LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

DĖL DISKUSIJŲ PROGRAMŲ, SKIRTŲ 2019 M. KOVO 3 D. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AGITACIJAI, RENGIMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. Sp-226

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 47 ir 48 straipsniais, nusprendžia:

Patvirtinti Diskusijų programų, skirtų 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, rengimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                    Laura Matjošaitytė