TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ NEMOKAMO MAITINIMO TELŠIŲ VYSKUPIJOS „CARITAS“ VALGYKLOJE

 

2014 m. sausio 30 d. Nr. A1-158

Telšiai 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.032 patvirtintos Socialiai remtinų ir rizikos grupės asmenų nemokamo maitinimo tvarkos 3 p., Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr.T1-339 patvirtinto Telšių rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo 10.4. p. ir atsižvelgdamas į Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos teikimo komisijos 2014 m. sausio 24 d. siūlymą, s k i r i u  nemokamą maitinimą Telšių vyskupijos „Caritas“ valgykloje:

1. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. šiems asmenims:

1.1. Klavdijai Juozapavičienei, gim. 1960 m., reg./gyv. Džiugo g. 31-404, Telšiuose;

1.2. Petronelei Butkienei, gim. 1945 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, gyv. Lygumų g. 55-26, Telšiuose;

1.3. Vytautui Butkui, gim. 1931 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, gyv. Lygumų g. 55-26, Telšiuose;

1.4. Vytautui Rubiui, gim. 1970 m., reg./gyv. Karaliaus Mindaugo g. 3-2, Telšiuose;

1.5. Remigijui Jurkui, gim. 1977 m., reg./gyv. Žemaitės g. 24-311, Telšiuose;

1.6. Janinai Usnytei, gim. 1954 m., reg./gyv. Žemaitės g. 39, Telšiuose;

1.7. Valerijui Laurinaičiui, gim. 1950 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, neturinčiam nuolatinės gyv. vietos;

1.8. Adolfui Karaliui, gim. 1956 m., reg./gyv. Luokės g. 85-35, Telšiuose;

1.9. Jonui Grinaveckiui, gim. 1955 m., reg./gyv. Kalno g. 17-8, Telšiuose;

1.10. Vytautui Bielskiui, gim. 1958 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, gyv. Luokės g. 67-22, Telšiuose;

1.11. Steponui Tekoriui, gim. 1960 m., reg. Kegų k., Žarėnų sen., Telšių r., gyv. Parko g. 13-4, Telšiuose;

1.12. Virginijai Galdikienei, gim. 1958 m., reg./gyv. Žemaitės g. 43-17, Telšiuose;

1.13. Teresei Ronkienei, gim. 1952 m., reg./gyv. Džiugo g. 1-213, Telšiuose;

1.14. Vytautui Jonauskui gim. 1960 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, gyv. Birutės g. 24-5 Telšiuose;

1.15. Bronislavai Irenai Andrijauskienei, gim. 1938 m., reg./gyv. Mažoji Kalno g. 4-12, Telšiuose;

1.16. Edmundui Galdikui, gim. 1956 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, neturinčiam nuolatinės gyv. vietos;

1.17. Romui Jonušui, gim. 1958 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, gyv. P. Genio g. 7, Telšiuose;

1.18. Petrui Kumžai, gim. 1961 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, gyv. Džiugo g. 1-214 Telšiuose;

1.19. Vladimir Morozov, gim. 1958 m., reg./gyv. Žemaitės g. 24-113, Telšiuose;

1.20. Antanui Sudintui, gim. 1954 m., reg./gyv. Dariaus ir Girėno g. 24-11, Telšiuose;

1.21. Irenai Jarumbauskienei, gim. 1958 m., reg./gyv. Respublikos g. 10-2, Telšiuose;

1.22. Vydijai Lukošienei, gim. 1947 m., reg./gyv. Džiugo g. 1A-205, Telšiuose;

1.23. Alikui Ziabkinui, 1954 m., reg./gyv., Žemaitės g. 26-13, Telšiuose;

1.24. Ivan Ševeliov, gim. 1974 m., reg. Kęstučio g. 12-2, Telšiuose, neturinčiam nuolatinės gyv. vietos;

1.25. Marytei Igarienei, gim. 1958 m., reg./gyv. Parko g. 7-6, Telšiuose;

1.26. Jonui Vorobjovui, gim. 1941 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, gyv. Mažoji Kalno g. 13-1, Telšiuose;

1.27. Reginai Baranauskienei, gim. 1956 m., reg./gyv. Džiugo g. 1-309, Telšiuose;

1.28. Danutei Lazdauskaitei, 1953 m., reg./gyv., Žemaitės g. 31-305, Telšiuose;

1.29. Virginijai Sobutienei, gim. 1958 m., reg./gyv. Žemaitės g. 24-510, Telšiuose;

1.30. Vladimirui Tautkevičiui, gim. 1957 m., reg./gyv. Durbino g. 12, Džiuginėnai, Gadūnavo sen., Telšių r.;

1.31. Jonui Grikšui, gim. 1949 m., reg. Vismaldų k., Žarėnų sen., Telšių r., gyv. Žemaitės g. 9-6, Telšiuose;

1.32. Violetai Jarumbauskaitei, gim. 1993 m., reg./gyv. Respublikos g. 10-2, Telšiuose;

1.33. Jonui Masilioniui, gim. 1955 m., reg./gyv. Lygumų g. 63-9, Telšiuose;

1.34. Virgilijui Auguliui, gim. 1962 m., reg./ gyv. P. Genio g. 15, Telšiuos;

1.35. Elenai Urnikienei gim. 1955 m., reg./gyv. Sedos g. 14, Telšiuose;

1.36. Vytautui Rubavičiui, gim. 1955 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, neturinčiam nuolatinės gyv. vietos;

1.37. Arūnui Grikšui, gim. 1960 m., reg./gyv. Parko g. 15-2, Telšiuose;

1 38. Adolfinai Jonušienei, gim. 1959 m., reg./gyv. Džiugo g. 3-310, Telšiuose;

1.39. Alfredui Kaulavičiui, gim. 1967 m., reg./gyv. Kalno g. 46-4, Telšiuose;

1.40. Vladui Sabaliauskui, gim. 1956 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, neturinčiam nuolatinės gyv. Vietos.

2. Nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d. šiems asmenims:

2.1. Aleksui Užandžiui, gim. 1955 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, gyv. Luokės g. 13, Telšiuose;

2.2. Elenai Bartkienei, gim. 1960 m., reg./gyv. Iždinės g. 8-8, Telšiuose;

2.3. Česlovui Gimbutui, gim. 1963 m., reg./gyv. Rambyno g. 18-321, Telšiuose;

2.4. Vidui Jankauskui, gim. 1974 m., reg./gyv. Sedos g. 14, Telšiuose;

2.5. Vladislovui Jarumbauskui, gim. 1944 m., reg. Telšių r. savivaldybėje, neturinčiam nuolatinės gyv. Vietos.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Saulius Urbonas

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Rasa Vičkačkienė

2014-01-29