LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 15 d. Nr. V-700

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Specialiosios paskirties maisto produktai – visavertis maisto mišinys pagamintas, aminorūgščių pagrindu

 

3.1. Vaikams iki 1 metų, sergantiems cistine fibroze (TLK-10-AM kodas E84), išrašoma gydymo kursui iki 3 mėnesių, iš viso per metus – 9,6 kg;

3.2. vaikams iki 2 metų, sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greituoju gastrointestinaliniu hiperjautrumu (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligomis, priklausančiomis IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinėmis virškinamojo trakto ligomis (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginio refliukso liga (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromu (TLK-10-AM kodas K90.9):

3.2.1. nuo 0 iki 2 mėnesių vaikams – iš viso 8,1 kg;

3.2.2. 3 mėnesių vaikams – 3,6 kg;

3.2.3. 4–6 mėnesių vaikams – 13,5 kg;

3.2.4. 7–9 mėnesių vaikams – 9,5 kg;

3.2 5. 10–11 mėnesių vaikams – 6,3 kg;

3.2.6. vaikams nuo 1 metų iki 1,5 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greitojo gastrointestinalinio hiperjautrumo (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligų, priklausančių IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinių virškinamojo trakto ligų (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginių refliukso ligų (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromo (TLK-10-AM kodas K90.9) diagnozėms patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo visaverčiu maisto mišiniu, pagamintu aminorūgščių pagrindu, motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 3,2 kg;

3.2.7. vaikams nuo 1,5 metų iki 2 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito (TLK-10-AM kodai L20, L27.2), greitojo gastrointestinalinio hiperjautrumo (TLK-10-AM kodai T78.0, T78.2), ligų, priklausančių IgE ir ne IgE sąlygotai alergijos maistui grupei (TLK-10-AM kodai K52.2, K62.5, K62.8), eozinofilinių virškinamojo trakto ligų (TLK-10-AM kodai K20, K52.8), gastroezofaginių refliukso ligų (TLK-10-AM kodai K21.0, K21.9) ir trumposios žarnos sindromo (TLK-10-AM kodas K90.9) diagnozėms patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo visaverčiu maisto mišiniu, pagamintu aminorūgščių pagrindu, motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 2,4 kg.

3.3. skiria ir išrašo vaikų gastroenterologas, vaikų alergologas, alergologas ir klinikinis imunologas, vėliau gali išrašyti šeimos, vidaus ligų ar vaikų gydytojas.“

 

1.2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės

13.1. Nelaikantiems šlapimo (kai nustatytos šios ligos ir būklės pagal TLK-10-AM kodus R32, N31 (esant šlapimo nelaikymui), N39.3, N39.4) per mėnesį išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 60 vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklotų, arba 60 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių);

13.1.2. suaugusiesiems, esant sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui, – 45 vienetai sauskelnių (arba prie 15 vienetų sauskelnių skiriama 60 įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių; arba prie 30 vienetų sauskelnių skiriama 30 vienetų įklotų ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių);

13.1.3. suaugusiesiems, esant vidutiniam šlapimo nelaikymo laipsniui – 60 vienetų įklotų dėl šlapimo nelaikymo;

13.2. nelaikantiems išmatų (TLK-10-AM kodas R15) per mėnesį išrašoma – 45 vienetai sauskelnių arba 60 vienetų įklotų (arba prie 15 vienetų sauskelnių skiriama 60 įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių; arba prie 30 vienetų sauskelnių skiriama 30 vienetų įklotų ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių).“

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga