiperkeratozės, hipertrofiniai ar atrofinės, granulominės odos ligos, vaskulitai ir kita

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami 

Tinkami 

75

 

L93–L94

Difuzinės jungiamojo audinio ligos ir odos pažeidimas:

 

75.1

 

Sisteminė raudonoji vilkligė ir dermatomiozitas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

75.2

 

Diskoidinė raudonoji vilkligė ir židininė sklerodermija

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami 

Tinkami 

76

 

Q80–Q85

Įgimtos odos ir poodžio anomalijos ir retai pasitaikančios odos ligos:

 

76.1

 

Generalizuotos formos, kai yra ryškių pažeidimų

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

76.2

 

Formos be funkcijų pažeidimų

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

77

 

D25–D28; N84

Gerybiniai moters lytinių organų navikai. Moters lyties organų polipas

6

 

Netinkamos pakartotinė ekspertizė

 

Netinkamos, pakartotinė ekspertizė

Tinkamos

Tinkamos

78

 

N82

Moters lyties organų takų fistulės

 

Netinkamos, pakartotinė ekspertizė

Netinkamos, pakartotinė ekspertizė

Tinkamos

Tinkamos

79

 

N81;

N85.4

Moters lyties organų nusileidimas (prolapsas). Netaisyklinga gimdos padėtis:

 

 

 

 

 

 

 

79.1

 

III–IV laipsnio moters lyties organų nusileidimas

6

Netinkamos

Netinkamos

Tinkamos

Tinkamos

 

79.2

 

I–II laipsnio moters lyties organų nusileidimas. Netaisyklinga gimdos padėtis

6

Tinkamos

Netinkamos

Tinkamos

Tinkamos

80

 

N70; N71; N73; N75;

N76

Moters dubens organų uždegiminės ligos

6

Individualiai

Individualiai

Tinkamos

Tinkamos

81

 

N72

Gimdos kaklelio uždegiminės ligos

 

Tinkamos

Tinkamos

Tinkamos

Tinkamos

82

 

N80; N83; N85; N86; N87; N88; N89; N90

Endometriozė. Neuždegiminės moters lyties organų ligos

6

Individualiai

Individualiai

Tinkamos

Tinkamos

83

 

N91–N94

Stabilūs kiaušidžių funkcijos sutrikimai

6

Tinkamos

Netinkamios

Tinkamos

Tinkamos

84

 

N95

Menopauziniai ir perimenopauzi-niai sutrikimai

6

Tinkamos

Netinkamos

Tinkamos

Tinkamos

85

 

Z34

Nėštumas

 

Netinkamos, pakartotinė ekspertizė

Netinkamos, pakartotinė ekspertizė

Tinkamos

Tinkamos

86

 

I70–I77; I79.2–I79.8; I80–I85; I86.4; I87; I89 ; I98.2–I98.8

Kraujotakos sistemos ligos:

 

86.1

 

Ryškus ir vidutinis kraujotakos sutrikimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

86.2

 

Nežymus kraujotakos sutrikimas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

86.3

 

Be kraujotakos sutrikimų

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

86.4

 

Ūmios ligos, lėtinių ligų paūmėjimas

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

87

 

I86.1

Varikocelė:

 

87.1

 

III laipsnio

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

87.2

 

I ir II laipsnio

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

88

 

K40–K43, K45–K46

Išvaržos:

 

 

88.1

 

Pasikartojančios, trukdančios vaikščioti, trikdančios vidaus organų funkcijas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

88.2

 

Nedidelės, netrukdančios vaikščioti, netrikdančios vidaus organų funkcijos

6

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

89

 

K60; K61; K62; K63

Išangės ir tiesiosios žarnos įplėšos bei fistulės. Išangės ir tiesiosios žarnos abscesas. Kitos išangės ir tiesiosios žarnos ligos. Kitos žarnų ligos:

 

89.1

 

Lėtinės ligos ar ligų ir traumų padariniai, sukeliantys funkcijos sutrikimą, išmatų nelaikymą

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

89.2

 

Kitos ligos, nesukeliančios stabilių funkcijos sutrikimų

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

89.3

 

Ūmios ligos, lėtinių ligų paūmėjimas

 

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

90

 

K64

Hemorojus:

 

90.1

 

Dažni kraujavimai ir antrinė anemija ar mazgų iškritimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

90.2

 

Retai paūmėjantis

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

90.3

 

Ūmios ligos, lėtinių ligų paūmėjimas

 

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

91

 

K80

Tulžies pūslės akmenligė:

 

91.1

 

Tulžies pūslės akmenligė ir ūmus ar lėtinis cholecistitas

6

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

91.2

 

Tulžies pūslės akmenligė, besimptomė eiga

 

Tinkami

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

92

 

M00; M12.5; M15–M19; M20–M25; M60.2; M61; M62; M65–M68; M70–M77; M79.4–M79.9; M84; M85.4–M85.9; M86–M90; M91–M94; M95.2-M95.9; M96; Q65; Q66, (išskyrus Q66.5); Q69; Q70; Q71; Q72 (išskyrus Q72.3); Q74; Q77; Q78; Q79

Jungiamojo audinio ir raumenų ir skeleto ligos:

 

92.1

 

Dažnai paūmėjančios, progresuojančios ar (ir) labai trikdančios funkciją

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

92.2

 

Ligos ir pasekmės, kai funkcija šiek tiek sutrikusi  

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

92.3

 

Ligos ir pasekmės, kai funkcija nesutrikusi  

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

92.4

 

Ūmios ligos, lėtinių ligų paūmėjimas

6

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

93

 

M40; M41; M43; M46.2; M46.3; Q67.5; Q67.6; Q67.7; Q68.0; Q76; S12; S13; S22; S23; S32; S33; T02.0–T02.1; T03.0–T03.1; T91.1; T91.2

Dorsopatijos:

 

93.1

 

Ligos ir pasekmės, ryškiai, stabiliai ribojančios stuburo ar krūtinės ląstos judesius

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

93.2

 

Ligos ir pasekmės, vidutiniškai ribojančios stuburo ar krūtinės ląstos judesius

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

93.3

 

Ligos ir pasekmės be stuburo ar krūtinės ląstos funkcijos sutrikimo arba nežymiai ribojančios judesius

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

93.4

 

Ūmios ligos ir lėtinių ligų paūmėjimas

6

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

94

 

N11.1; N13; N15.1; N20–N23; N28; N32; N35–36; N44–N50; N99.1; N99.4; N99.9; Q60–Q64; S37; S38.0; T91.5

Lyties ir šlapimo sistemos ligos:

 

94.1

 

Ryškus ar vidutiniškai ryškus funkcijos sutrikimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

94.2

 

Nežymus funkcijos sutrikimas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

94.3

 

Be funkcijos sutrikimo

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

94.4

 

Ūmios ligos, lėtinių ligų paūmėjimas

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

95

 

N43

Sėklidės ir sėklinio virželio vandenė:

 

95.1

 

Labai trukdanti vaikščioti

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

95.2

 

Nežymi

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

96

 

N60–N64

Krūties ligos:

 

96.1

 

Lėtinės ligos su skausmo sindromu

4

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

96.2

 

Lėtinės ligos be skausmo sindromo

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

97

 

N40–N42; N45; N49

Prostatos ligos. Kitos vyro lyties organų uždegiminės ligos:

 

97.1

 

Lėtinės ligos, dažni paūmėjimai

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

97.2

 

Lėtinės ligos, ilgalaikė remisija

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

97.3

 

Ūmios ligos ir lėtinių ligų paūmėjimas

 

Tinkami

 

Tinkami

 

Tinkami

Tinkami

98

 

Q53–Q56

Įgimtos lyties organų formavimosi ydos:

 

98.1

 

Neaiški lytis. Kitos sunkios įgimtos lyties organų vystymosi anomalijos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

98.2

 

Kitos įgimtos vyro lyties organų vystymosi anomalijos

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

99

 

Q66.5,

M21.4

Įgimtos pėdos deformacijos.

Įgytos galūnių deformacijos.

 

99.1

 

Ryškios

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

99.2

 

Vidutiniškai ryškios su artroziniais pakitimais pėdos sąnariuose

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

99.3

 

Neryškios, be artrozinių pakitimų pėdos sąnariuose

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

100

 

S00; S01; S02; S03; S05; S07; S08; S09; T02.0; T03.0; T04.0; T90 (išskyrus T90.3, T90.5); Q67; Q68.0; Q75; Q76

Kaukolės ir veido kaulų lūžiai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai:

 

100.1

 

Ryškios įgimtos ar įgytos kaukolės skliauto deformacijos ar sužalojimų padariniai, sukeliantys klinikinius simptomus

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

100.2

 

Ryškios įgimtos ar įgytos kaukolės skliauto deformacijos ar sužalojimų padariniai, nesukeliantys klinikinių simptomų

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

100.3

 

Nežymios įgimtos ar įgytos kaukolės skliauto deformacijos ar sužalojimų padariniai

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

101

 

S16; S20; S21; S30; S31; S31; S32, (išskyrus S32.0, S32.7); S33, (išskyrus S33.0, S33.1); S40; S41; S42; S43; S46–S53; S56; S57; S58–S63; S66–S73; S76–S83; S86–S93; S96–S99; T00–T07; T09-T14; T92, (išskyrus T92.4); T93, (išskyrus T93.4); T94; T95; Z09.0; Z09.4; Z94.6; Z96.6; Z97.1; Z98.1

Sužalojimai ir tam tikrų išorinių poveikių padariniai:

 

 

101.1

 

Ryškūs anatominiai pakitimai, kai yra ryškūs ir stabilūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

101.2

 

Vidutiniškai ryškūs anatominiai pakitimai su nežymiu funkcijos sutrikimu

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

 

101.3

 

Būklės po traumų su nežymiais anatominiais pakitimais be funkcijos sutrikimo, su skausmo sindromu ar be jo

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

101.4

 

Pooperacinis periodas

6

Netinkami,

pakartotinė ekspertizė

Individualiai

Tinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

102

 

L91; T95

Patologiniai odos randai. Nudegimų ir nušalimų padariniai:

 

102.1

 

Dažnai išopėjantys, ryškiai ribojantys judesius, trukdantys nešioti drabužius ar avėti avalynę

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

102.2

 

Retai išopėjantys, vidutiniškai ribojantys judesius ir netrukdantys vilkėti drabužių ar avėti avalynės

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

102.3

 

Neribojantys judesių ir netrukdantys nešioti drabužių ar avėti avalynės

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

103

 

S11;         S26; S27;  S36; T06.5; T27; T28; T91.4; T91.5; Z08.0; Z09.0; Z94.1–Z94.4, Z94.8–Z94.9

Z98

Sužalojimai ir tam tikrų išorinių poveikių padariniai:

 

103.1

 

Ryškūs ar vidutiniškai ryškūs organų funkcijos sutrikimai ir organų anatominiai sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

103.2

 

Neryškūs organų funkcijos sutrikimai ir organų anatominiai pakitimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

103.3

 

Anatominės traumų ar operacinio gydymo pasekmės be organų funkcijos sutrikimų

3

 

 

 

Tinkami

 

 

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

103.4

 

Laikini funkcijos sutrikimai

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Individualiai

Tinkami

Tinkami

104

 

Z93

Dirbtinės organizmo angos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

105

 

Z41.1

Kita plastinė chirurgija dėl nepriimtinos išvaizdos

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

106

 

C00–C75; C76–C80; D00–D09; Z08

Piktybiniai navikai, pirminiai arba laikomi pirminiais, patikslintos lokalizacijos, išskyrus limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių navikus. Navikai in situ. Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo:

 

106.1

 

Kai yra metastazių su organų funkcijos sutrikimu

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

106.2

 

Būklė po operacijos ar kito gydymo, kai liko metastazių, be organų funkcijos sutrikimo

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

106.3

 

Būklė po radikalios operacijos ar kito gydymo, be organų funkcijos sutrikimo, kai nėra metastazių

6

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

107

 

D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D19; D20; D21; D22; D23; D24; D30; D31; D34; D35; D36

Burnos ertmės, ryklės, didžiųjų seilių liaukų, storosios (gaubtinės), tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo, vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos, kaulo ir sąnarinės kremzlės, riebalinio, mezotelinio audinio, retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės minkštųjų audinių, jungiamojo audinio, melanocitinis apgamas, kiti odos gerybiniai navikai, šlapimo organų, akies ir akies priedų, skydliaukės, kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybinis navikas:

 

107.1

 

Ryškiai ar vidutiniškai trikdantys organų funkciją ir (ar) trukdantys vilkėti drabužius

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

107.2

 

Nežymiai trikdantys organų funkciją ir (ar) nežymiai trukdantys vilkėti drabužius

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

107.3

 

Be organų funkcijos sutrikimų, netrukdantys vilkėti drabužių

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

107.4

 

Taikomas, kai reikalingas operacinis ar kitas gydymas

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

108

 

D37–D48

Neaiškios ar nežinomos eigos navikai:

 

108.1

 

Ryškiai ar vidutiniškai trikdantys organų funkciją ir (ar) trukdantys vilkėti drabužius

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

108.2

 

Nežymiai trikdantys organų funkciją ir (ar) nežymiai trukdantys vilkėti drabužius

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

108.3

 

Be organų funkcijos sutrikimų, netrukdantys vilkėti drabužių

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

108.4

 

Taikomas, kai yra reikalingas operacinis ar kitas gydymas

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami

Tinkami

Tinkami

 

Paaiškinimai

*

Punktų ir papunkčių taikymas atliekant asmens sveikatos būklės įvertinimą paaiškintas Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų (toliau – Kriterijai) 1 priede pateiktuose Tinkamumo karo, šaulio ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų taikymo paaiškinimuose.

**

Pagal 1 skiltį tikrinami  asmenys:

šaukiami į privalomąją pradinę karo tarnybą;

stojantys į tarnybą aktyviajame rezerve;

stojantys į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius;

stojantys į profesinę karo tarnybą (išskyrus stojančius į profesinę karo tarnybą

pagal Karinių specialybių, kurias turintiems asmenims taikomi profesinės karo tarnybos karių sveikatos reikalavimai, sąrašą (Kriterijų 2 priedas));

stojantys į karo mokymo įstaigas;

privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.

***

Pagal 2 skiltį tikrinami asmenys, vykstantys į tarptautines operacijas.

 

****

Pagal 3 skiltį tikrinami asmenys:

tolesnei profesinei karo tarnybai;

stojantys į profesinę karo tarnybą pagal Karinių specialybių, kurias turintiems asmenims taikomi profesinės karo tarnybos karių sveikatos reikalavimai, sąrašą (Kriterijų 2 priedas);

stojantys į tarnybą žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno sutartį;

atliekantys tarnybą žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno sutartį;

karo mokymo įstaigų absolventai, stojantys į profesinę karo tarnybą;

vykstantys mokytis į užsienio šalių mokymo įstaigas;

profesinę karo tarnybą atlikusieji atsargos kariai, stojantys į profesinę karo tarnybą;

profesinę karo tarnybą atlikusieji atsargos kariai, stojantys į tarnybą aktyviajame rezerve;

tolesnei tarnybai aktyviajame rezerve

tolesnei tarnybai Lietuvos šaulių sąjungos koviniuose būriuose;

tolesnei tarnybai parengtajame rezerve;

šaukiami į tarnybą parengtojo rezervo kariniuose vienetuose.

*****

Pagal 4 skiltį tikrinami karo prievolininkai, šaukiami į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją, ir kariai, atliekantys šią tarnybą.

TLK-10-AM kodas

Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimto pataisyto ir papildyto leidimo Australijos modifikacijos sisteminio ligų sąrašo kodas

FKl

Funkcinė klasė

ŠN

Širdies nepakankamumas

CNS

Centrinė nervų sistema

TO

Tarptautinė operacija

_________________________

 

Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje

ar žvalgybos pareigūno tarnybai

pagal sveikatos būklę kriterijų

1 priedas

 

TINKAMUMO KARO, ŠAULIO KOVINIAME BŪRYJE AR ŽVALGYBOS PAREIGŪNO TARNYBAI PAGAL SVEIKATOS BŪKLĘ KRITERIJŲ TAIKYMO PAAIŠKINIMAI

 

 

I SKYRIUS

VIDAUS LIGOS

 

1 punktas. Žarnyno infekcinės ligos (A00–A09). Tam tikros bakterinės zoonozinės ligos (A20–A28). Kitos bakterijų sukeltos ligos (A30–A49). Kitos spirochetų sukeltos ligos (A65–A69). Kitos chlamidijų sukeltos ligos (A70–A74). Riketsijų sukeltos ligos (A75–A79). Nariuotakojų platinamos virusų sukeltos karštligės ir hemoraginės karštligės (A90–A99). Virusų sukeltos infekcijos, kurioms būdingi odos ir gleivinės pažeidimai (B00–B09). Virusiniai hepatitai (B15–B19). Kitos virusų sukeltos ligos (B25B34). Mikozės (B35–B49). Pirmuonių sukeltos ligos (B50–B64). Helmintozės (B65–B83). Poliomielito pasekmės (B91). Raupsų pasekmės (B92). Kitų bei nepatikslintų ir parazitų sukeltų ligų pasekmės (B94). Infekcines ligas sukeliančios bakterijos, virusai ir kiti sukėlėjai (B95–B97). Kitos infekcinės ligos (B99).

Nustačius infekcines ar parazitines ligas, tiriamieji siunčiami į infektologo ir / ar gastroenterologo konsultaciją.

Virusinio hepatito ir žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) nešiotojų tinkamumas tarnybai vertinamas pagal 19 punktą.

1.1 papunktis taikomas asmenims, kuriems nustatytos sunkių formų, lėtinės infekcinės ar parazitinės ligos, su dažnais recidyvais, išsivysčiusiu ryškiu organų funkcijos nepakankamumu. Taikomas gydymas neefektyvus. Tiriamieji pagal visas skiltis pripažįstami netinkamais tarnybai.

1.2 papunktis taikomas asmenims, sergantiems lėtinėmis persistuojančiomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, išsivysčius vidutiniam organų funkcijos nepakankamumui.

Tiriamiesiems pagal 3 ir 4 skiltis, nustačius aktyvų virusinį hepatitą be cirozės ar recidyvavusį virusinį hepatitą, įvertinus gydymo eigą ir nedarbingumo trukmę, sveikatos būklė vertinama pakartotinai po vienerių metų nuo gydymo pradžios.

1.3 papunktis taikomas asmenims, sergantiems lėtinėmis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, be organų funkcijos nepakankamumo arba išsivysčius nežymiam organų funkcijos nepakankamumui. Lėtinių virusinių hepatitų minimalaus aktyvumo atveju (kepenų fermentų kiekis nepadidėjęs arba padidėjęs nežymiai, nedidelis viruso kiekis kraujyje (HBV-DNR, HCV-RNR mažiau arba lygu 103 TV/ml), kai nereikalingas antivirusinis gydymas ir / ar po antivirusinio gydymo, pasiekus stabilią virusologinę remisiją.

1.4 papunktis taikomas asmenims, sergantiems nekomplikuotomis ūminėmis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis. Po gydymo asmenys pripažįstami tinkamais tarnybai pagal visas skiltis.

2 punktas. Tuberkuliozė (A15–A19). Tuberkuliozės pasekmės (B90). Stebėjimas dėl įtariamos tuberkuliozės (Z03.0).

2.1 papunktis taikomas asmenims, sergantiems aktyvia plaučių tuberkulioze, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai, rentgenologiškai, nustatytas ryškus lėtinis kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, pasireiškiantis dusuliu ramybės ar didesnio nei įprasta krūvio metu, patvirtintas išorinio kvėpavimo funkcijos ir kraujo dujų tyrimais (FEV1 ³40 proc. normos, bet <60 proc., kai FEV1/VC (ar FEV1/FVC) rodiklis yra mažesnis už individualią apatinę normos ribą (toliau – ANR), arba (DLCO) >0 proc. normos, bet <60 proc. normos, arba VO2 max (maksimalus deguonies suvartojimas) ³15 ml (kg/min.), bet <20 ml (kg/min.), ilgalaikis gydymas neduoda teigiamų rezultatų. 

Sergant kitų organų tuberkulioze (kaulų, sąnarių, urogenitalinės sistemos, odos, akių ir kt.), būklė vertinama pagal atitinkamų organų sistemų vertinimo punktus.

2.2 papunktis taikomas asmenims, sergantiems plaučių tuberkulioze (patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai, rentgenologiniais tyrimais), gydomiems ir po gydymo, kai yra neryškus kvėpavimo funkcijos nepakankamumas – FEV1 ³60 proc. normos, bet mažiau už ANR, kai FEV1/VC (ar FEV1/FVC) rodiklis yra mažesnis už individualią ANR, arba difuzinis plaučių pajėgumas (DLCO) ³60 proc. normos, bet mažiau už individualią ANR, arba VO2 max >20 ml (kg/min.), bet <25 ml (kg/min.).

Sergant kitų organų tuberkulioze (kaulų, sąnarių, urogenitalinės sistemos, odos, akių ir kt.), būklė vertinama pagal atitinkamų organų sistemų vertinimo punktus.

2.3 papunktis taikomas sėkmingo tuberkuliozės gydymo atveju, kai per 3 (trejus) metus nuo paskutinio medikamentinio gydymo yra stabili remisija, nėra organų funkcijos nepakankamumo.

3 punktas. Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai (C81–C96). Tikroji policitemija (D45). Mielodisplaziniai sindromai (D46). Kiti limfinio, kraujodaros ar jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai (D47). Mitybinės anemijos (D50–D53). Hemolizinės anemijos (D55–D59). Aplazinės ir kitos anemijos (D60–D64). Krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės būklės (D65–D69). Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos (D70–D77). 

3.1 papunktis taikomas įgimtų ir įgytų sunkios eigos kraujo ligų, su dažnais recidyvais, išsivysčiusiu ryškiu organų funkcijos nepakankamumu atvejais. Taikomas gydymas neefektyvus.

3.2 papunktis taikomas vidutinio sunkumo kraujo ligų atvejais, kai yra teigiamas gydymo efektas, ligos remisija; paūmėjimai, dėl kurių asmuo yra nedarbingas, ne dažnesni kaip 1 kartą per metus. Tiriamiesiems pagal 3 skiltį skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 (vienų) metų nuo gydymo pradžios. Naujai priimami asmenys pagal 3 skiltį pripažįstami netinkamais.

3.3 papunktis taikomas lengvų kraujo ligų atvejais, kai tai nėra sisteminis susirgimas ir pakitimai kraujuje neviršija 10 proc. normos ribos.

Įtarus kraujo krešėjimo sutrikimus, tinkamumas vertinamas po hematologo konsultacijos.

Dėl tinkamumo pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai, vertinant objektyvią būklę, medicininių dokumentų duomenis (ligos sunkumą, eigą, taikomą gydymą bei stebėjimo periodiškumą), profesinę riziką, aplinkos sąlygas ir TO trukmę. Jei skiriamas medikamentinis gydymas, asmuo pripažįstamas netinkamu tarnybai TO.

4 punktas. Tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais (D80–D89).

4.1 papunktis taikomas įgimtų ir įgytų imunodeficitinių ligų atveju, įgavusių lėtinę eigą, kai progresuoja ryškus kvėpavimo ar kitų organų funkcijos nepakankamumas, taikomas ilgalaikis specifinis gydymas; III ar IV stadijos sarkoidozės atveju. 

4.2 papunktis taikomas įgimtų ir įgytų imunodeficitinių ligų atveju, kai nustatomas vidutiniškai išreikštas organų funkcijos nepakankamumas, taikomas gydymas yra efektyvus; II stadijos sarkoidozės atveju. Pagal 3 skiltį skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 (vienų) metų nuo gydymo pradžios. Naujai priimami asmenys pagal 3 skiltį pripažįstami netinkamais.

4.3 papunktis taikomas I stadijos sarkoidozės ar kitų įgimtų ir įgytų imunodeficitinių ligų atveju, kai nustatomas neryškus organų funkcijos nepakankamumas.

Ūmių būklių atvejais tiriamiesiems rekomenduojamas gydymas, po jo atliekamas pakartotinis sveikatos būklės vertinimas ir, nesant funkcijos sutrikimo ir liekamųjų reiškinių,  asmenys pripažįstami tinkamais tarnybai pagal 1, 3 ir 4 skiltis.

Dėl tinkamumo pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai, vertinant objektyvią būklę, medicininių dokumentų duomenis (ligos sunkumą, eigą, taikomą gydymą, kontrolės lygį bei stebėjimo periodiškumą), fizinio krūvio toleravimą, profesinę riziką, aplinkos sąlygas ir TO trukmę.

5 punktas. Skydliaukės funkcijos sutrikimai (E00–E07). Gliukozės reguliavimo sutrikimai ir cukrinis diabetas (E09–E14). Kiti gliukozės reguliavimo ir kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai (E15–E16). Kiti endokrininių liaukų funkcijų sutrikimai (E20–E35). Vidaus sekrecijos ir medžiagų apykaitos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų, neklasifikuojami kitur (E89). Osteoporozė su patologiniu lūžiu (M80). Osteoporozė be patologinio lūžio (M81). Osteoporozė sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (M82). Suaugusiųjų osteomaliacija (M83). Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje (R73). Glikozurija (R81).

5.1 papunktis taikomas sergant nekoreguojamomis ar sunkiai medikamentais koreguojamomis endokrininėmis ligomis arba kai, ligai progresuojant, atsiranda ryškūs funkcijos sutrikimai: diabetinė pėda ir / ar neuropatija ir / ar vidutiniškai pažengusi proliferacinė retinopatija ir / ar diabetinė nefropatija (III lėtinės inkstų ligos stadija).

Jei sergant kurio nors tipo cukriniu diabetu nuolatiniam gydymui skiriamas insulinas, asmenys pripažįstami netinkamais tarnybai pagal visas skiltis. 

5.2 papunktis taikomas endokrininių ligų, lengvai koreguojamų medikamentine terapija ir / ar dieta, kai organų funkcija sutrikusi vidutiniškai ar nežymiai, atvejais.

Sergant II ar kito tipo cukriniu diabetu, gydomu peroraliniais medikamentais ir / ar dieta, glikozilintas hemoglobinas turi būti ne didesnis kaip 7,0 proc. Pirmą kartą nustačius kurio nors tipo cukrinį diabetą, skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 (vienų) metų.

Nustačius skydliaukės morfologinius ir funkcinius pakitimus; pooperacinės hipotirozės (kai pašalinta visa arba dalis skydliaukės) atvejais; skydliaukės aplazijos; hipotirozių ir (ar) hipertirozių, koreguojamų medikamentais, atvejais.

Gestacinio diabeto atveju, kai nėštumo metu gydyti skiriamas insulinas, dėl tinkamumo tarnybai sprendžiama pakartotinės ekspertizės metu.

Dėl tinkamumo pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į objektyvią būklę, medicininių dokumentų duomenis (ligos sunkumą, eigą, taikomą gydymą, kontrolės lygį bei stebėjimo periodiškumą), fizinio krūvio toleravimą, profesinę riziką, aplinkos sąlygas ir TO trukmę. Asmuo pripažįstamas netinkamu vykti į TO, kai nustatomas vidutinis funkcijos sutrikimas.

5.3 papunktis taikomas sergantiems endokrininėmis ligomis, kai organų funkcija nesutrikusi.

5.4 papunktis taikomas sergant ūminėmis endokrininėmis ligomis ir lėtinių endokrininių ligų ar jų komplikacijų chirurginio ar kito gydymo laikotarpiu. Tiriamiesiems pagal 1 ir 2 skiltis skiriama pakartotinė ekspertizė po 6 (šešių) mėnesių.

6 punktas. Prasta mityba (E40–E46). Kitų medžiagų trūkumas dėl prastos mitybos (E50–E64). Nutukimas ir kitas maisto medžiagų perteklius (E65–E68).

Svorio trūkumas ar perteklius nustatomi apskaičiavus kūno masės indeksą (KMI). Papildomai minimalus ir maksimalus svoris vertinamas pagal 1 lentelę.

KMI = kūno masė (kg) / ūgis (m)². 

KMI vertinimas:

Nepakankamas svoris ...KMI mažesnis kaip 18,5.

Norma …………...........KMI 18,5–24,9.       

Antsvoris ..................... KMI 25–29,9.

I laipsnio nutukimas ……...........KMI 30–34,9.

II laipsnio nutukimas …..............KMI 35–39,9.

III laipsnio nutukimas …............KMI 40 ir daugiau.

 

1 lentelė. Svorio reikalavimai

Eil. Nr.

Ūgis

(cm)

Minimalus moterų svoris (kg)

Minimalus vyrų svoris

(kg)

1.

150

42

 

2.

155

44

 

3.

158

45

 

4.

160

46

47

5.

163

47

48

6.

165

48

48

7.

168

49

50

8.

170

50

52

9.

173

52

54

10.

175

53

55

11.

178

55

57

12.

180

56

59

13.

183

58

61

14.

185

59

63

15.

188

60

64

16.

190

61

66

17.

193

 

68

18.

195

 

69

19.

198

 

72

20.

200

 

75

 

6.1 papunktis. Tiriamieji pagal visas skiltis pripažįstami netinkamais, jei serga III laipsnio nutukimu ar II laipsnio nutukimu, kai kartu yra diagnozuota daugiau negu viena liga, didinanti  mirtingumo riziką (kurio nors tipo cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių sistemos, lėtinė kvėpavimo sistemos, lėtinė inkstų liga), ir nustatomas organų sistemų funkcijos nepakankamumas bei gydymas yra neefektyvus.

6.2 papunktis taikomas tiriamiesiems, kuriems diagnozuotas II laipsnio nutukimas be gretutinių vidaus ligų, didinančių mirtingumo riziką.

Tiriamieji pagal 3 skiltį, kuriems pirmą kartą nustatomas II laipsnio nutukimas arba II laipsnio nutukimas su viena ar daugiau gretutinių vidaus ligų, didinančių mirtingumo riziką, bet nenustatomas organizmo sistemos funkcijos nepakankamumas, pripažįstami tinkamais ir skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 (vienų) metų. Šis laikotarpis skiriamas svoriui mažinti. Atliekant pakartotinę ekspertizę po 1 (vienų) metų, esant teigiamai ligos dinamikai (per pirmus šešis mėnesius kūno svoris turi sumažėti iki 10 procentų nuo pradinio kūno svorio, kitus šešis mėnesius kūno svoris turi mažėti iki 2 kg per mėnesį), tačiau nepasiekus siektino kūno svorio, skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 metų. Dviejų pakartotinų ekspertizių metu nustatant II laipsnio nutukimą, asmuo pripažįstamas netinkamu.

Nustačius II laipsnio nutukimą be gretutinių ligų, didinančių mirtingumo riziką, asmenys pripažįstami tinkamais pagal 2 skiltį.

6.3 papunktis taikomas tiriamiesiems, kuriems diagnozuotas I laipsnio nutukimas.

Kariai, tęsiantys tarnybą ir tikrinami pagal 3 skiltį, nustačius svorio trūkumą, kai nediagnozuojama svorio trūkumą sukeliančių gretutinių ligų„ pripažįstami tinkamais tęsti tarnybą. Jeigu nustatyta ligų, lemiančių svorio trūkumą, tinkamumas tarnybai nustatomas vertinant pagrindinę ligą, taikant atitinkamą papunktį. Kai ūgis daugiau kaip 200 cm, vertinamas KMI, gretutinės ligos.

7 punktas. Medžiagų apykaitos sutrikimai (E70–E88).

Nustačius medžiagų apykaitos sutrikimą (išskyrus cholesterolio apykaitos sutrikimą), padidėjusį bendro bilirubino kiekį daugiau nei 100 µmol/l, tiriamieji siunčiami į gastroenterologo konsultaciją.

7.1 papunktis taikomas esant medžiagų apykaitos sutrikimams, kai nustatomas didelio laipsnio kurios nors organų sistemos funkcijos nepakankamumas, taikomas gydymas neefektyvus.

Nustačius izoliuotą cholesterolio kiekio padidėjimą ≥8 mmol/l, mažo tankio cholesterolio kiekio padidėjimą ≥6 mmol/l ir / ar trigliceridų kiekio padidėjimą ≥1 mmol/l, tiriamieji pripažįstami netinkamais pagal 2 skiltį.

7.2 papunktis taikomas nustačius medžiagų apykaitos sutrikimus, kai funkcijos sutrikimas neryškus ar jo nėra; nereikalingas nuolatinis gydymas arba gydymas yra efektyvus.

Tiriamieji pagal 3 skiltį, kuriems pirmą kartą nustatyti izoliuotas cholesterolio kiekio padidėjimas ≥8 mmol/l; mažo tankio cholesterolio kiekio padidėjimas ≥6 mmol/l ir / ar trigliceridų kiekio padidėjimas ≥11 mmol/l, siunčiami konsultuotis pas kardiologą dėl gydymo ir skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 (vienų) metų laiko. Po 1 (vienų) metų pakartotinės ekspertizės metu vertinant sveikatos būklę, sprendžiama dėl tinkamumo tarnybai.

8 punktas. Ūminis reumatas (I00–I09). Širdies išeminės ligos (I20–I25). Plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos (I26–I28). Kitos širdies ligų formos (I30–I52). Aterosklerozė (I70). Aortos aneurizma ir atsisluoksniavimas (I71). Kitos aneurizmos (I72). Kitos periferinių kraujagyslių ligos (I73). Kiti nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai (I95–I99). Širdies ritmo sutrikimai (R00.0–R00.1).

8.1 papunktis taikomas ligų, sukėlusių širdies nepakankamumo D ar C stadijas, II funkcinės klasės (2 lentelė), kai yra sumažėjusi širdies inotropinė funkcija ir (ar) plautinės hipertenzijos požymių, atvejais. 

Šis papunktis taikomas, kai nustatoma viena ar kelios toliau paminėtos ligos ar būklės, nepriklausomai nuo širdies nepakankamumo (ŠN) funkcinės klasės:

pirminė kardiomiopatija;

aortos aneurizma, gresianti aortos disekacija (kai reikalingas chirurginis gydymas);

po klinikinės mirties, nesusijusios su nelaimingais atsitikimais;

po tromboembolizacijos į plaučius ar į kitus organus;

persirgus infekciniu endokarditu;

po aortos aneurizmos ar kurio nors širdies vožtuvo chirurginio gydymo;

po aortokoronarinės jungties operacijos (AKJO);

po perkutaninės koronarinės angioplastikos arba širdies ritmo / laidumo sutrikimų chirurginio gydymo, kai atlikus pakartotinius tyrimus (fizinio krūvio mėginį ir / ar echokardiografinį tyrimą, ir / ar Holterio 24 val. EKG monitoravimą, ir / ar koronarografiją) išryškėja miokardo išemijos požymiai ir / ar hemodinamiškai reikšmingi ritmo ar laidumo sutrikimai ir / ar nuolatiniam gydymui skiriami antikoaguliantai;

permanentinis prieširdžių virpėjimas (PV) ar plazdėjimas (PP);

paroksizminis arba persistentinis PV ir / ar PP, kai ritmo sutrikimai kartojasi dažniau nei kartą per mėnesį ir / ar nuolatiniam gydymui skiriami antikoaguliantai;

VPV fenomenas, jei efektyvusis refrakterinis periodas ≤250 ms arba sindromas, kiti preeksitacijos sindromai (arba prieširdiniai ritmo sutrikimai, susiję su papildomais laidžiaisiais takais);

ilgo QT, Brugada sindromas, katecholaminerginė polimorfinė skilvelinė tachikardija ir kiti genetiškai determinuoti sindromai, kuriems esant padidėja staigios mirties rizika;

širdies ritmo ir laidumo sutrikimai, nepasiduodantys konservatyviam gydymui ir kuriems gydyti rekomenduojamas / įstatytas kardioverteris-defibriliatorius ar elektrostimuliatorius:

didesnės nei II funkcinės klasės pagal Launą skilvelinės (ne funkcinės) ekstrasistolės (dažnos polimorfinės ir / ar dažnos bigeminus tipo, ir / ar kupletai (po dvi), ir / ar salvinės (trys ir daugiau iš eilės), ir / ar ankstyvos („R ant T“ fenomenas)), ir / ar fizinio krūvio metu atsirandančios ar gausėjančios, trikdančios hemodinamiką, ir / ar labai dažnos skilvelinės ir / ar supraventrikulinės ekstrasistolės (ekstrasistolių daugiau kaip 10000–15000 per 24 val.), ir / ar nustatyta struktūrinė širdies liga ir / ar aritmogeninė liga (gydoma ar negydoma) arba kita kliniškai reikšminga vidaus organų liga, jeigu gydyti nuolat skiriami I ar III klasės antiaritminiai vaistai;

visiška atrioventrikulinė (AV) blokada, II laipsnio antrojo tipo (Mobico) ar II laipsnio trečiojo tipo AV blokada, medicininėje dokumentacijoje fiksuotos kliniškai išreikštos būklės.

Visais atvejais asmenys pripažįstami netinkamais tarnybai, jeigu kairiojo skilvelio išmetimo frakcija (KS IF) mažesnė nei 45 proc. (vertinant Simpsono metodu).

 

2 lentelė. ŠN funkcinės klasės (NYHA stadijos pagal Niujorko kardiologų asociaciją)

Eil. Nr.

Funkcinė klasė

Požymiai

1.

I (kompensacinė)

Minimalus širdies funkcijos sutrikimas, kai toleruojamas fizinis krūvis. Krūvio ir ramybės metu diskomforto nejaučiama, bet tiriant nustatoma širdies patologija.

2.

II

Širdies plakimas, dusulys, greitas nuovargis tik sunkaus fizinio krūvio metu. Gerai jaučiamasi ramybės būsenos ir vidutinio sunkumo fizinio darbo metu.

Normalus minutinis širdies tūris, padidėjęs galinis diastolinis, sisteminis veninis spaudimas plautiniame kamiene.

3.

III

Diskomfortas vidutinio fizinio krūvio metu, bet gera savijauta ramybės ir nedidelio įprastinio fizinio krūvio metu.

Ryškiai sutrikusi hemodinamika.

4.

IV

Net ir nedidelis fizinis aktyvumas sukelia nemalonius jutimus. Diskomforto reiškiniai – dusulys, tachikardija, krūtinės angina yra ir ramybės metu.

 

ŠN stadijos:

A stadija – yra ŠN išsivystymo rizikos veiksnių, bet nėra struktūrinio širdies pažeidimo;

B stadija – nustatyta struktūrinė širdies liga, bet nėra kairiojo skilvelio disfunkcijos simptomų;

C stadija – nustatyta struktūrinė širdies liga ir yra ar buvo ŠN simptomų ir požymių;

D stadija – nustatytas gydymui nepasiduodantis ŠN.

8.2 papunktis taikomas ligų, sukeliančių vidutiniškai ryškų širdies ir vainikinių arterijų kraujotakos nepakankamumą, sukėlusių C stadijos II funkcinės klasės ŠN, atvejais, kai yra pakankama širdies inotropinė funkcija ir nėra plautinės hipertenzijos požymių.

Šis papunktis taikomas, kai nustatoma viena ar kelios toliau paminėtos ligos ir / ar būklės:

po miokardo infarkto (MI) ir kitų kardiovaskulinės sistemos ligų operacinio ir / ar medikamentinio gydymo, kai atlikus pakartotinius tyrimus (elektrokardiogramą (EKG) ir / ar fizinio krūvio mėginį, ir / ar echokardiografinį tyrimą, ir / ar Holterio 24 val. EKG monitoravimą, ir / ar koronarografiją, ir / ar kt.) neišryškėja patologinių pakitimų;

išeminės širdies ligos I ir II funkcinės klasės stabili krūtinės angina / III funkcinės klasės stabili krūtinės angina, mažos rizikos, kai atlikus tyrimus (fizinio krūvio mėginį ir / ar echokardiografinį tyrimą ir / ar Holterio 24 val. EKG monitoravimą) nustatoma kairiojo skilvelio išmetimo frakcija (IF) >45 proc., Duke'o krūvio indeksas didesnis ar lygus 5 balams, echoskopijos metu neatsiranda naujų hipokinezės ar akinezės zonų;

manifestuojantis, intermituojantis plačių QRS kompleksų VPV fenomenas (būtina elektrofiziologo konsultacija dėl tolesnės gydymo taktikos);

Raynaud sindromas, kai sutrikusi trofika;

dažnos skilvelinės ir / ar supraventrikulinės ekstrasistolės: kai atliekant veloergometriją nedidelio fizinio krūvio metu arba po jo (50 W–100W) atsiranda ar pagausėja ekstrasistolių ir atliekant Holterio 24 val. monitoravimą suskaičiuojama 3000–9000 ekstrasistolių per 24 val., bet nėra polimorfinių ekstrasistolių ar kupletų, kuriuos reikia gydyti;

visiška kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada;

II laipsnio I tipo (Venkebacho) AV blokada;

įgytos mitralinio ir / ar aortos vožtuvo ydos (esant stenozei), kurioms nereikalingas chirurginis gydymas, ir esant I funkcinės klasės kraujotakos nepakankamumui;

įgytos mitralinio ir / ar aortos vožtuvo ydos (esant nesandarumui, kai regurgitacija II laipsnio arba didesnė), kurioms nereikalingas chirurginis gydymas, ir esant I funkcinės klasės kraujotakos nepakankamumui;

paroksizminis prieširdžių virpėjimas ar plazdėjimas, kai ritmo sutrikimai (fiksuoti gydytojo), netrikdantys hemodinamikos, kartojasi ne daugiau nei 2 kartus per metus;

embolizacija, įvykusi po kaulų lūžių, taip pat esant aiškioms, efektyviai gydomoms embolizacijos priežastims, kai po gydymo neliko liekamųjų reiškinių, funkcijos sutrikimo, nuolatiniam gydymui (ilgiau negu vieniems metams) neskirti antikoaguliantai.

Jeigu ritmo ar laidumo sutrikimų atveju reikalingas chirurginis ar medikamentinis gydymas, sprendimas dėl tiriamųjų pagal 3 skiltį priimamas po gydymo (laikotarpiu nuo 6 mėnesių iki 1 metų skiriama pakartotinė ekspertizė). Naujai priimamieji pagal 3 skiltį pripažįstami netinkamais, skiriama pakartotinė ekspertizė.

8.3 papunktis taikomas sergant ligomis, sukeliančiomis neryškų širdies ir vainikinių arterijų kraujotakos nepakankamumą, sukėlusiomis B ir C I funkcinės klasės širdies nepakankamumą, taip pat kai nustatoma viena ar kelios toliau išvardytos ligos ir / ar būklės:

trivarčio vožtuvo nesandarumas, kai nustatoma II laipsnio ir / ar didesnė regurgitacija;

mitralinio vožtuvo nesandarumas, kai nustatoma didesnė kaip I laipsnio regurgitacija ir / ar vožtuvų burių miksomatozė;

mitralinio vožtuvo prolapsas, kai nėra regurgitacijos, tačiau yra hemodinamiškai reikšmingų ritmo ir / ar laidumo sutrikimų;

aortos vožtuvo nesandarumas, esant triburiam aortos vožtuvui, kai regurgitacija yra I laipsnio;

aortos vožtuvo nesandarumas, esant dviburiam aortos vožtuvui, su minimalia regurgitacija;

simptominė hipotenzija ir ortostatinės sinkopės (patvirtinta dokumentais);

Raynaud sindromas, kai nėra trofikos sutrikimų;

dalinė kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada (priekinės šakelės, užpakalinės šakelės), kai nustatyta struktūrinė širdies liga ir / ar ritmo sutrikimai;

visiška dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada.

PV ir / ar PP epizodas fiksuotas anamnezėje, nesikartojantis, kuriam nereikalingas nuolatinis gydymas antiaritminiais vaistais.

Dėl tinkamumo pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į objektyvią būklę, medicininių dokumentų duomenis (ligos sunkumą, eigą, nustatytus struktūrinius širdies pakitimus, fizinio krūvio toleravimą, ritmo sutrikimus, taikomą gydymą bei stebėjimo periodiškumą). Esant gerai krūvio tolerancijai, koreguotiems rizikos veiksniams, nenustačius pavojingų ritmo sutrikimų, įvertinus profesinę riziką, aplinkos sąlygas ir TO trukmę, asmuo pripažįstamas tinkamu tarnybai TO.

8.4 papunktis taikomas, kai nustatoma būklė, be širdies ir vainikinių arterijų nepakankamumo, sukelianti A stadijos ŠN, arba kai nenustatytas nepakankamumas:

miokardo, vožtuvų burių ir / ar tarpskilvelinės pertvaros fibrozė, kai atlikus veloergometrinį tyrimą nenustatoma ryškių ritmo ir / ar laidumo sutrikimų;

mitralinio vožtuvo nesandarumas, kai nustatoma pėdsakinė ar I laipsnio regurgitacija ir nėra ritmo ir / ar laidumo sutrikimų, ≤I laipsnio triburio vožtuvo nesandarumas, kai nėra ritmo ir / ar laidumo sutrikimų;

nustačius dviburį aortos vožtuvą, be regurgitacijos, jeigu nėra ritmo sutrikimų ir jie neišprovokuojami veloergometrijos metu;

aortos vožtuvo nesandarumas, esant triburiam aortos vožtuvui, kai regurgitacija yra iki I laipsnio (kliniškai nereikšminga);

retos, besimptomės ekstrasistolės, kai nėra aritmogeninės ar struktūrinės širdies ligos (gydomos ar negydomos), ekstrasistolių mažiau nei 3000 per 24 val., nėra polimorfinių ekstrasistolių ar kupletų, kuriems reikalingas gydymas, ekstrasistolių nedaugėja fizinio krūvio metu (diagnozė patikslinama atlikus veloergometriją, Holterio 24 val. monitoravimą, kardioechoskopiją, įvertinus kairiojo skilvelio hipertrofiją ir išmetimo funkciją ir (ar) kitus tyrimus);

sportinė širdis;

anamnezėje užfiksuoti buvę ritmo ir laidumo sutrikimai, atsiradę dėl hipoksijos, elektrolitų balanso sutrikimų, operacijos ir praėję panaikinus priežastį, kai atlikus veloergometrinį tyrimą nenustatoma ryškių ritmo ir (ar) laidumo sutrikimų, asmenys pripažįstami sveikais, tinkamais pagal visas skiltis, papunktis netaikomas;

I laipsnio AV blokada, dalinė dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada, prieširdinis ritmas, kai nėra struktūrinės širdies ligos, nėra kliniškai reikšmingos vidaus organų ligos ar būklės;

siaurų skilvelinių kompleksų preeksitacijos fenomenas, jei nėra ritmo sutrikimų ir jie neišprovokuojami elektrofiziologinio tyrimo ir (ar) veloergometrinio tyrimo metu;

būklė po sėkmingos papildomų laidumo takų radijo dažninės abliacijos (RDA) procedūros (po operacijos 0,5 metų ribojamas fizinis krūvis, vėliau, pakartojus elektrofiziologinį tyrimą ir (ar)  fizinio krūvio mėginį ir neužfiksavus ritmo ir laidumo sutrikimų, asmenys pripažįstami sveikais);

persirgus nekomplikuotu perikarditu, reumatu, jeigu paskutinius vienerius metus nebuvo jokių simptomų ir nesusiformavo perikardo konstrikcija ar širdies ydos;

anamnezėje buvo užfiksuota sinkopių, bet atlikus kardiologinį tyrimą nenustatyta ritmo ir laidumo sutrikimų;

dalinė kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada (priekinės šakelės, užpakalinės šakelės), kai nenustatyta struktūrinė širdies liga ir / ar ritmo sutrikimų;

nuolatinė sinusinė tachikardija (daugiau kaip 100 kartų per minutę) arba bradikardija (ne mažiau kaip 40 kartų per minutę) kai atlikus papildomus tyrimus nenustatyta organinė patologija.

8.5 papunktis taikomas sergantiesiems ūminėmis ligomis, pavyzdžiui, ūminiu miokarditu, perikarditu, reumatu. Tiriamiesiems pagal 1, 2 ir 4 skiltis skiriama pakartotinė ekspertizė.

9 punktas. Hipertenzinės ligos (I10–I15).

9.1 papunktis taikomas sergantiesiems III laipsnio arterine hipertenzija nepriklausomai nuo rizikos veiksnių (po III lygio sveikatos priežiūros įstaigos kardiologo konsultacijos). Tiriamiesiems, sergantiems II laipsnio pirmine arterine hipertenzija, kai išsivysto viena ar kelios toliau išvardytos ligos ir / ar būklės:

smegenų infarktas;

subarachnoidinis, intracerebrinis, kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas;

po išeminės širdies ligos komplikacijų; 

lėtinis C, D stadijos III–IV funkcinės klasės ŠN;

aortos aneurizma, stebima, ar reikalingas chirurginis gydymas, II laipsnio aortos vožtuvo nesandarumas ir (ar) reikalingas chirurginis gydymas;

progresuojanti nefropatija (II–IV stadijos lėtinė inkstų liga);

progresuojanti II–III laipsnio hipertenzinė retinopatija;

hipertenzinė encefalopatija.

9.2 papunktis taikomas I laipsnio arterinės hipertenzijos, kai didelė ir labai didelė rizika, ir / ar II laipsnio arterinės hipertenzijos, kai yra vidutinė / didelė rizika, atvejais:

I–II laipsnio hipertenzinė retinopatija;

nefropatija (0–I stadijos lėtinė inkstų liga);

hipertenzinė kardiopatija;

lėtinis B stadijos ŠN.

Dėl tinkamumo pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai vertinant objektyvią būklę, medicininių dokumentų duomenis (ligos sunkumą, eigą, nustatytus struktūrinius širdies pakitimus, ritmo sutrikimus, taikomą gydymą bei stebėjimo periodiškumą), fizinio krūvio toleravimą, profesinę riziką, aplinkos sąlygas ir TO trukmę. Esant gerai krūvio tolerancijai, koreguotiems rizikos veiksniams, nenustačius pavojingų ritmo sutrikimų, kai taikomas ilgalaikis gydymas yra efektyvus,  asmuo pripažįstamas tinkamu tarnybai TO.

9.3 papunktis taikomas I laipsnio arterinės hipertenzijos, kai yra maža ir vidutinė rizika, atvejais.

Taikant 9 punktą, rizikos grupė turi būti pagrįsta ne tik subjektyviais požymiais, bet ir objektyviais tyrimų duomenimis (veloergometrinio tyrimo metu nustatyti pakitimai, koronarografijos, branduolinio magnetinio rezonanso, organų scintigramų ir kitų tyrimų duomenys, pagrindžiantys išeminės širdies ligos diagnozę). Diagnozuojant hipertenziją, vadovaujamasi 3 lentele, kraujospūdžio matavimo ir / ar fizinio krūvio testais ir / ar AKS monitoravimo duomenimis.

Nustačius antrinę hipertenziją, tinkamumas tarnybai nustatomas vertinant pagrindinę ligą, sudarančią sąlygas hipertenzijai atsirasti.

 

3 lentelė. Arterinio kraujospūdžio lygių klasifikacija

Eil. Nr.

Kategorija

Sistolinis AKS

Diastolinis AKS

1.

Optimalus

<120

<80

2.

Normalus

120–129

80–84

3.

Didelis, normalus

130–139

85–89

4.

I laipsnio hipertenzija

140–159

90–99

5.

II laipsnio hipertenzija

160–179

100–109

6.

III laipsnio hipertenzija

>180

≥110

7.

Izoliuota sistolinė hipertenzija

≥140

<90

 

Veiksniai, lemiantys prognozę:

1.    Rizikos veiksniai:

sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio dydžiai;

vyriška lytis;

amžius (vyrai >55, moterys >65 metų);

rūkymas;

dislipidemija (b. cholesterolis >4,9 mmol/l ar MTL cholesterolis >3,0 mmol/l, ar DTL cholesterolis <1,0 mmol/l (vyrų), <1,2 mmol/l (moterų), trigliceridai >1,7 mmol/l);

glikemija nevalgius – 5,6–6,9 mmol/l;

sutrikęs gliukozės toleravimas;

KMI ≥30 kg/m². 

pilvinio tipo nutukimas (vyrų juosmens apimtis ≥102 cm, moterų ≥88 cm);