RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-11-21 SPRENDIMO NR.  T-136 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. T-365

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato 2020 m. rugsėjo 22 d. raštą „Dėl pareigūno delegavimo į komisiją“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narių sudėtį ir vietoje komisijos nario Aivaro Kardašiaus, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo, įrašyti komisijos narį Saulių Malatoką, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininką.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Antanas Čepononis