LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RIMANTO NARKŪNO DALYVAVIMO AKCIJOJE

„PADOVANOK SPARNUOČIUI NAMUS“

 

2021 m. sausio 21 d. Nr. Sp-10

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. sausio 7 d. pažymą Nr. 3-1 (1.2) „Dėl Rimanto Narkūno dalyvavimo akcijoje „Padovanok sparnuočiui namus“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti rinkėjų papirkimu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nario Rimanto Narkūno padėkos rašto ir savivaldybę reprezentuojančios dovanos įteikimo vienam iš 2020 m. kovo–gegužės mėnesiais Panevėžyje vykusios inkilų gaminimo akcijos dalyvių.  

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė