herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ 2022 METŲ

VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 29 d. Nr. A-310

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies   3 punktu, Strateginio planavimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-224 „Dėl Strateginio planavimo Joniškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u  pridedamus Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų 2022 metų veiklos planus:

1. Gaižaičių seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

2. Gataučių seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

3. Joniškio seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

4. Kepalių seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

5. Kriukų seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

6. Rudiškių seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

7. Satkūnų seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

8. Saugėlaukio seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

9. Skaistgirio seniūnijos 2022 metų veiklos planą;

10. Žagarės seniūnijos 2022 metų veiklos planą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Tomas Armonavičius