UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašO pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. II pusmečiui patvirtinimo

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. V-245

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės“ padėties 44 straipsnio 2 dalimi ir Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 – 6 punktais:

1.       Tvirtinu Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. II pusmečiui (pridedama).

2Pavedu Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

3Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-245

 

 

PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS 2020 M. II PUSMEČIUI

 

Ekonominės veiklos rūšis

Profesijos kodas pagal LPK (ISCO-08 versija)

Pavadinimas

Reikalavimai

Statyba

711407

Betonuotojas

 

721206

Suvirintojas

 

721210

Suvirintojas kontaktiniu būdu

 

721211

Suvirintojas varžiniu būdu

 

721212

Suvirintojas elektra

 

721213

Suvirintojas dujomis

 

721214

Suvirintojas dujomis ir elektra

 

721215

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

 

721218

Suvirintojas taškiniu būdu

 

721219

Suvirintojas termitiniu būdu

 

721401

Metalo lakštų lenkėjas

 

721402

Plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas]

 

741101

Elektrikas

 

834108

Mechanizatorius

 

Pramonė

721206

Suvirintojas

 

721210

Suvirintojas kontaktiniu būdu

 

721211

Suvirintojas varžiniu būdu

 

721212

Suvirintojas elektra

 

721213

Suvirintojas dujomis

 

721214

Suvirintojas dujomis ir elektra

 

721215

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

 

721218

Suvirintojas taškiniu būdu

 

721219

Suvirintojas termitiniu būdu

 

721401

Metalo lakštų lenkėjas

 

721403

Metalinių konstrukcijų montuotojas

 

721406

Laivo korpuso šarvuotojas

 

721407

Konstrukcinio metalo apdirbėjas

 

721410

Laivo metalinių konstrukcijų montuotojas

 

721411

Plieninių konstrukcijų cecho darbininkas

 

721415

Laivo detalių lankstytojas

 

721417

Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos operatorius

 

Pramonė

721418

Metalinių laivų korpusų surinkėjas

 

721419

Metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis

 

722301

Metalo gręžėjas

 

722322

Automatinių linijų derintojas

 

722324

Plataus profilio staklininkas

 

722329

Programinio valdymo staklių operatorius

 

722333

Frezuotojas

 

722342

Metalo apdirbimo staklių centro operatorius

 

722344

Metalo apdirbimo staklių operatorius

 

722346

Armatūros gamybos mašinų operatorius

 

722348

Metalo lenkimo staklių operatorius

 

722359

Metalo pjovimo staklių operatorius

 

722364

Metalo štampavimo mašinų operatorius

 

722367

Įrankių tekinimo staklių operatorius

 

722373

Metalinių gaminių gamybos mašinų operatorius

 

722374

Metalo frezavimo staklių operatorius

 

722385

Metalo štampavimo preso operatorius

 

722396

Automatinės staklių linijos operatorius

 

723302

Remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas

 

723310

Pramonės įrangos šaltkalvis surinkėjas

 

723348

Šaltkalvis suvirintojas

 

723351

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis

 

723361

Įrenginių surinkimo šaltkalvis remontininkas

 

751104

Mėsininkas

 

751125

Išgyslintojas

 

751126

Skerdikas

 

751139

Mėsos išpjaustytojas

 

Paslaugos

833209

Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas

C, CE kategorijos

 

________________________