Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybĖS 2014 M. SAUSIO 22 D. NUTARIMO NR. 79 „DĖL LIETUVOS MIGRACIJOS POLITIKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 6 d. Nr.231

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos migracijos politikos gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“, priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                              Saulius Skvernelis

 

 

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

 

 

Lietuvos migracijos politikos gairių

                                                                                                                                                                            priedas

 

 

MIGRACIJOS PROCESŲ STEBĖSENOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

  

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetas

Kriterijaus detalumas

 

Periodiškumas

 

Informacijos šaltinis

Institucija, atsakinga už duomenų ir (arba) informacijos pateikimą

I SKYRIUS

 BENDRIEJI DUOMENYS

1.

Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso

metinis

(išankstinis)

Lietuvos Respublikos gyventojų registras, Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys

Lietuvos statistikos departamentas

2.

Užsieniečių, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal savivaldybes;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas)

3.

Bendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis Lietuvos Respublikoje (1 tūkst. gyventojų)

iš viso

metinis

(išankstinis)

Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys

Lietuvos statistikos departamentas

II SKYRIUS

 EMIGRACIJOS IR GRĮŽTAMOSIOS MIGRACIJOS SRITIS

4.

Emigrantų skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

iš jų – Lietuvos Respublikos piliečių;

pagal savivaldybes;

pagal būsimą gyvenamąją vietą (valstybę);

pagal amžiaus grupes
(0–17; 18–24; 25–64; 65+)

metinis

Gyventojų registras,

Užsieniečių registras

 

Lietuvos statistikos

departamentas

5.

Bendrasis emigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

iš viso

metinis

 (išankstinis)

Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys

Lietuvos statistikos departamentas

6.

Lietuvos Respublikos piliečių, grįžusių arba atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

iš jų – grįžusių gyventi;

pagal savivaldybes;

pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę);

pagal amžiaus grupes
(0–17; 18–24; 25–64; 65+)

metinis

Gyventojų registras

Lietuvos statistikos departamentas

7.

Užsienio lietuvių (Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, ir lietuvių kilmės asmenų), studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal valstybę, iš kurios atvyko;

pagal aukštąją mokyklą, kurioje studijuoja

metinis

Studentų registras

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

8.

Lietuvos Respublikos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų šeimų, grįžusių arba atvykusių gyventi į Lietuvą, vaikų, kurie mokosi Lietuvos švietimo įstaigose, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal valstybę, iš kurios atvyko;

pagal savivaldybę, kurioje mokosi

metinis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenys,

Mokinių registras

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

9.

Lietuvos Respublikos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų , kuriems suteiktos konsultacijos grįžimo į Lietuvą klausimais, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal gyvenamąją vietą (valstybę)

metinis

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ duomenys surinkti apklausomis (elektroniniu paštu, internetu ir kitais būdais)

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

III SKYRIUS

 IMIGRACIJOS SRITIS

10.

Užsieniečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal savivaldybes;

pagal pilietybę;

pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę);

pagal amžiaus grupes

(0–17; 18–24; 25–64; 65+)

metinis

Gyventojų registras,

Užsieniečių registras

Lietuvos statistikos departamentas

11.

Bendrasis imigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

iš viso

metinis

(išankstinis)

Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys

Lietuvos statistikos departamentas

12.

Užsieniečiams išduotų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal išdavimo pagrindus

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

13.

Vidutinė užsieniečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo trukmė (kalendorinėmis dienomis)

iš viso

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

14.

Užsieniečiams išduotų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal išdavimo pagrindus

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

15.

Užsieniečiams panaikintų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal panaikinimo pagrindus

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

16.

Užsieniečiams panaikintų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal panaikinimo pagrindus

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

17.

Užsieniečiams išduotų leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal ekonominės veiklos rūšis;

pagal darbo sutartį;

komandiruotieji į Lietuvos Respubliką;

sezoniniai darbuotojai;

stažuotojai ir praktikantai;

pagal tarptautines jaunimo mainų programas;

pagal profesiją

metinis

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) duomenų bazė

Užimtumo tarnyba

18.

Vidutinė leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo trukmė (kalendorinėmis dienomis)

iš viso;

pagal kategorijas

 

metinis

Užimtumo tarnybos duomenų bazė

Užimtumo tarnyba

19.

Priimtų sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal ekonominės veiklos rūšis;

pagal profesiją

metinis

Užimtumo tarnybos duomenų bazė

Užimtumo tarnyba

20.

Vidutinė sprendimo dėl užsieniečio darbo, kuriam atlikti reikia aukštos profesinės kvalifikacijos, atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo trukmė (kalendorinėmis dienomis)

iš viso;

pagal profesiją

 

metinis

Užimtumo tarnybos duomenų bazė

Užimtumo tarnyba

21.

Priimtų sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal ekonominės veiklos rūšis;

pagal profesiją

metinis

Užimtumo tarnybos duomenų bazė

Užimtumo tarnyba

22.

Užsieniečiams, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, išduotų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (mėlynųjų kortelių) skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal profesiją

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

23.

Užsieniečiams, kurie ketina dirbti pagal profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, išduotų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius ir jo pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal profesiją

 

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

24.

Profesijos, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, ir jų pokytis, palyginus su praėjusiais metais

pagal ekonominės veiklos rūšis;

pagal profesiją

metinis

Užimtumo tarnybos

duomenų bazė

Užimtumo tarnyba

25.

Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija (Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 1–3 pagrindinės grupės), kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais

iš viso

metinis

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenys

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

26.

Užsieniečiams, kurie ketina dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, išduotų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal profesiją

 

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

27.

Užsieniečiams išduotų vizų atvykti į Lietuvos Respubliką skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

Šengeno vizų;

nacionalinių vizų,

iš jų – užsieniečiams, atvykstantiems dirbti į įmones, Migracijos departamento sprendimu įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą;

pagal nacionalinių vizų išdavimo pagrindus

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

28.

Priimtų sprendimų atsisakyti užsieniečiams išduoti vizą atvykti į Lietuvos Respubliką skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal vizų rūšis

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

29.

Priimtų sprendimų panaikinti užsieniečiams išduotas vizas skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal vizų rūšis

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

30.

Išduotų dokumentų, patvirtinančių Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečių teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

31.

Išduotų Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelių skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

32.

Išduotų dokumentų, patvirtinančių Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

33.

Išduotų Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelių skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

IV SKYRIUS

 PRIEGLOBSČIO (TARPTAUTINĖS APSAUGOS) SRITIS

34.

Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

35.

Priimtų sprendimų dėl užsieniečių prašymų suteikti ar nesuteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

36.

Prašymų prisiimti atsakomybę už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą arba atsiimti užsienietį pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) (OL 2013 L 180, p. 31) (toliau – Dublino reglamentas) skaičius

pateikta Lietuvos Respublikai;

5 valstybės, kurios pateikė daugiausiai prašymų;

Lietuvos Respublikos pateikta kitoms Dublino reglamentą įgyvendinančioms valstybėms

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

37.

Pagal Dublino reglamentą perduotų užsieniečių skaičius

perduota Lietuvos Respublikai;

iš Lietuvos Respublikos perduota kitoms Dublino reglamentą įgyvendinančioms valstybėms

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

V SKYRIUS

 UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS SRITIS

38.

Užsieniečių, studijuojančių pagal laipsnį suteikiančias studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal studijų kryptis

metinis

Studentų registras

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

39.

Asmenų, kurie atvykę į Lietuvos Respubliką pagal tarptautines jaunimo mainų (darbo atostogaujant) programas, studijavo ar stažavosi Lietuvos aukštosiose mokyklose, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal studijų kryptis

metinis

Studentų registras

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

40.

Švietimo įstaigų, kuriose mokosi Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai vaikai iki 18 metų, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal savivaldybes

metinis

Mokinių registras

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

41.

Švietimo įstaigose besimokančių Lietuvos Respublikoje gyvenančių užsieniečių vaikų iki 18 metų skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal savivaldybes;

pagal ugdymo programas

metinis

Mokinių registras

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

42.

Vykdytų užsieniečių integracijos projektų pagal Europos Sąjungos fondus skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso

metinis

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

43.

Integracijai skirtose programose dalyvaujančių imigrantų skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso

metinis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

44.

Pabėgėlių priėmimo centre apgyvendintų nelydimų nepilnamečių užsieniečių skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso

metinis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

45.

Prieglobstį gavusių užsieniečių, pasinaudojusių Lietuvos valstybės parama integracijai savivaldybėse, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal savivaldybes

metinis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

46.

Užsieniečių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose ir gaunančių Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytą paramą integracijai, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso

metinis

Valstybinio studijų fondo, aukštųjų mokyklų duomenys,

Studentų registras

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

VI SKYRIUS

KOVOS SU NETEISĖTA MIGRACIJA SRITIS

47.

Užsieniečių, kuriems neleista atvykti į Lietuvos Respubliką, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal neįleidimo priežastį

metinis

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) duomenys

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

48.

Sulaikytų neteisėtai valstybės teritorijoje esančių užsieniečių skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę;

pagal pažeidimo tipą;

pagal sulaikymo vietą (siena su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federacija, uostai (jūros, oro), valstybės vidus)

metinis

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenys

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

49.

Užsieniečių, patrauktų administracinėn atsakomybėn už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 530 ir 538 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal ANK 530 straipsnį;

pagal ANK 538 straipsnį;

pagal pilietybę

metinis

Administracinių nusižengimų registras

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas)

50.

Asmenų, patrauktų atsakomybėn už ANK 539, 540, 541, 542 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus ir už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 292, 2921 straipsniuose numatytas nusikalstamas veikas, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal ANK 539 straipsnį;

pagal ANK 540 straipsnį;

pagal ANK 541 straipsnį;

pagal ANK 542 straipsnį;

pagal BK 292 straipsnį;

pagal BK 2921 straipsnį;

pagal pilietybę

metinis

Administracinių nusižengimų registras, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras

Informatikos ir ryšių departamentas

51.

Lietuvos Respublikos vizų tarnybų vykdytų konsultacijų dėl vizų išdavimo skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

rekomenduota išduoti vizą;

rekomenduota neišduoti vizos

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

52.

Užsieniečių, grąžintų į užsienio valstybes, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

53.

Užsieniečių, įpareigotų išvykti iš Lietuvos Respublikos, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

54.

Užsieniečių, savanoriškai grįžusių į užsienio valstybę, suteikus pagalbą pagal savanoriško grįžimo ir reintegracijos programas, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

(atsakingai institucijai pateikus informaciją)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

tarptautinių ar nevyriausybinių organizacijų duomenys,

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenys

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras,

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

55.

Užsieniečių, išsiųstų iš Lietuvos Respublikos, skaičius ir šio skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais (procentais)

iš viso;

pagal pilietybę

metinis

Užsieniečių registras

Migracijos departamentas

VII SKYRIUS

 TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SRITIS

56.

Sudarytų tarptautinių sutarčių ar susitarimų, susijusių su migracijos sritimi, skaičius

iš viso;

pagal tikslą

metinis

institucijų, atsakingų už duomenų ir (arba) informacijos pateikimą, duomenys

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,

Vidaus reikalų ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

57.

Su migracijos sritimi susijusių tarptautinių projektų (dvišalių ar daugiašalių), kuriuose dalyvauja Lietuva, skaičius

iš viso

metinis

institucijų, atsakingų už duomenų ir (arba) informacijos pateikimą, duomenys

Užsienio reikalų ministerija,

Vidaus reikalų ministerija,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,

Užimtumo tarnyba,

Migracijos departamentas,

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

 

________________________________