LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo

 

2021 m. rugpjūčio 20 d. Nr. D1-474

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 778 „Dėl Metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams patvirtinimo“:

1. Tvirtinu 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normą valstybinių miškų valdytojams (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų norma, patvirtinta šiuo įsakymu, gali būti tikslinama vieną kartą per ketvirtį.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. D1-474

 

 

Eil.

Nr.

Miškų valdytojas

Leidžiamas iškirsti ekvivalentinis brandžių medynų plotas pagal medžių rūšis, ha

Likvidinis stiebų medienos tūris, tūkst. ktm

Likvidinis kirtimo liekanų tūris, tūkst. ktm

Pušynai

Eglynai

Beržynai

Drebulynai

Juodalksnynai

Baltalksnynai

Ąžuolynai

Uosynai

Kitos

Iš viso

Pagrindiniai kirtimai

Tarpiniai kirtimai

Iš viso

1.

VĮ Valstybinių miškų urėdija

2606

2422

3500

1074

1143

376

65

24

70

11280

3402,0

1050,0

4452,0

400

2.

Vilniaus m. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

6,4

6,4

0

3.

Krašto apsaugos ministerija

2

0

5

0

2

0

0

0

0

9

1,8

1,0

2,8

0

4.

Kauno m. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2,2

2,2

0

5.

Varėnos r. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

1,0

1,0

0

6.

Kauno r. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0,9

0,9

0

7.

Švenčionių r. sav.

1

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0,2

0,4

0,6

0

8.

Druskininkų sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,6

0,6

0

9.

Alytaus m. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,4

0,4

0

10.

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,4

0,4

0

11.

Vilniaus pilių VKRD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,4

0,4

0

12.

Birštono r. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,3

0,3

0

13.

Neringos sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,3

0,3

0

14.

Šakių r. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,2

0,2

0

15.

Kaišiadorių r. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,2

0,2

0

16.

Plungės r. sav.

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0,1

0,0

0,1

0

17.

Rokiškio r. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,1

0,1

0

18.

Zarasų r. sav.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,1

0,1

0

Rezervas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

77,0

30,9

185,1

x

x

Iš viso

2609

2423

3505

1074

1146

378

65

24

70

11371

3435,0

1250,0

4685,0

400