LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ PASKELBIMO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAIS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1468

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 110 metų, kai gimė kovojusios su sovietų okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai ėjęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, ir 70 metų nuo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo;

pabrėždamas Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo – partizaninio karo svarbą kovojant su sovietų okupacija;

suvokdamas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos, kaip konstitucinės reikšmės dokumento, užtikrinančio Lietuvos valstybės tęstinumą, bei Jono Žemaičio-Vytauto, kaip tuomečio Lietuvos valstybės vadovo, vaidmens svarbą;

siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę asmenybę, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Jono Žemaičio-Vytauto metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Jono Žemaičio-Vytauto metų komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2018 m. spalio 1 d. parengtų Jono Žemaičio-Vytauto metų programą (toliau – Programa), ir ją patvirtinti;

2) 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis