LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TOMO VYTAUTO RASKEVIČIAUS 2020 M. BIRŽELIO 14 D. ĮRAŠO

TIKTOK VAIZDO ĮRAŠŲ PLATFORMOJE

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. Sp-129

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1, 2 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausioji rinkimų komisijos narės Svetlanos Misevičienės ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. balandžio 27 d. išvadą Nr. 3-72 (1.2) „Dėl Tomo Vytauto Raskevičiaus 2020 m. birželio 14 d. įrašo TikTok vaizdo įrašų platformoje“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti politine reklama vaizdo įrašų platformoje TikTok Tomo Vytauto Raskevičiaus paskyroje 2020 m. birželio 14 d. – liepos 17 d. skelbtą įrašą.

2. Pripažinti paslėpta politine reklama šio sprendimo 1 punkte nurodytą įrašą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė