HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. D1-473

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

1.1. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31

Žukiškės miškas

LTKEL0021

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 31 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos  būklėje buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 13,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 7,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 6,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 6,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 6,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 13,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 12,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje paprastajam kirtikliui tinkamas buveines Kražantės upėje, kur vidutinis paprastųjų kirtiklių tankumas būtų ne mažesnis kaip 5 ind. / 100 kv. m

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje kartuolei tinkamas buveines Kražantės upėje, kur vidutinis kartuolių tankumas būtų ne mažesnis kaip 4 ind. / 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje mažajai nėgei tinkamas buveines Kražantės upėje, kur jų vingilių vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 10 ind. / 100 kv. m.

 

1.2. pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57

Antakalnio bunkeriai

LTVIN0015

Vilniaus m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 57 priede

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinėje šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,04 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 0,8 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

1.3. pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59

Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis

LTVIN0014

Vilniaus m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 59 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės apsaugos būklę ne mažesniame kaip 2,4 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėje šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinėje šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,72 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 300 žiemojančių kūdrinio pelėausio individų.

 

1.4. pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65

Julijanavos fortas

LTKAU0010

Kauno m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 65 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 5,4 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinėse šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,13 ha plote, kuriame būtų  reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

1.5. pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67

Milikonių fortas

LTKAU0008

Kauno m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 67 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 2,4 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinėse šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,16 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 30 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

1.6. pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68

Naujosios Fredos fortas

LTKAU0011

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 68 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 5,8 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinėse šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,11 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

1.7. pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72

Rokų fortas

LTKAU0012

Kauno m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 72 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 8 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinėse šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,21 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 50 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti ir išsaugoti palankią kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės apsaugos būklę ne mažesniame kaip 8 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinėje šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,21 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 5 žiemojantys kūdrinio pelėausio individai.

 

1.8. pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86

Žagariškių fortas

LTKAU0009

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 86 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 6,3 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinėse šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,21 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 50 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti ir išsaugoti palankią kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės apsaugos būklę ne mažesniame kaip 6,3 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėje šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinėje šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 5 žiemojantys kūdrinio pelėausio individai.

 

1.9. pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

117

Punios šilas

LTALY0004

Alytaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 117 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430,  Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530, Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,7 km ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ne mažiau kaip 12 buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ vienetų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 197 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 130 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 444 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 160 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 79 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 55 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 85 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Žolių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „ 9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 28 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 7,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 125 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 26 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 16 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 127 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žaliajai dvyndantei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami žaliosios dvyndantės individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti žaliajai dvyndantei tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 50 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami žaliosios dvyndantės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapiai klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačialapės klumpaitės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šneiderio kirmvabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 169 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti šneiderio kirmvabaliui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 100 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje purpuriniam plokščiavabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 580 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 189 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti purpuriniam plokščiavabaliui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 202 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje niūriaspalviui auksavabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 290 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti niūriaspalviui auksavabaliui tinkamų buveinių susiformavimą  ne mažesniame kaip 60 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje manerheimo grybinukui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami manerheimo grybinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje raudonpilvei kūmutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 53 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje skiauterėtajam tritonui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje europiniam plačiaausiui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 2395 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami europinio plačiaausio individai.

 

1.10. papildau 118 punktu:

118

Upynos kaimo apylinkės

LTSIL0007

Šilalės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 118 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 3,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 10,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 3,6 ha plote.

 

1.11. papildau 119 punktu:

119

Nevėžio ir Kiršino upių santaka

LTPAN0002

Panevėžio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 119 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 3,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

1.12. papildau 120 punktu:

120

Nevėžio upės slėnis ties Vadaktė-liais II

LTPAN0010

Panevėžio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 120 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

1.13. papildau 121 punktu:

121

Nevėžio upės slėnis ties Šventybras-čiu

LTKED0003

Kėdainių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 121 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

1.14. papildau 122 punktu:

122

Karajimiš-kio kaimo apylinkės

LTBIR0005

Biržų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 122 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „8210, Karbonatinių uolienų atodangos“ ne mažiau kaip 3-ose kartografuotose vietose.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „8310, Olos“ ne mažiau kaip 4-iose kartografuotose vietose.

 

1.15. papildau 123 punktu:

123

Padaičių miškas

LTBIR0009

Biržų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 123 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 2,7 ha plote.

 

1.16. papildau 124 punktu:

124

Buožių kaimo apylinkės

LTKUP0006

Kupiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 124 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių  turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

1.17. papildau 125 punktu:

125

Grūžių miškas

LTPAS0005

Pasvalio r

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 125 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 40 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 3,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

1.18. papildau 126 punktu:

126

Baužaičių pelkė

LTJUR0007

Jurbarko r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 126 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 90 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 70 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš blogos būklės buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

1.19. papildau 127 punktu:

127

Gegužinės pelkė

LTVIN0017

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 127 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 12,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

1.20. papildau 128 punktu:

128

Lapgirių miškas

LTJUR0015

Jurbarko r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 128 priede

Pasiekti buveinės „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

1.21. papildau 129 punktu:

129

Naudvario miškas

LTPAN0001

Panevėžio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 129 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti baltamargei šaškytei tinkamos buveinei palankią apsaugos būklę ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti baltamargei šaškytei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 30 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti plačialapei klumpaitei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 20 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 50 plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę stačiajai dirvuolei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, ne mažiau kaip 2-uose atskiruose plotuose, kuriuose būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 250 stačiosios dirvuolės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti stačiajai dirvuolei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 80 stačiosios dirvuolės individų.

 

1.22. papildau 130 punktu:

130

Radvilonių miškas

LTRAD0004

Radviliškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 130 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,35 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6410, Melvenynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 28 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,5 ha plote,  kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 10 plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti plačialapei klumpaitei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę baltamargei šaškytei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 20 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų.

 

1.23. papildau 131 punktu:

131

Strazdynė

LTRAD0002

Radviliškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 131 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę stačiajai dirvuolei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,14 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 400 stačiosios dirvuolės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti stačiajai dirvuolei tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 stačiosios dirvuolės individų.

 

1.24. papildau 132 punktu:

132

Šatrijos pievos

LTTEL0010

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 132 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,6 ha plote.

 

1.25. papildau 133 punktu:

133

Sprūdės pievos

LTTEL0014

Kelmės r., Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 133 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

1.26. papildau 134 punktu:

134

Natalkos ežero apylinkės

LTRIE0003

Rietavo sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 134 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 0,07 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,08 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 13,9 ha plote.

 

1.27. papildau 135 punktu:

135

Saloto ežeras ir jo apyežerės

LTTEL0002

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 135 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3130 Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis“ ne mažesniame kaip 77 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 6,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 29 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvilapiui purvuoliui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama dvilapio purvuolio individų.

 

1.28. papildau 136 punktu:

136

Skaistės pelkė

LTKED0024

Kėdainių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 136 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 62 ha plote.

 

1.29. papildau 137 punktu:

137

Adutiškio pelkė

LTSVE0002

Ignalinos  r., Švenčionių  r. 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 137 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 24 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110 Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 140 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 38 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 57 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 64ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 27 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 36ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 650 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 29 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje lūšiai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 4075 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami lūšies individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje raudonpilvei kūmutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 3,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama raudonpilvės kūmutės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 4,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama raudonpilvės kūmutės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje baltamargei šaškytei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 587 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 17 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šneiderio kirmvabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 71 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šneiderio kirmvabalio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę mažajai suktenei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 14,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktenės individų.

 

1.30. papildau 138 punktu:

138

Birvėtos upės slėnis ties Rimaldiške

LTIGN0028

Ignalinos  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 138 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 7,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai" susiformavimą ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 31 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 41 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 8,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvijuostei nendriadusei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 12,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama dvijuostės nendriadusės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 12,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šarvuotosios skėtės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 12 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

 

1.31. papildau 139 punktu:

139

Dysnos upės slėniai

LTIGN0032

Ignalinos  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 139 priede

Pasiekti raudonpilvei kūmutei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 300 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama raudonpilvės kūmutės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti skiauterėtajam tritonui tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama skiauterėtojo tritono individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 58 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 310 ha plote.

 

1.32. papildau 140 punktu:

140

Gaujos upės slėnis

LTSAL0002

Šalčininkų  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 140 priede

Pasiekti buveinės „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,37 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „4030, Viržynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „5130, Kadagynai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,09 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,01 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,08 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 0,16 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,45 ha plote ir ne mažiau kaip 6-iose kartografuotose vietose, esančiose buveinėje “91E0, Aliuviniai miškai“

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 23 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ovaliosios geldutės individųi.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje didžiojo auksinuko buveinę ne mažesniame kaip 11 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje pleištinei skėtei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 11 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama pleištinės skėtės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šiauriniam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 18 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šiaurinio auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,44 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama žvilgančiosios riestūnės individų.

 

1.33. papildau 141 punktu:

141

Gringalių miškas

LTPAN0004

Panevėžio  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 141 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 32 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 38 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti baltamargei šaškytei tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 39 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti didžiajam auksinukui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 13,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje niūriaspalviui auksavabaliui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 22,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama niūriaspalvio auksavabalio individų.

 

1.34. papildau 142 punktu:

142

Guntauninkų miškas

LTSVE0037

Švenčionių  r., Ignalinos  r. 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 142 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 13,3 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 12,5 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 10,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 11ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 5,6 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 249 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šneiderio kirmvabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 409 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šneiderio kirmvabalio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 280 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama raudonpilvės kūmutės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 280 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama skiauterėtojo tritono individų.

 

1.35. papildau 143 punktu:

143

Kretuonykščio ežeras ir apyežeris

LTSVE0036

Švenčionių  r., Ignalinos  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 143 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,07 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 5,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte“ ne mažesniame kaip 0,17 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 18,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7230, Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 9,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 45 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 0,18 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai “ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai “ ne mažesniame kaip 6,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,19 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 10,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 250 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę pelkinei uolaskėlei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 3,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 300 pelkinės uolaskėlės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę stačiajai dirvuolei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,08 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 60 stačiosios dirvuolės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje stačiajai dirvuolei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,04 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 150 stačiosios dirvuolės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje žvilgančiajai riestūnei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnį kaip 5 kv. m plotą.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 4,1 ha plote, kuriame žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnį kaip 30 kv. m plotą.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje auksuotajai šaškytei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 8,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai dusiai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 53 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama plačiosios dusios individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje keturdantei suktenei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 3,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip vidutiniškai 10 keturdantės suktenės individų kvadratiniame metre.

 

1.36. papildau 144 punktu:

144

Kretuono ežeras ir jo apylinkės

LTSVE0033

Švenčionių  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 144 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 2,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje didžiajam auksinukui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 69 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šarvuotosios skėtės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 900 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

1.37. papildau 145 punktu:

145

Mergežerio ežeras

LTSVE0018

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 145 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 12,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

 

1.38. papildau 146 punktu:

146

Merkmenio ežeras

LTIGN0013

Ignalinos  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 146 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 44 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 47 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

 

1.39. papildau 147 punktu:

147

Nemuno upė Rambyno regioniniame parke

LTSIU0015

Pagėgių savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 147 priede

Užtikrinti per teritoriją migruojančių lašišų reproduktorių ir rituolių apsaugą.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje kartuolei tinkamas buveines, kuriose vidutinis kartuolės tankumas būtų ne mažesnis kaip 2 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje paprastajam kirtikliui tinkamas buveines, kuriose vidutinis paprastojo kirtiklio tankumas būtų ne mažesnis kaip 5 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje salačiui tinkamas buveines, kuriose vidutinis salačio tankumas būtų ne mažesnis kaip 20 ind./ha.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 210 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Užtikrinti per teritoriją migruojančių upinių nėgių reproduktorių ir jauniklių apsaugą.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje pleištinei skėtei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 213 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama pleištinės skėtės individų.

 

1.40. papildau 148 punktu:

148

Pagirgždūčio miškas

LTTEL0013

Telšių  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 148 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,07 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6410, Melvenynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 2,7 ha plote.

 

 

1.41. papildau 149 punktu:

149

Pašilių pelkė

LTPAN0005

Panevėžio  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 149 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti žvilgančiajai riestūnei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama žvilgančiosios riestūnės individų.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7230, Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

1.42. papildau 150 punktu:

150

Saločio ežeras

LTSVE0026

Švenčionių  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 150 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę mažajai suktenei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,3 ha plote,  kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktenės individų.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti mažajai suktenei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktenės individų.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti keturdantei suktenei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama keturdantės suktenės individų.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę keturdantei suktenei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama keturdantės suktenės individų.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje keturdantei suktenei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,08 ha plote,  kuriame būtų reguliariai aptinkama keturdantės suktenės individų.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvijuostei nendriadusei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama dvijuostės nendriadusės individų.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai dusiai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama plačiosios dusios individų.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,4 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,1 ha plote,  kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 30 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,2 ha plote,  kuriame žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnį kaip 20 kvadratinių metrų plotą.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 12,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

 

 

1.43. papildau 151 punktu:

151

Sėtikės upė ir jos slėnis

LTSVE0016

Švenčionių  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 151 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 9,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ovaliajai geldutei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ovaliosios geldutės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 4,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šarvuotosios skėtės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 4,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 36 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 31,5 ha plote.

 

1.44. papildau 152 punktu:

152

Šakeliškės pievos

LTIGN0003

Ignalinos  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 152 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6410, Melvenynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 32 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 9,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 6,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 1,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,8 ha plote,  kuriame būtų reguliariai aptinkama žvilgančiosios riestūnės individų.

 

 

1.45. papildau 153 punktu:

153

Vytėnų pelkė

LTIGN0035

Ignalinos  r.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 153 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120 Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 130 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 60 ha plote.

 

 

1.46. papildau 154 punktu:

154

Purvių miškas

LTMAZ0011

Akmenės r., Mažeikių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 154 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 49 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 6,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 20,2 ha plote.

 

1.47. papildau 155 punktu:

155

Jūros upės slėniai

LTSIL0006

Šilalės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 155 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 0,15 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,25 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

1.48. papildau 156 punktu:

156.

Vilkijos upės slėnis

LTJOI0002

Joniškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 156 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 29 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje stačiajai dirvuolei tinkamas buveines, kuriose būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 stačiosios dirvuolės individų.

 

1.49. papildau 157 punktu:

157.

Miškas prie Dilbinėlių

LTJOI0003

Joniškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 157 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 29 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai klumpaitei tinkamas buveines, ne mažesniame kaip 4,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 50 plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje stačiajai dirvuolei tinkamas buveines 4-uose taškuose, kuriuose būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 stačiosios dirvuolės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje skiauterėtajam tritonui tinkamas buveines 3-uose taškuose, kuriuose būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 10 skiauterėtojo tritono individų.

 

1.50. papildau 158 punktu:

158.

Žagarės miškas

LTJOI0004

Joniškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 158 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 29,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 23,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 41 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačialapei klumpaitei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 12 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 150 plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje stačiajai dirvuolei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 700 stačiosios dirvuolės individų.

 

1.51. papildau 159 punktu:

159.

Vilkiaušio miškas

LTJOI0009

Joniškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 159 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 37,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje stačiajai dirvuolei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,05 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama stačiosios dirvuolės individų.

 

1.52. papildau 160 punktu:

160.

Laumenio miškas

LTPAK0004

Pakruojo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 160 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 75 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

1.53. papildau 161 punktu:

161.

Pleinės pelkė

LTSIU0001

Šilutės raj.,

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 161 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 0,15 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 9,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 61,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 52 ha plote.

 

1.54. papildau 162 punktu:

162.

Gipso karsto ežerai ir jų apyežerės

LTBIR0004

Biržų sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 162 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3190, Gipso karsto ežerai“ ne mažesniame kaip 8,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

1.55. papildau 163 punktu:

163.

Svencelės pelkė

LTKLA0001

Klaipėdos r.

Šilutės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 163 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“  ne mažesniame kaip 625 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 145 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“  ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 41 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 76 ha plote.

 

1.56. papildau 164 punktu:

164.

Runeikių miškas

LTKED0005

Kėdainių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 164 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 8,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 18,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 10,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4,6 ha plote.

 

1.57. papildau 165 punktu:

165.

Ančios ežero šiaurinė apyežerė

LTLAZ0021

Lazdijų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 165 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,18 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,11 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,18 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,09 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,01 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 5,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 4,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,08 ha plote.

 

1.58. papildau 166 punktu:

166

Dietkauščiznos pievos

LTIGN0004

Ignalinos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 166 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6410, Melvenynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 4,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 7,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 5,9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje didžiajam auksinukui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai dusiai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama plačiosios dusios individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama dvilapio purvuolio individų.

 

1.59. papildau 167 punktu:

167.

Gegužia-kalnio miškas

LTUTE0012

Utenos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 167 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 0,38 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 2,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530, Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę stačiajai dirvuolei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 2,9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 300 stačiosios dirvuolės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti stačiajai dirvuolei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 2,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 stačiosios dirvuolės individų.

 

1.60. papildau 168 punktu:

168.

Gelednės miškas

LTSVE0035

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 168 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 45 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 45 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 159 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91T0, Kerpiniai pušynai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šneiderio kirmvabaliui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 80 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šneiderio kirmvabalio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje manerheimo grybinukui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 52 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama manerheimo grybinuko individų.

 

1.61. papildau 169 punktu:

169.

Ilgio ežeras (II)

LTSVE0019

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 169 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 17 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

 

1.62. papildau 170 punktu:

170.

Neversčių miškas

LTSVE0032

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 170 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

1.63. papildau 171 punktu:

171.

Pajūrio kopos

LTKLA0009

Klaipėdos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 171 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę mažajam varpeniui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 300 mažojo varpenio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę baltijinei linažolei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 2,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 150 baltijinės linažolės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „1230, Pajūrio atodangos su augalija“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2110, Užuomazginės pustomos kopos“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2120, Baltosios kopos“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „2120, Baltosios kopos“ ne mažesniame kaip 7,5 ha plote

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „2120, Baltosios kopos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2130, Pilkosios kopos“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „2130, Pilkosios kopos“ ne mažesniame kaip 58 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „2130, Pilkosios kopos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2170, Kopų gluosnynai“ ne mažesniame kaip 0,02 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „2170, Kopų gluosnynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „2170, Kopų gluosnynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2180, Medžiais apaugusios pajūrio kopos“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „2180, Medžiais apaugusios pajūrio kopos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 65 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2190, Drėgnos tarpkopės“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „2190, Drėgnos tarpkopės“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „2320, Pajūrio smėlynų tyruliai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „2320, Pajūrio smėlynų tyruliai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

1.64. papildau 172 punktu:

172.

Vilkarais-čio miškas

LTMOL0012

Molėtų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 172 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ ne mažesniame kaip 0,07 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 6,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530, Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,05 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530, Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 6,1 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.