KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2017 METAIS

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-160

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti 2017 m. žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės) Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą:

Eil. Nr.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas

Paskirties / naudojimo būdo kodas

Mokesčio tarifas

(procentais)

1.

Žemės ūkio paskirties žemė

610

2

2.

Žemės ūkio (mėgėjiškų sodų) žemė

300, 328

0,6

3.

Vandens ūkio žemė

820

0,7

4.

Miškų ūkio paskirties žemė (šiuo atveju apmokestinama miškų ūkio paskirties žemėje esanti ne miško žemė)

710

1,5

5.

Konservacinė žemė

810

1,5

6.

Kitos paskirties žemė pagal naudojimo būdus:

 

 

6.1.

kita (gyvenamosios teritorijos daugiabučių namų, daugiaaukščių teritorijos, individualių namų, mažaaukščių teritorijos)

314, 327, 330, 331

0,43

6.2.

kita (visuomeninių pastatų objektų teritorijos)

315

1,5

6.3.

kita (pramonės ir sandėliavimo teritorijos)

316

1,1

6.4.

kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)

317

0,5

6.5.

kita (infrastruktūros teritorijos)

318

0,9

6.6.

kita (naudingųjų iškasenų teritorijos)

321

4

6.7.

kita (rekreacinės teritorijos)

319

0,3

7.

kita (1–6 eilutėse nenurodyti naudojimo būdai) 

 

1,5

8.

Apleista, nenaudojama žemė

 

 

2. Nustatyti asmenims, kuriems nustatytas 040 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkams ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų žemės savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (išskyrus mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleivius ir studentus), žemės mokesčiu neapmokestinamus žemės sklypų dydžius:

2.1. miestų teritorijoje – ne daugiau kaip 10 arų;

2.2. kaimo vietovėje – ne daugiau kaip 2 ha.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vaclovas Andrulis